Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een wereldwijd onafhankelijk adviserend ingenieursbureau.

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk adviserend ingenieursbureau wereldwijd actief op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, landelijk en stedelijk gebied en water.

Wij zien een belangrijke rol voor onszelf en onze klanten in innovatie en duurzame ontwikkeling en willen zo bijdragen aan een duurzamer samenleving, nu en in de toekomst. Dat is onze drijfveer: enhancing society together.

werken met de omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. Na de lange aanloop is de Omgevingswet nu een feit. Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden?
Lees meer

Royal HaskoningDHV
Mobiliteitstransitie

Mobiliteitstransitie

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.
Lees meer.

Royal HaskoningDHV
Transitie Landelijk Gebied

Transitie Landelijk Gebied

Met een integrale aanpak dragen wij via gebiedsgerichte programma's bij aan de doelen voor natuurherstel, stikstofreductie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw. Om een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren.
Lees meer

Royal HaskoningDHV