ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Regio-indeling levert hoofdbrekens op

Regio-indeling levert hoofdbrekens op. Companen ondersteunt onder andere alle Friese gemeenten bij hun zoektocht naar de beste regio-indeling

15 oktober 2015

Voor 1 juli 2016 moeten gemeenten de minister een voorstel doen met welke andere gemeenten zij een werkgebied willen vormen voor de in hun gemeenten werkzame woningcorporaties. Dit levert het nodige gepuzzel op. Companen ondersteunt onder andere alle Friese gemeenten bij hun zoektocht naar de beste regio-indeling. We brengen de verhuisrelaties tussen gemeenten in beeld, maar kijken bovenal naar de volkshuisvestelijke opgaven en de verdeling van investeringscapaciteit over de regio's. Het zou immers niet wenselijk zijn dat er door de afbakening van werkgebieden 'arme' en 'rijke' regio's ontstaan.

In het hele land beginnen gemeenten en corporaties na te denken over de gewenste regio-indeling. Dat levert de nodige hoofdbrekens op. Het lijkt logisch om aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden, maar in de praktijk blijken die vaak niet te voldoen aan de eis dat een regio minimaal 100.000 huishoudens moet omvatten. Bovendien werken veel woningcorporaties in meerdere (aangrenzende) regio's en zien we op meer dan een plek dat een indeling in voor de hand liggende regio's ertoe leidt dat in een aantal gemeenten geen woningcorporatie meer werkzaam zal zijn die zijn kernwerkgebied in die gemeente heeft.

Bij het voorbereiden van een voorstel voor het afbakenen van werkgebieden voor woningcorporaties komt meer kijken dan veel gemeenten zich realiseren. Een goede analyse van de (mogelijke) consequenties van verschillende varianten kan soms een ander licht werpen op de voorliggende keuzes.

Meer weten? Bel of mail Roeland Kreeft: 06-14509165, kreeft@companen.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.