of 63908 LinkedIn

Streep door plannen Noordwijks zonnepark

De provincie Zuid-Holland vernietigt de omgevingsvergunning van een zonnepark naast landgoed Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De gemeente Noordwijk had de vergunning verleend om haar eigen duurzaamheidsprogramma te realiseren, maar volgens de provincie was dat in strijd met de provinciale Omgevingsvisie.

De provincie Zuid-Holland vernietigt de omgevingsvergunning van een zonnepark naast landgoed Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De gemeente Noordwijk had de vergunning verleend om haar eigen duurzaamheidsprogramma te realiseren, maar volgens de provincie was dat in strijd met de provinciale Omgevingsvisie.

Onzichtbaar

Het zonnepark zou, volgens de gemeente, vrijwel onzichtbaar worden aangelegd vanaf de openbare weg en voor omwonenden. De plannen van initiatiefnemer GroenLeven, die op verschillende lokaties in Nederland zonneparken exploiteert, konden veel instemming rekenen binnen college en gemeenteraad. Toen de provincie een eerste negatieve zienswijze stuurde over het plan, verwees de gemeente naar afspraken die ze heeft gemaakt met de andere gemeenten en partijen in het Holland Rijnland Energieakkoord. De provinciale regels waren eigenlijk te streng om die regels uit te voeren, stelde Noordwijk in een beantwoording.

 

Omgevingsvisie

Maar dat heeft de provincie niet overtuigd. De vergunning is nog steeds in strijd met de Omgevingsvisie. Die beschermt volgens de provincie het landschap. Een zonnepark heeft daar een negatieve invloed op, en beperkt bovendien de voedselproductie omdat er landbouwgrond voor moet worden opgeofferd. Ook een claim op de experimentruimte in het provinciaal beleid lukken niet: de voorgestelde begrazing door schapen is volgens de provincie niet te bestempelen als innovatief.

 

RES

Volgens de provincie moet de gemeente Noordwijk niet te hard van stapel lopen. Het feit dat beide overheden met andere regionale partijen werken aan het maken van een regionale energiestrategie (RES) betekent niet dat er al een voorschot kan worden genomen op nieuwe beleidsregels. ‘In de concept RES (verwacht juni 2020) en in de RES 1 .0 (verwacht maart 2021) zal een verdere concretisering worden gemaakt van de invulling van deze ambities. Deze zullen ook aan ons college en Provinciale Staten worden voorgelegd. Totdat er aan de hand van de RES of andere beleidsstukken bestuurlijke conclusies zijn getrokken over het provinciale beleid ten aanzien van de energietransitie, beoordelen wij initiatieven op basis van het huidige provinciale (ruimtelijke) beleidskader.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.