ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Fryslân koploper in uitwerking urgentieverordening

Urgentieverordening is straks verplicht.

27 november 2023
urgentieverordening

De urgentieverordening is straks verplicht. Fryslân loopt voorop in de uitwerking ervan. Dat bleek op maandag 20 november tijdens de eerste Dag van de Volkshuisvesting in ’s-Hertogenbosch. Hoe werken de Friese partners toe naar een uniforme regeling?

In Fryslân is de urgentieregeling, net als in grote delen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland, tot nu toe het werk van corporaties. Het werken met een gemeentelijke verordening is nieuw. Al snel groeide bij de Friese partijen het besef dat daarvoor meer nodig is dan alleen een verordeningstekst uitschrijven. Daarom nam de gemeente Leeuwarden in het voorjaar van 2023 het voortouw voor een Friese urgentieverordening.

Snel alle hens aan dek

De andere gemeenten sloten zich snel bij het initiatief van Leeuwarden aan en zochten direct samenwerking met de corporaties, huurdersorganisaties en de provincie. Ze moesten immers de diverse werkwijzen van gemeenten en individuele corporaties rond urgenties harmoniseren. Ieders kennis en ervaring was en is hiervoor hard nodig. Voordat partijen de verordening konden uitwerken, moesten ze samen de uitgangspunten bepalen. Dat vroeg tijd. Wie zijn urgent? Waar geldt urgentie? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een gelijke verantwoordelijkheid neemt? Allemaal vragen die in deze fase werden beantwoord.

Uniforme urgentieverordening in 2024

In 2024 werken de Friese partners de gezamenlijke aanpak verder uit. Dan gaat het om uniforme werkprocessen en urgentiebepaling, goede communicatie naar huurders en woningzoekenden, maar ook om automatisering. Het jaar is hard nodig om alle noodzakelijke stappen naar een uniforme regeling te zetten. Remco Deelstra van de gemeente Leeuwarden, Pietrik Zijlstra van woningcorporatie Accolade en Bram Klouwen van Companen legden in een sessie tijdens de Dag van de Volkshuisvesting uit welke belangen hierbij spelen. Maar ook welke stappen gezet zijn en worden.

Enkele vragen en antwoorden tijdens de sessie:

  • ‘Hoe hebben jullie de omvang van de potentiële groep urgenten in beeld gebracht?’ Via ervaringen van corporaties en kengetallen, maar vooral door niet in details te verzanden.
  • ‘Hoe gaan jullie om met sociale urgenties?’ Die zijn voorlopig niet als urgent gekenmerkt, om regulier woningzoekenden niet te veel op achterstand te zetten.
  • ‘Hoe houd je rekening met draagkracht in wijken?’ Door bemiddeling van kwetsbare groepen. En door beschikbaar aanbod uit te breiden. Bijvoorbeeld door nieuwbouw of woningen van andere verhuurders dan woningcorporaties.

Meer weten?
Heeft u ook vragen over een urgentieverordening? Neem dan contact op met Bram Klouwen of Ilse de Groot.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.