ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gericht corporatiebeleid vraagt goed beeld van huurders

Nieuwe inzichten door dataverrijking.

29 februari 2024
Wijk Feijenoord

Woningcorporaties verhuren woningen aan een diverse groep huurders. Voor goede en onderbouwde beleidskeuzes is inzicht een vereiste. In de samenstelling van de groep huurders, maar ook in hun woonsituatie. Companen deed er voor Hef Wonen uitgebreid onderzoek naar en bracht beide in kaart. Dataverrijking leidde tot nieuwe inzichten. En tot een goed vertrekpunt voor gerichte beleidskeuzes.

Met bijna 27.000 woningen in Rotterdam biedt Hef Wonen aan ruim 43.000 mensen een thuis. Het gaat om een grote en diverse groep huurders. Van jongeren tot ouderen, alleenstaanden tot gezinnen en lage tot hoge inkomens. Op dit moment werkt Hef Wonen haar nieuwe portefeuillestrategie uit. Een belangrijke aanleiding om meer, én beter, zicht te krijgen op haar huurders. De corporatie wilde niet alleen een duidelijker beeld van de huishoudens die zij huisvesten, maar ook van hun huidige woonsituatie.

Nieuwe inzichten door dataverrijking

Met een uitgebreide data-analyse bracht Companen huurders en hun woonsituatie op wijk-, buurt- en complexniveau in kaart. Hiervoor verrijkten we data van de corporatie met openbare data en marktsegmentatiegegevens. Zo konden we op een laag schaalniveau de koppeling tussen huishoudenskenmerken en de woonsituatie leggen. Niet alleen naar traditionele persoonskenmerken als inkomen en leeftijd, maar ook naar een breder inzicht in de sociaaleconomische status van de huurders.

De analyse geeft antwoord op vragen als: welke huishoudens en inkomensgroepen huisvesten we en waar wonen zij? In welke complexen wonen jongeren of juist veel ouderen? In welke woningen wonen juist de laagste inkomens? En welke huishoudens hebben de hoogste energielasten?

Uitkomsten onderzoek Hef wonen

Actueel huurbeleid dat aansluit op de huurder

Met de inzichten uit ons onderzoek kan Hef Wonen gerichte beleidskeuzes maken. Bijvoorbeeld door bij de verduurzamingsopgave in de fasering rekening te houden met huishoudens die een laag inkomen hebben en een hoog energieverbruik. Of door in complexen waar veel ouderen een voor hen ongeschikte woning bewonen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om die beter geschikt te maken. Voor Hef Wonen vormden de inzichten ook aanleiding om het huidige huurbeleid tegen het licht te houden en mogelijke aanpassingen voor de nieuwe portefeuillestrategie door te rekenen. Hiermee zal het huurbeleid in de toekomst nog beter aansluiten op de inkomenspositie en gezinssamenstelling van haar huurders.

Meer weten?

Benieuwd of uw corporatiebeleid (nog) wel is gebaseerd op de juiste inzichten? Of heeft u interesse in een verhelderend gesprek over onze onderzoeksmogelijkheden? Neem dan contact op met Jeroen Wissink.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.