Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Roosendaal strijdt tegen snippergroen

Burgers die zich illegaal gemeentelijk groen hebben toegeëigend, moeten daar niet mee kunnen wegkomen. Zeker niet wanneer andere burgers voor het door hen overgenomen snippergroen keurig een bedrag aan de gemeente hebben betaald. 

21 december 2018
ruimte.jpg

Daarom gaat de gemeente Roosendaal strenger op dit onderwerp handhaven. ‘Sommige stroken grond zijn al jaren bij particulieren in gebruik en soms zelfs te goeder trouw’, stelt wethouder Inge Raaijmakers (openbare ruimte, Roosendaalse Lijst). ‘We praten met gebruikers van snippergroen over koop of teruggave. Hiermee wordt de historisch scheefgegroeide situatie opgelost.

Het gaat ons vooral om rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor alle partijen.’ Op verzoek van de gemeente bracht het Kadaster de totale hoeveelheid snippergroen in beeld. Het bleek in totaal te gaan om circa zevenhonderd stukjes. Met de gemeenteraad werd de afspraak gemaakt dit groen te koop aan te bieden. Al was er ook snippergroen waar, bijvoorbeeld vanwege onderliggende kabels, geen verkoop mogelijk was.

Illegaal gebruik
Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen leerde onlangs dat naar schatting enkele honderdduizenden Nederlandse huishoudens illegaal gebruikmaken van gemeentegrond. In bijna alle gevallen gaat het om mensen die zo hun tuin, woning of oprit illegaal uitbreiden. Ook stoepen, woonerven, fietspaden en openbare wegen worden bij particuliere tuinen getrokken. Gemiddeld betreft het volgens het Groningse onderzoek 20 tot 45 vierkante meter, maar het loopt soms op tot meer dan 400 vierkante meter.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

bart / nvt
Als je iets verliest heb je het blijkbaar niet nodig anders had je wel beter op gepast. Er is duidelijke wetgeving over verjaringstermijnen, en de procedures zijn niet zo kostbaar, ze zijn wel stressvol. Maar dit is geen werk voor ambtenaren zelfs uitbesteding voor dergelijke klusjes heb je al de knappe koppen, van het ambtelijke apparaat nodig en daar zijn er zo weinig van helaas. Toch ben ik van mening dat waar mogelijk het aangepakt moet worden. duidelijkheid boven alles!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Hesseling / Docent VO
Niemand heeft er last van maar voor dit geneuzel hebben we wel tijd en geld over.

Laten we liever onze aandacht richten op bijvoorbeeld de jeugdzorg, daar zijn op veel plekken in het land zeer schrijnende situaties waar niet naar omgekeken wordt.

Weer zo'n bewijs dat vele bestuurders 'losgezongen' zijn van de werkelijke problemen die onder de bevolking leven en zich liever bezig houden met dit soort futiliteiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dennis
Diefstal een futiliteit?

Dat zie ik toch ander
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Het klinkt zo simpel. Even het kadaster raadplegen en dan een brief sturen om de grond terug te eisen. Nou, Roosendaal, dat is het niet. In Onze gemeente van 24.000 inwoners begon zo’n traject in 2011. Er werden ruim 600 stuitingsbrieven verzonden. De meegestuurde kadasterkaartjes bevatten fouten. Sommige grond was al 50 jaar of langer in gebruik zonder dat de derde of vierde eigenaar dat wist. Verjaard dus. Dat leidde tot tal van rechtszaken, juridische haarkloverij, onbegrip, woede en verdriet. De enige die er beter van werd was het dure advocatenbureau. Eén partij verloor er mede de verkiezingen van 2014 door. De opbrengst was waarschijnlijk minder dan de juridische kosten. En zelfs nu lopen er nog steeds zaken.

Bezint eer gij begint. Het kost veel meer dan het opbrengt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Hesseling / Docent VO
@ Dennis,

Dat bedoel ik, er wordt geroofd en erger maar de politie heeft geen mankracht dit te vervolgen. Duizende zaken per jaar worden geseponeerd en de slachtoffers blijven met een knoop in de maag achter.

Banken en verzekeringsmaatschappijen komen hun verplichtingen niet na maar de overheid treed niet op.

De belastingdienst heeft rulings met zeer draagkrachtige burgers en bedrijven die daardoor wegkomen met een gemiddelde belastingafdracht van 0,05% zoals uitgezocht door de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Al deze zaken en nog veel meer laten we allemaal op z'n beloop, maar nu gaan we wel achter die onbenullige stukjes grond aan die verder niemand mist of schaden.

Het is maar waar je de prioriteiten legt.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Als je deze reacties leest is dat een oproep aan alle burgers om lekker gemeentegrond in te pikken. Er zijn immers altijd wel andere onderwerpen die meer de aandacht zouden moeten krijgen volgens die reageerders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie