Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Kabinet gaat bouwleges niet aanpakken

Kabinet gaat hoogte van tarieven voor bouwvergunningen niet aan banden te leggen, stelt minister Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer.

28 oktober 2013

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouwleges. Het kabinet is dan ook niet van plan om in te grijpen in de hoogte van tarieven voor bouwvergunningen.

Honderd procent kostendekkend

Dat zegt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Gemeenten voeren hun eigen tarievenbeleid en leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad, stelt Plasterk. De hoogte van de leges zijn wettelijk gemaximeerd op honderd procent kostendekkendheid, voegt hij daaraan toe. Voor aanvragers die niet eens zijn met het tarief staat bezwaar en beroep open. De rechter kan dan de juistheid van de kostentoerekening toetsen.

Kruissubsidiëring

Het verzoek om in te grijpen kwam van onder andere de belangenverenigingen Neprom (projectontwikkelaars), Aedes (woningcorporaties) en Vereniging Eigen Huis. Neprom en Aedes stuurden Plasterk dit voorjaar een brief met het verzoek gemeenten te dwingen hun legestarieven te relateren aan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Die tarieven stijgen al jaren en het probleem volgens hen is vooral de zogenoemde ‘kruissubsidiëring’: door van grote bouwers hogere leges te vragen, kunnen de tarieven voor particulieren laag blijven. Dat leidt bij grote bouwprojecten tot leges van meer dan een miljoen euro.

Beter uitleggen

Plasterk laat die verantwoordelijkheid aan gemeenten. Wel vindt hij dat zij beter moeten uitleggen hoe zij de hoogte van hun tarieven hebben berekend. Uit onderzoek in opdracht van BZK bleek vorig jaar dat gemeenten wel de intentie hebben om transparanter te zijn over hun tarievenbeleid, maar er niet in slagen om een goede kostenonderbouwing op te zetten. Het rekenmodel dat de VNG hiervoor ontwikkelde, wordt door nog geen kwart van de gemeenten gebruikt.

Vrijwillig transparanter

Plasterk: ‘Ik zal een dringend beroep doen op de VNG, om gemeenten aan te sporen vrijwillig de transparantie verder te vergroten, bijvoorbeeld langs digitale weg of in de fiscale paragraaf van de gemeentebegroting.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Martin / Jur medewerker
tja, dat kun je krijgen als je gemeenten zelf laat beslissen over bepaalde zaken. De ene rekent meer dan de ander. Heel logisch. Dat hoort bij de gemeentelijke autonomie. We zouden toch niet willen dat de rijksoverheid alles dicteert? Dat er lokale verschillen zijn en dat decentrale overheden zelf mogen beslissen over zaken die henzelf aangaan, moeten we toch juist koesteren? Of willen we dat de rijksoverheid van alles en nog wat dicteert, geen ruimte meer overlatend voor lokale besluitvorming?en @henk, dat de hoogte van de bouwleges mee zouden wegen in de leefbaarheidsfactor lijkt mij wel heel onwaarschijnlijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Het was m.i. veel beter geweest dat de landelijke overheid had ingegrepen in het graaibeleid van lokale overheden en dat bouwleges e.d. gewoon waren gemaximaliseerd zodat iedereen, waar dan ook in Nederland zou weten waar hij of zij aan toe was bij de aanvraag van een bouwvergunning. Nu tref je bij een rondgang door de Nederlandse gemeenten enorme prijsverschillen aan wat de desbetreffende gemeente minder aantrekkelijk maakt bij de woonplaatskeuze. Deze woonplaatskeuze is ook een van de redenen waarom een gemeente qua leefbaarheidsfactor hoger of lager staat op de jaarlijkse ranking van Elseviers Weekblad van 408 Nederlandse gemeenten. Kortom, een dramatische misser van de landelijke overheid om eens een keer van die absurde prijsverschillen tussen gemeenten af te komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Bongers / burger
Helemaal mee eens Wim. Willekeur, want daar lijkt het gemeentelijk gegraai op, is slecht. Een standaard landelijk legesbeleid voorkomt dit. Ondeskundigheid van ambtenaren verhoogt de leges ook onnodig omdat deze ambtenaren zonder scupules alles doorberekenen wat bij een bouwvergunning gedaan wordt, ook de kosten die voortvloeien uit door ambtenaren gemaakte fouten en herstel daarvan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
De provinciale overheden zijn toezichthouders van gemeentes en zijn ook aktief in het financieel bijspringen van armlastige lokale overheden. Wellicht dat hier een taak had gelegen voor de provincie om in te grijpen bij absurde lokale heffingen en bouwleges.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Meppie
Niet dat ik het er mee oneens ben, maar enige tegenstrijdigheid zit er wel in de reacties.

Als je bij je woonplaatskeuze al rekening kunt houden met de hoogte van de leges, waarom moeten ze dan gelijk worden getrokken?!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Wiegerinck / adviseur wonen
@Wim Vreeswijk: ik kan me niet voorstellen dat iemand bij zijn woonplaatskeuze kijkt naar de lokale tarieven voor bouwleges.

@Henk Bongers. Is er in uw gemeente geen legesverordening waarin de tarieven voor ondermeer de bouwleges staan? Is het werkelijk waar dat de bouwleges een soort maatwerktarief zijn waarin naar hartelust meerwerk (agv fouten) kan worden doorberekend?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Wat is er simpeler dan één tarief voor bouwleges vast te stellen dat gebaseerd is op redelijke kostendekking. Hoogste tijd dat we politici krijgen die hun rug rechten en hun kop niet in het zand steken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel / Afgestudeerd HBO-Journalistiek (kasmedewerker)
Moet ik hieruit begrijpen dat maar een kwart van de gemeenten adhv het rekenmodel op hun tarieven komen... en dat 75% hun tarieven dus zo hoog hebben dat het rekenmodel voor deze gemeenten alleen hun te hoge prijs aantoont? Deze 75% zit dus nu alle accountancy trucs uit te halen om het model hun kant op te krijgen: anders komt er te weinig geld in de gemeentekas/ ziet men hoe onnozel hoog de prijzen zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
De gemeenteraad mag zelf bepalen hoe hoog de bouwleges is. Maar niet hoger dan 100% kostendekkendheid. De verschillen zitten m.n. bij gemeenten die nog niet bedrijfsmatig zijn georganiseerd en aan een strakke kostentoerekening en kostenverhaal doen. In die gemeenten heb je als bouwende burger gewoon mazzel @Wim en @Henk. Maar dat is vreugde van korte duur omdat die gemeenten hun inkomsten op peil brengen met de OZB. Dus komt de bouwende burger daar na oplevering mee in aanraking. Op een mensenleven gezien maken alle kostenverschillen niet zoveel uit. Maar wel leuk om op een verjaardag een gesprek aan de praat te houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry
Verbazingwekkend hoe de belastingadviseurs hier volledig de plank misslaan.

De werkelijke reden van de enorme verschillen:

Heb bij een gemeente gewerkt die grote defensie bouwprojecten had van 50 mln en meer. Met dergelijke projecten is je organisatie in 1 klap kostendekkend en kunnen alle andere bouwwerken richting de 0 euro leges zoals de particuliere verbouwingen.Heb je als gemeente uitsluitend particuliere verbouwingen van rond de 10.000 euro, dan is het vrijwel onmogelijk om je organisatie kostendekkend te maken wat resulteert in hoge leges.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie