ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Overheid: toon ambitie in gebiedsontwikkeling!

Schakel uitvoering en beleid principieel gelijk.

01 maart 2024
Gebiedsontwikkeling

We staan voor een complexe verstedelijkingsopgave. Ons oplossend vermogen wordt meer aangesproken dan ooit. Samen met professionals uit de wereld van planologie en volkshuisvesting doen Companen en Public Result een appel op de overheid om gebiedsgerichte uitvoering met meer ambitie een stap verder te brengen.

De focus rond woningbouw verschuift van het sluiten van deals naar de uitvoering. Dat bleek eens te meer tijdens de Woontop Nederland op 29 februari. Daar ondertekenden vertegenwoordigers van huurders, kopers, bouwers, corporaties, gemeenten en provincie hun Uitvoeringsagenda Wonen. Tijdens deze landelijke Woontop is aangegeven dat de partijen samen vele tientallen miljarden investeren in gebiedsontwikkelingen en woningbouw. Zij vragen van het Rijk een structurele en substantiële bijdrage van enkele miljarden.

Schakel uitvoering en beleid principieel gelijk

Tijdens de Woontop in Madurodam zochten partijen naar stappen die helpen om de uitvoering vlot te trekken. Zo presenteerde Deventer haar aanpak. Die gaat uit van goede monitoring waarmee je samen zicht hebt op de bal en je van elkaar weet waarmee iedereen bezig is. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gaf een toelichting op haar advies ‘De uitvoering aan zet’ voor meer gelijkschakeling van beleid en uitvoering. Ook kwamen onorthodoxe oplossingen aan bod: een prominentere rol van de woningzoekenden in het bouwproces en een betere benutting van de bestaande voorraad. Oplossingen waarover we eerder ook vanuit Companen onze gedachten lieten gaan.

Voorstellen voor aanpakken op nationaal en lokaal niveau

Enkele weken voor de Woontop organiseerden Companen en Public Result een rondetafelgesprek over hetzelfde onderwerp. Met professionals van gemeenten, regio’s en corporaties spraken we over de aanpak van de complexe verstedelijkingsopgave. De uitkomst van dit gesprek vult de Uitvoeringsagenda Wonen aan. We werkten een drietal aanbevelingen uit in een open brief aan de heer Kim Putters, met de oproep die te betrekken in zijn gesprekken rond de vorming van een nieuw kabinet.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.