Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeentelijke verordeningen niet tijdig geüpdatet

Onrust in gemeenteland. Zijn alle lokale verordeningen inmiddels al Omgevingswet-proof?

24 oktober 2023
Stapel papier
Shutterstock

Onder meer de APV, de erfgoedverordening en de kapverordeningen bevatten verwijzingen naar de Wabo. Die gelden niet meer als per 1 januari aanstaande Omgevingswet wordt ingevoerd. Niet alle gemeenten blijken daar tijdig aan te hebben gedacht. ‘Je loopt het risico dat je vergunningplichten straks niet kunt effectueren.’

Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

BMC
Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

BMC
Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

Bijgespijkerd

Nauwelijks twee maanden resteren tot de invoering van de Omgevingswet. Advocaat Rachid Benhadi van Hekkelman Advocaten merkt bij veel gemeenten de behoefte bestaat om ‘nog heel snel bijgespijkerd te worden over alle ins en outs van de Omgevingswet’. Een van de talloze kwesties die nu opduikt is het aanpassen van de lokale verordeningen. Doe je dat niet, dan verwijzen ze na 1 januari 2024 naar dode letters in de Wabo en zijn ze niet meer geldig.

Veertien verordeningen

De gemeente Nieuwegein is in een van de gemeenten die er wel tijdig bij was. Veertien verordeningen kregen een update naar de Omgevingswet. Variërend van de APV en de Bouwverordening tot de Afvalstoffenverordening, de Bouwverordening en de Verordening winkeltijden. Reacties op LinkedIn maken duidelijk dat andere gemeenten nog (lang) niet zover zijn of er zelfs nog niet aan hebben gedacht. 

Weggezakt

Ook Benhadi kreeg er nog weinig vragen over. ‘Het is eerder weleens aan de orde geweest, maar recent niet’, zegt hij. ‘Ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat het inmiddels voor gemeenten wel duidelijk was. Ook al omdat de VNG er al geruime tijd op wijst. Misschien is het bij gemeenten wat weggezakt doordat de Omgevingswet een paar keer werd uitgesteld. Ik heb er vorig jaar wat vragen over gekregen, maar that’s it.’

BB Moeten gemeenten veel aanpassen?

RB 

‘Ik neem de erfgoedverordening als voorbeeld, die onder de Omgevingswet blijft gelden. In die verordening zitten allerlei vergunningplichten waarbij expliciet wordt verwezen naar wetsartikelen uit de Wabo. De Wabo vervalt per 1 januari. Dus je kunt op basis van de erfgoedverordening na 1 januari 2024 geen omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo verlenen, tenzij het gaat om aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.’

BB Wat zou een gemeente nu moeten doen?

RB 

‘Alle eigen verordeningen nalopen. Veel moeilijker dan dat is het niet. De VNG heeft de modelverordeningen ook aangepast, dus daar kun je je bij het aanpassen op baseren.’

BB De gemeenteraad moet de nieuwe verordeningen goedkeuren. Is dat inmiddels niet krap qua tijd?

RB 

‘Ja, dat ben ik wel met je eens. De gemiddelde gemeenteraad heeft daarvoor toch vanwege de doorlooptijden bij de raad al gauw drie maanden nodig.’

BB En als je dat als gemeente niet meer voor 1 januari redt?

RB 

‘Breng de aangepaste verordening alsnog in procedure. Maar het wordt dan natuurlijk wel na 1 januari voordat alles is gereed is. Daarmee loop je het risico dat je straks vergunningplichten niet kunt effectueren.’ 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Als er zoveel onzekerheid is over de invoering van deze wetgeving (deze is pas zeer recent in de 1e Kamer behandeld) dan dienen er in deze nieuwe wetgeving ordentelijke overgangsmaatregelen te worden getroffen voor een soepele overgang. Het wijzigen van een APV vergt nou eenmaal ook de nodige tijd.
Advertentie