ruimte en milieu / Partnerbijdrage

De PTP-criteria: Profijt - Deel 3

De mate van toerekenbaarheid van kosten aan een gebiedsontwikkeling.

26 april 2022
Gebiedsontwikkeling

Kostenverhaal is een steeds terugkerend aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Evert Jan van Baardewijk zoomt in op de mate waarin kosten kunnen worden toegerekend aan een gebiedsontwikkeling: de toepassing van de PTP-criteria. Dat gebeurt in een serie artikelen, een soort feuilleton. Dit artikel behandelt het criterium profijt.

De eerste delen in deze serie handelden over het criterium toerekenbaarheid. In dit derde deel behandel ik jurisprudentie over het criterium profijt. Het betreft uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’). Profijt betekent dat een exploitatiegebied (een grondexploitatie) nut ondervindt van de te treffen voorzieningen of maatregelen. Het maakt daarbij niet uit of de investeringen plaatsvinden in het exploitatiegebied of daarbuiten. Het kan dus ook om bovenwijkse investeringen gaan. In een volgende editie hoop ik de serie te vervolgen met een artikel over het proportionaliteitscriterium.

Jurisprudentie over profijt

In de uitspraak1 over het exploitatieplan Woonwijk Westelijk Beverwijk (Beverwijk) gaat het over de toerekening van de Westelijke Randweg, een groen- en waterplan en een parkeervoorziening. De Afdeling overweegt ‘Voorts is niet aannemelijk dat het nieuwe woongebied profijt heeft van de Westelijke Randweg, gelet op de infrastructuur, waarvan het nieuwe woongebied gebruik zal maken. De kostensoort “Westelijke Randweg” is derhalve vastgesteld in strijd met art. 6.13, zesde lid, van de Wro.’ Terzijde: de Afdeling gaat op het profijtcriterium in, terwijl zij eerst heeft overwogen dat er geen causaal verband is. Dat is opmerkelijk want het is in feite overbodig. Als er geen causaal verband is, kan de investering niet worden opgenomen in een exploitatieplan en hoeft het profijtcriterium niet meer beoordeeld te worden.

Lees hier het volledige artikel dat verschenen is in het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling, editie 1, 2022.

Evert Jan van Baardewijk

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.