Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Volgen andere provincies de Brabantse vergunningenstop?

Ralph Frins: 'Noord-Brabant heeft dit als eerste gedurfd. Dat maakt het voor andere provincies makkelijker om dit ook te doen.'

03 maart 2023
Natuurpark de Groote Peel is één van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant.
Natuurpark de Groote Peel is één van de Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant.ANP

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft een volledige vergunningenstop afgekondigd voor alle activiteiten die stikstofbelastend zijn voor Natura 2000-gebieden. Die grote stap had Ralph Frins niet zien aankomen. Hij is omgevingsrechtdeskundige van Tilburg University. Wel verwacht hij dat meer provincies zullen volgen nu Brabant als eerste de stap heeft aangedurfd.

Noord-Brabant heeft zijn besluit namelijk gebaseerd op de 'natuurdoelanalyses' die elke provincie moet opstellen in het kader van het gebiedsprogramma dat op 1 juli klaar moet zijn. Uit die analyses bleek een verslechtering van de staat van de natuurgebieden, zoals de Groote Peel en de Biesbosch.

Beleidsmedewerker RO

JS Consultancy
Beleidsmedewerker RO

(startend) Teamleider Leefbaarheid & Wijk

Gemeente Goeree-Overflakkee
(startend) Teamleider Leefbaarheid & Wijk

BB Hoe bijzonder is deze vergunningenstop in Noord-Brabant?

Ralph Frins 

Het is een tijdelijke stop. Maar zeker voor gebieden waar het volgens de natuurdoelanalyses zeer slecht mee gesteld is en veel maatregelen moeten worden getroffen om de verslechtering te stoppen, kan de stop best lang duren. Voor dat soort gebieden kan de stop zomaar jaren duren. Eerst moet de provincie immers goede maatregelen verzinnen, waarmee ze bezig is in het kader van het gebiedsprogramma. Daarmee zijn ze er nog niet. Vervolgens moet namelijk nog worden geregeld dat die maatregelen ook daadwerkelijk worden getroffen en in veel gevallen duurt het dan nog eens jaren voordat die maatregelen tot positieve effecten leiden.

BB Hoe verwonderlijk is dit besluit?

Ralph Frins 

Ik zag dit niet direct aankomen, eerlijk gezegd. Dat komt omdat Gedeputeerde Staten tot nu natuurvergunningen zijn blijven verlenen, ondanks de duidelijke boodschap die uit de inmiddels bijna vier jaar oude PAS-uitspraak van de Raad van State volgt. In de tussentijd zijn allerlei ideeën gepitcht om de stikstofdepositie op natuurgebieden naar beneden te krijgen. Maar het is ook al een aantal keer door rechters vastgesteld: er is nog steeds sprake van dweilen met de kraan open.

Toch zijn de natuurvergunningen wel verleend, en zijn verzoeken (van milieuorganisaties, red) om intrekking van natuurvergunningen geweigerd. De redenering was dan standaard: we zijn bezig met het verbeteren van de natuur en met het naar beneden krijgen van de stikstofuitstoot. Dat soort besluiten hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ook genomen.

In zoverre verrast dit ook weer niet helemaal, omdat het een keer moest eindigen. Maar het vergt lef van een provinciebestuur om te zeggen: we stoppen nu tijdelijk helemaal met het verlenen van natuurvergunningen voor activiteiten die tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden leiden.

BB En nu?

Ralph Frins 

Het gevolg is dat in Brabant nu dus geen enkele natuurvergunning verleend wordt, terwijl tot nu met wat gepuzzel een toename van stikstofdepositie niet per se een showstopper hoefde te zijn. Tot nu toe. Ik denk echter dat dit besluit volledig terecht is. Als de conclusie van die natuurdoelanalyses is dat er sprake is van verslechtering, dan moet je daar wat mee volgens het Europese recht; de Habitatrichtlijn. Je komt hierdoor waarschijnlijk ook eerder toe aan de intrekking van onherroepelijke natuurvergunningen. Artikel 5.4, tweede lid, van de Wet natuurbescherming zegt: je moet een natuurvergunning intrekken als er sprake is van significante verslechtering van de natuur veroorzaakt door de vergunde activiteit.

In zijn Logtsebaan-uitspraak heeft de Raad van State gezegd dat je hiervan alléén kunt afzien, als je de verslechtering van de natuur oplost met andere maatregelen. Kun je die maatregelen niet concreet aanwijzen, dan moet je de vergunning intrekken. Nu staat er zwart op wit in die natuurdoelanalyses dat sprake is van verslechtering en kun je nog moeilijker onderbouwen dat een vergunning toch niet hoeft te worden ingetrokken. Je zag al dat rechters oordeelden dat Gedeputeerde Staten onvoldoende motiveerden waarom ze sommige natuurvergunningen niet introkken. In zoverre valt te verwachten dat ook dit zal ophouden.

BB Elke provincie moet deze natuurdoelanalyses op laten stellen. Bestaat de kans dat meer provincies een vergunningstop afkondigen?

Ralph Frins 

Ik denk het wel. Er zijn al een aantal andere natuurdoelanalyses klaar, zoals van Zuid-Holland en Groningen, die nu worden getoetst door de Ecologische Autoriteit, een nieuw adviesorgaan dat vorig jaar is ingesteld.

Blijkbaar zijn die natuurdoelanalyses positiever of hebben de Gedeputeerde Staten daar een vergunningenstop niet aangedurfd. Maar ik kan me goed voorstellen dat ze nu ook in andere provincies denken: wat Brabant doet, is wat je eigenlijk moet doen als je kijkt naar de letter van de Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming. En dat zij dit voorbeeld zullen volgen. Brabant heeft dit als eerste gedurfd. Dat maakt het voor andere provincies makkelijker dit ook te doen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Politieke partijen en politici die verantwoordelijk zijn voor o.a. falend realistisch stikstofbeleid, langdurig uitblijven structureel asielbeleid, slechte uitvoering toeslagen/schadeloosstellingen gasschade en falend pensioenbeleid dienen via de stembus genadeloos te worden afgestraft.
Hans Bakker
Er is maar één realistische manier om van het probleem af te komen en dat is te beseffen dat als wij nog iets van natuur over willen houden, we moeten beseffen dat niet alles kan in dit land. Zoveel mensen en economische activiteiten op een kleine oppervlakte kan niet als we de natuur willen beschermen. Een belangrijke maatregel die genomen kan worden is stabilisering van de omvang van de bevolking. Nederland moet af van de kwantitatieve groei die hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door arbeids- en asielmigratie.
Advertentie