Alle whitepapers

Huisvesting internationale arbeidsmigranten

De economie groeit en er is een omvangrijke behoefte aan personeel. Bedrijven in Nederland zetten steeds vaker internationale arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Vooral de distributiecentra, de land- en tuinbouw, transportsector en industrie in Nederland maken gebruik van internationale arbeidsmigranten. Deze toename van het aantal internationale arbeidsmigranten zet de lokale woningmarkt verder onder druk. Er is veel vraag naar tijdelijke huisvesting waaraan gemeenten moeilijk kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat het woningaanbod niet toereikend of moeilijk te vinden is, maar ook omdat gemeenten geen scherp omrand beleidskader hebben om adequaat op de stijgende vraag naar huisvesting voor internationale arbeidsmigranten te anticiperen. Daarnaast voelen de gemeenten ook de druk om de toenemende woningvraag van bijvoorbeeld studenten, starters of statushouders te voldoen.

Inhoudsopgave

Toenemende vraag naar huisvesting internationale arbeidsmigranten
Samenwerking Companen en Decisio
Onze expertise en ervaring
Contact

Whitepaper aanvragen

Aanhef