Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies: klein jaar voor ruimtelijk plan

Provincies hebben tien maanden de tijd om nationale opgaven ten aanzien van landbouw, energie en wonen een concretere invulling geven.

13 december 2022
provincie-provincies.JPG

Met de presentatie, deze week, van de ‘provinciale startpakketten’ krijgt de ruimtelijke regie die minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) nastreeft verder vorm. Provincies krijgen tussen nu en oktober 2023 drie ‘ijkpunten’ om de vertaling te maken van de landelijke doelen naar een ruimtelijke agenda per provincie.

Strategisch Business Controller

Gemeente Utrecht
Strategisch Business Controller

Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving

JS Consultancy
Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving

In samenhang

De provinciale startpakketten moeten inzicht geven in hoe landelijke opgaven op het gebied van onder meer landbouw, energie en wonen straks in samenhang kunnen worden opgepakt in de provincies. De pakketten zijn het vervolg op het afgelopen juli door De Jonge gepresenteerde programma NOVEX, waarin de ambities op landelijk niveau zijn weergegeven.

Niet gelijk

Daarbij draait het om drie hoofdlijnen: perspectief voor landbouw en natuur, ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie en – als derde en laatste – leefbare steden en regio’s. De ontwikkeling van de perspectieven gaat niet gelijk op. Aan een aantal (zoals woningbouw) wordt al een concreet doel gekoppeld. Bij sommige perspectieven beperkt het zich nog tot ‘richtinggevende uitspraken’.

Ambitieus

Het van de provincies verwachte tijdspad klinkt ambitieus, zeker gezien de Statenverkiezingen van maart en de daarop volgende collegevorming. Volgens een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg werd de laatste deadline – oktober 2023 – op verzoek van de provincies al iets opgeschoven. Veel zal daarbij afhangen van een nog af te sluiten nationaal stikstofakkoord, met aangescherpte  regels voor de landbouw. ‘De aanpak van de minister klinkt ambitieus, maar we gaan er volop mee aan de slag.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Mag iemand mij gaan vertellen hoe de "ruimtelijke regie"vormgegeven wordt, als onder de Omgevingswet ieder boerenhol zijn eigen omgevingsvisie opstelt. Zonder enige relatie met provinciale visies of een nationale omgevingsvisie! Na de invoering van de Omgevingswet is er helemaal geen minister meer nodig, want dan is het beleid volledig gedecentraliseerd.
P. Smit
Da's goed nieuws! De aanleg van Tristatecity wordt daardoor bemoeilijkt.

Of zit er een addertje onder het gras?
Advertentie