• digitaal

  Google Good GovernanceTM(=Topic Maps)

  Nederland blijkt niet ‘rampenproof’, ondanks de 200.000 professionals ‘voor het veilige gevoel’. Probleem komt deels door de chaos van onbetrouwbare data, verspreid over tienduizenden databases die verwerkt wordt door nauwelijks communicerende applicaties. Automatiseerders bieden complexe ‘oplossingen’. Echter met standaard zoektechnologie en Topic Maps kan eenvoudig op grote schaal informatie georganieerd en kennis geaggregeerd worden.

  31 augustus 2007
  Google Good GovernanceTM(=Topic Maps)
 • digitaal

  Software is een gevaarlijk goedje!

  We staan aan de vooravond van een tsunami van automatiseringsproblemen, betoogt professor Chris Verhoef. De reden hiervoor is dat werkelijk alles om ons heen tjokvol zit met dat gevaarlijke goedje dat software heet. Productie ervan is noch gelicentieerd, noch geprotocolleerd, noch gereguleerd, noch geprofessionaliseerd.

  18 mei 2007
  Software is een gevaarlijk goedje!
 • digitaal

  Het nieuwe stelen - door Chris Verhoef

  Jacob Kohnstamm maakt zich hierboven druk omdat de overheid een bewakingssamenleving creëert terwijl Lex van den Ham meent dat de burger wel privacy wil inleveren voor slimme dienstverlening. Professor Chris Verhoef betoogt echter dat het meest directe gevaar van onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens ligt in identiteitsfraude. In de VS bedraagt de schade al vele tientallen miljarden dollars per jaar!

  30 maart 2007
  Het nieuwe stelen - door Chris Verhoef
 • digitaal

  Vooringevulde aangifte nog geen invuloefening

  Voor de aangifte inkomstenbelasting 2008 doen enkel medewerkers van de Belastingdienst mee met een proef met de vooringevulde aangifte. Gezien de problemen waar de Belastingdienst mee kampt is het verstandig het nieuwe proces rondom de vooringevulde aangifte eerst te testen voor een beperkte groep belastingplichtigen.

  09 november 2007
  Vooringevulde aangifte nog geen invuloefening
 • digitaal

  Flinke sprong of schuifelpas?

  Een centrale IT-beheerorganisatie en een ‘zware’ directeur ICT. Dat zijn kortweg de belangrijkste gereedschappen waarmee het kabinet de rijksdienst efficiënter en beter wil laten functioneren. Het lijkt een flinke sprong op weg naar een digitale overheid, maar kan in de praktijk evengoed neerkomen op een schuifelpas op weg naar dit doel.

  02 november 2007
  Flinke sprong of schuifelpas?
 • digitaal

  Strijd rond kinddossier stamt uit oude tijd

  Het debat over het Elektronisch Kind Dossier gaat op dit moment over tegenstellingen die er helemaal niet zijn. Het lijkt alsof er moet worden gekozen voor óf privacy óf goede zorg voor het kind. Met wat kennis van informatietechnologie kunnen we zowel de privacy als de gezondheid en veiligheid van het kind volledig centraal stellen.

  02 november 2007
  Strijd rond kinddossier stamt uit oude tijd
 • digitaal

  Zin en onzin over kosten

  De Tweede Kamer is op oorlogspad. Aanleiding waren de uitlatingen van enige hooggeleerde heren dat de overheid jaarlijks 5 miljard verspilt aan automatisering. Eindelijk houdt de Kamer zich overheidsbreed bezig met overheidsautomatisering. Jammer alleen dat dit is gebaseerd op financieel drijfzand en dat de Kamerleden de verkeerde vragen stellen.

  16 oktober 2007
  Zin en onzin over kosten
 • digitaal

  Deadline kinddossier is wel degelijk haalbaar

  Het juridische gevecht om de aanbesteding van het EKD leidt de aandacht af van de echte problematiek, namelijk de beperkte periode om dit project te realiseren. De Kamer is het bovendien nog niet eens over de functionaliteit en wie toegang krijgt tot het kinddossier. Toch is het wel degelijk mogelijk om nog in 2008 een EKD op te leveren, betoogt Geerhard Kempff.

  05 oktober 2007
  Deadline kinddossier is wel degelijk haalbaar
 • digitaal

  IT is moeilijk. IT bij de overheid is extra moeilijk.

  Wat maakt grote IT projecten toch zo moeilijk? Gerben Wierda, Lead Architect van de Rechtspraak in Nederland, argumenteert dat het probleem in de zingeving zit en dat de belangrijkste randvoorwaarde voor succes niet management is, maar goede technologie. Daarvoor moeten de IT-opleidingen wel op de schop en biedt Open Source een kans.

  28 september 2007
  IT is moeilijk. IT bij de overheid is extra moeilijk.
 • digitaal

  Business Proces Management mist in ANDEZ-3

  Met de dienstverlening via internet, kiezen gemeenten steeds vaker voor een bundeling van ICT-functionaliteit in een ‘mid-office’. Zie de ANDEZ aanbestedingen. Daarnaast zijn er twee technologieën in opkomst, Enterprise Content Management (ECM) en Business Proces Management (BPM), die gemeenten kunnen inzetten om hun dienstverlening te verbeteren. Met name BPM laat op zich wachten in ANDEZ-3!

  21 september 2007
  Business Proces Management mist in ANDEZ-3
 • digitaal

  Leuker kunnen zij het niet maken

  Leuker kunnen we ’t niet maken, zegt de Belastingdienst. Wel makkelijker. Is dat nu wel zo? Bij de invoering van de regels wordt veelal gedacht vanuit de overheid die belast is met de taak van de belastingheffing. Een goed voorbeeld hiervan is de elektronische loonaangifte. De positie van de belastingplichtige lijkt hier wel een beetje uit het oog verloren.

  14 september 2007
  Leuker kunnen zij het niet maken
 • digitaal

  Naar bestuur volgens infrastructurele schaal

  BPR moet eindelijk verlost raken van zijn gezag over de GBA. Dat hóórt daar niet. Die bestuurlijke opzet is netzo stompzinnig als bijvoorbeeld de Moerdijkbrug overlaten aan het Bureau Buitenruimte van de lokale Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Moerdijk. Laat BPR méédoen, heel belangrijk, maar niet uniek aan- en besturen. De modernisering van de GBA dient het algeméén belang en verdient navenant bestuur.

  14 september 2007
  Naar bestuur volgens infrastructurele schaal
 • digitaal

  Shared service als Haarlemmer Olie

  Nu overheidsinstellingen worden gedwongen efficiënter te werken, loopt bij Binnenlandse Zaken opnieuw een discussie over gemeentelijke herindeling. Is herindeling het juiste antwoord om de dienstverlening te verbeteren en de efficiency te vergroten? Het opzetten van een shared service vormt namelijk een goed alternatief.

  07 september 2007
  Shared service als Haarlemmer Olie
 • digitaal

  Webapplicaties vormen risico

  Steeds meer overheden automatiseren hun bedrijfsprocessen via het web. Dat komt de efficiency van hun bedrijfsvoering ten goede. Maar als zij verzuimen om hun IT-beleid aan te passen, dreigen de voordelen om te slaan in nadelen. Deze trend van nieuwe webapplicaties met een verschillende platformsignatuur brengt voor de overheid namelijk ook grote risico’s mee.

  10 mei 2007
  Webapplicaties vormen risico
 • digitaal

  Patiënt niet gediend met dit EPD - door Koos Dirkse

  Door gebrekkige communicatie en de vele papieren dossiers per patiënt ontstaan er (overdrachts)fouten. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) zou daar een oplossing voor moeten bieden. Volgens Koos Dirkse kleven er echter teveel nadelen aan de beoogde opzet van het EPD. Iedere zorgverlener blijft zijn eigen dossiers bijhouden en muteren en/of aanvullen is onmogelijk. De patiëntveiligheid is niet gediend met meerdere dossiers en dan nog zonder een adequaat versiebeheer.

  13 april 2007
  Patiënt niet gediend met dit EPD - door Koos Dirkse
 • digitaal

  Huisarts betaalt - door Antoine Fonville en Theo Eikenhorst

  In het aprilnummer van Digitaal Bestuur verhaalt koploperregio Twente over de pilot voor het Waarneem Dossier Huisartsen (WHD). ‘Wie gaat dat betalen?’ Twente voorspelt dat de landelijke uitrol van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) zonder ingrijpen een drama wordt. De landelijke richtlijnen sluiten namelijk niet aan op de praktijk en aanpassing kost een manjaar werk per praktijk. Antoine Fonville en Theo Eikenhorst van UZR Friesland hebben heel andere ervaringen. De meeste Friese huisartsen registreren wel volgens die richtlijnen. En aanpassen kost hooguit 6000 euro. Wie gaat dat betalen? De huisarts natuurlijk!

  20 april 2007
  Huisarts betaalt - door Antoine Fonville en Theo Eikenhorst
 • digitaal

  Overheid zet MKB buiten spel

  ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.’ Stichtelijke woorden, die in sommige ambtelijke kringen in de vergetelheid zijn geraakt. De overheid zet bij het vergeven van opdrachten het MKB vaak buiten spel. Dat is ronduit onverstandig. MKB-bedrijven zijn vaak innovatief, bieden veelal specialistische kennis, flexibiliteit en creativiteit.

  24 augustus 2007
  Overheid zet MKB buiten spel
 • digitaal

  Markt en Overheid anno 2007 : kan het ook een beetje minder?

  De geo-infrastructuur in Nederland maakt een snelle ontwikkeling door. Niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch moeten de bakens worden verzet.

  27 juli 2007
  Markt en Overheid anno 2007 : kan het ook een beetje minder?
 • digitaal

  Durf te innoveren!

  Een gemiddelde overheidsinstelling is aan meer veranderingen onderhevig dan menig andere organisatie. Dit komt door veranderende wetgevingen en politieke prioriteiten, maar ook door de grote diversiteit aan interne belangen en de daaruit voortvloeiende budgetgedreven conflicten. Al deze zaken hebben een serieuze impact op de manier waarop overheidsorganisaties kijken naar en omgaan met veranderingen.

  10 augustus 2007
  Durf te innoveren!
 • digitaal

  Falend regeringsbeleid afgewenteld op de softwarebranche

  Zowel het vorige als dit kabinet hebben gefaald (met WALVIS en XBRL) in het terugdringen van administratieve lasten. De rekening wordt gepresenteerd aan softwareleveranciers en ondernemers.

  26 juli 2007
  Falend regeringsbeleid afgewenteld op de softwarebranche
Advertentie