• bestuur en organisatie

  De regering, de Tweede Kamer en de adviesbureaus

  Mag je advies vragen aan een onafhankelijk deskundige, als je een probleem wilt oplossen en er zelf niet uitkomt? Natuurlijk mag dat. Een groot deel van de Nederlandse kenniseconomie is op dit principe gebaseerd.

  02 februari 2009
  De regering, de Tweede Kamer en de adviesbureaus
 • digitaal

  Regel informatierechten in de wet

  Informatie-eigendom moet vastgelegd worden in de grondwet met het iDNA Manifest 3.1.

  30 januari 2009
  Regel informatierechten in de wet
 • bestuur en organisatie

  Ondergeschikt en toch raadslid

  Met grote regelmaat doet de vraag zich voor of ambtenaren die in dienst zijn bij een gemeenschappelijke regeling raadslid kunnen worden in een van de deelnemende gemeenten. Deze raadsleden controleren hun gemeentelijke bestuurders.

  30 januari 2009
  Ondergeschikt en toch raadslid
 • bestuur en organisatie

  Nationale zaak

  Gemeenten willen de hoofdrol in het aanjagen van de economie. Het wachten is op de regisseur.

  30 januari 2009
  Nationale zaak
 • bestuur en organisatie

  Wilders voor het hekje

  Geert Wilders is de erkende kampioen van de vrije meningsuiting voor iedereen die het met hem eens is. Voor elk ander geluid is hij minder verdraagzaam. En voor alle tegenwerpingen, hoe licht ook, uit islamitische hoek is hij allergisch.

  30 januari 2009
  Wilders voor het hekje
 • bestuur en organisatie

  De weg naar vrijheid

  Laat de rechter maar bepalen waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting liggen.

  29 januari 2009
  De weg naar vrijheid
 • bestuur en organisatie

  Katholieke oplossing

  Met dank aan het Amsterdamse PvdA-raadslid Ria Logtenborg dreigt ze weer op te laaien, de discussie over wat we aanmoeten met ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren mensen van hetzelfde geslacht met elkaar in de echt te verbinden.

  28 januari 2009
  Katholieke oplossing
 • bestuur en organisatie

  Yes we can: koninkrijkjes aanpakken

  Het grote avontuur is begonnen: Barack Obama is de vierenveertigste president van de Verenigde Staten. De eerste week en de aanloop naar de inauguratie zijn zeer veelbelovend. Obama heeft een team van zeer capabele en krachtige mensen om zich heen verzameld. Zelden zag het Witte Huis zo'n mooie mix van kwaliteit, vernieuwingsdrang, ervaring en gematigdheid.

  27 januari 2009
  Yes we can: koninkrijkjes aanpakken
 • bestuur en organisatie

  Gods jeugdwerk

  In steeds meer steden worden delen van het welzijnswerk, met name gericht op jongeren, uitgevoerd door organisaties van religieuze signatuur. Door het binnenhalen van aanbestedingen houdt de evangelisatiebweging Youth for Christ zich inmiddels bezig met het jeugdwelzijnswerk in twintig steden.

  26 januari 2009
  Gods jeugdwerk
 • bestuur en organisatie

  Dubieus rechts

  De politie in Drenthe beëindigde dit weekeinde een “rechtsextremistische bijeenkomst”. Geert Wilders wordt vervolgd. Op het oog twee verschillende kwesties. Maar er is een verbindend element en dat is uiterst verontrustend. Nederland schiet in een kramp zodra het politieke debat zich op de rechterflank begeeft. In die hoek van het politieke spectrum gelden blijkbaar andere regels.

  26 januari 2009
  Dubieus rechts
 • bestuur en organisatie

  Calvijnjaar

  Hoe staat het in dit onvolprezen Calvijnjaar met de ministers van de ChristenUnie? Zou Calvijn tevreden op hen neerkijken, vooropgesteld natuurlijk dat Calvijn gepredestineerd was om in de hemel terecht te komen. Want dat weet je als mens nooit.

  23 januari 2009
  Calvijnjaar
 • bestuur en organisatie

  Goed voorbeeld

  Premier Balkenende roept tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in Haarlem gemeenten en provincies op de economische crisis te bestrijden. De minister-president doet een klemmend beroep op de lagere overheden investeringen naar voren te halen en maximaal geld te pompen in nieuwe wegen, woningbouw en groot onderhoud van infrastructuur. In deze barre tijden moet geld rollen, betoogt de premier. Handen uit de mouwen, zoals het een goed VOC’er betaamt.

  23 januari 2009
  Goed voorbeeld
 • bestuur en organisatie

  Waar zijn de politici met Zivilcourage?

  We hebben een bewogen weekje achter de rug. Deze week was niet alleen de week van de meest deprimerende dag van het jaar (maandag 19 januari), maar ook de week van de dag die voor miljoenen met nieuwe hoop verbonden is: de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama.

  23 januari 2009
  Waar zijn de politici met Zivilcourage?
 • sociaal

  Epidemische basisangst

  De gezondheidszorg in Nederland kent veel managers en maar weinig ondernemers. Ik denk dat de zorg er gebaat bij is als die verhouding anders komt te liggen. Er is namelijk een groot verschil tussen een manager en een ondernemer.

  22 januari 2009
  Epidemische basisangst
 • bestuur en organisatie

  Voor het nageslacht

  Meer dan negenhonderd nota’s worden er jaarlijks binnen mijn gemeente ingediend ter bespreking in het college van b en w. Volgens een ruwe schatting haalt daarvan tien procent de collegekamer niet: omdat op het hoogste ambtelijke niveau – in het Oosterhoutse geval de directie – wordt geoordeeld dat de nota van onvoldoende kwaliteit is, een slechte financiële basis kent, niet met de wethouder is overlegd of om andere redenen (nog) niet rijp is voor bestuurlijke bespreking. ‘Terug naar de afdeling’ komt er dan met een stempel op te staan.

  21 januari 2009
  Voor het nageslacht
 • bestuur en organisatie

  Liegen over heipalen

  Een van de meest opmerkelijke zaken in Nederland (en misschien ook wel in de rest van de wereld) is het feit dat je als mens in twee werkelijkheden leeft. De persoonlijke werkelijkheid, die je zelf waarneemt. En de publieke werkelijkheid, die tot ons komt via de media, de professionele websites van organisaties en bedrijven en via de reclame.

  21 januari 2009
  Liegen over heipalen
 • digitaal

  Yes we can: ondergronds innoveren

  Alweer lang geleden interviewde ik een oud-medewerker van een projectgroep Stadsvernieuwing in Amsterdam.

  20 januari 2009
  Yes we can: ondergronds innoveren
 • bestuur en organisatie

  Ministerie van uitverkoop

  In Den Haag worden krokodillentranen geplengd nu 's lands grootste energiebedrijf Essent in handen komt van het Duitse RWE. Verstandig is het de zakdoekjes nog maar even bij de hand te houden, want het afscheid van nummer twee, Nuon, is nakende. Grootaandeelhouder Gelderland heeft vorige week het licht op groen gezet voor het afstoten van het productie- en leveringsbedrijf.

  19 januari 2009
  Ministerie van uitverkoop
 • bestuur en organisatie

  Wij willen weten

  Afgelopen zondag had de Volkskrant vijf oud-ministers van Buitenlandse Zaken (een van D66, een van de VVD, een van de PvdA en twee van het CDA) broederlijk verenigd aan de debattafel van De Rode Hoed, discussieplek nummer één in Amsterdam. Buitenlandredacteur Paul Brill ondervroeg ze bekwaam over van alles, over Israel, over Obama en over wat al niet.

  16 januari 2009
  Wij willen weten
 • ruimte en milieu

  Bontfok mag uitbreiden

  In een milieuvergunning moet het college van B en W de juiste geluidsmaxima opnemen. Daarbij mogen de controlevoorschriften niet worden vergeten.

  16 januari 2009
  Bontfok mag uitbreiden
Advertentie