Companen

Advies voor woningmarkt en leefomgeving. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgen wij voor houvast.

Ontrafel de trend. Kijk vooruit.

Companen inspireert, verbindt en begeleidt gemeenten, provincies, Rijk, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en projectontwikkelaars bij alle mogelijke thema’s binnen woningmarkt en leefomgeving. We weten wat hen vandaag en morgen bezighoudt en bieden houvast om regie te nemen en tot actie over te gaan. Met de blik vooruit, scherpe analyses en doordachte adviezen helpen we opdrachtgevers de juiste beslissingen nemen.

We zijn goed thuis in nieuw beleid rond volkshuisvesting, wonen, welzijn en zorg. En onze adviseurs zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland. In stad en dorp. Met beproefde methodieken én oog voor innovatieve oplossingen doen we waar nodig onderzoek. Daarbij putten we uit een schat aan kennis van iedere regio in ons land en van lokale krachtenvelden.

Met onze collega’s van Public Result, onderdeel van Companen, werken we aan complexe vraagstukken rond volkshuisvesting en brede welvaart. Veelomvattende opgaven die een integrale aanpak vragen. Samen brengen we beleid naar uitvoering.

Companen is daarnaast partner van kennisinstellingen op haar vakgebied. En bij meervoudige vraagstukken werken we samen met andere gerenommeerde onderzoeks- en adviesbureaus.

ontrafel

Voor een optimale woon- en leefomgeving

Companen speelt een rol van betekenis op de woningmarkt. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgen wij voor houvast. Onze adviseurs brengen partijen samen en smeden nieuwe coalities.

We zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland; in stad en dorp.

Nieuwsbrief Companen

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van woningmarkt en leefomgeving? Meld u dan hier aan.

Companen