Advertentie
financiën / Nieuws

Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten

Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op.

13 oktober 2013

In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg.

Tekort op het parkeerbeleid
Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog. Maar die vlieger gaat niet meer op. Papen­drecht kampt met een tekort van 1 miljoen euro op het parkeerbeleid. Doet de gemeente niets, dan loopt dat bedrag volgend jaar op naar 1,2 miljoen. Een belangrijke oorzaak is de bouw van twee parkeergarages, in 2007 en 2009, horend bij het nieuwe dorpshart. Die moesten de tot dan toe verwaarloosbare ?parkeerinkomsten naar een aantrekkelijk niveau brengen.
 

Treurige cijfers
Het valt tot dusverre vies tegen: de opbrengsten wegen bij lange na niet op tegen de kosten. Om de treurige cijfers wat op te poetsen stelde het college begin dit jaar een tariefsverhoging voor van 50 procent. Verder zou invoering van ‘betalen per minuut’ achterwege blijven, om automobilisten altijd op een vol uur te kunnen afrekenen. De weerstand was zo groot dat het college met een nieuw voorstel kwam: een minder radicale tariefsverhoging en wel ‘real time’ parkeren. Gevolg: het ‘streeftekort’ van 661.000 euro gaat met nog eens 129.000 euro omhoog. ‘Voor dat tekort zal nog dekking moeten worden gevonden’, schrijft de gemeente in een notitie aan de raad.

Internetshoppen
Papen­drecht is verre van de enige gemeente die worstelt met het parkeerbeleid. Hengelo dreigt dit jaar tegen een tekort van 2 miljoen aan te lopen op de totale gemeentebegroting. Het dreigende tekort op de parkeerinkomsten bedraagt 3 ton. Sittard-Geleen haalde twee jaar geleden 7 ton minder binnen dan begroot, voor dit jaar loopt dat bedrag naar verwachting op tot 9 ton. Zwolle kwam vorig jaar een half miljoen tekort, Spijkenisse 1 miljoen. Heerlen verhoogde de parkeertarieven in 2011 met 50 procent en zette voor de drie daarop volgende jaren 1 miljoen meeropbrengsten per jaar in de boeken. Sindsdien worden de verwachtingen elk jaar neerwaarts bijgesteld, maar elk jaar onvoldoende. In een raadsinformatiebrief wijt het college deze ontwikkeling aan de recessie, het internetshoppen en ‘het gebruik van de fiets als vervoermiddel naar het centrum’, hetgeen valt op te maken uit de bewaakte fietsenstalling. Die staat wel vol.

Mopperonderwerp
‘De betaalde plaatsen in de straten zijn nog wel vrij goed bezet, maar de garages staan leeg. Dat is in veel gemeenten het beeld’, zegt Aukje van de Reijt van mobiliteitsadviesbureau Goudappel Coffeng. ‘Terwijl een garage natuurlijk een veel grotere investering is.’ Maar met de kostenkant – bouw en onderhoud, parkeertoezicht – hielden gemeenten tot een paar jaar geleden nauwelijks rekening. Parkeertarieven zijn weliswaar altijd al een geliefd mopperonderwerp geweest, het geld kwam toch wel binnen. Die tijd is allang voorbij, maar desondanks vertalen de lagere ?inkomsten tegen gelijkblijvende kosten zich nog niet goed in de gemeentebegrotingen. Afgaande op cijfers van het CBS van 2011 haalt tweederde van alle gemeenten minder parkeergeld binnen dan begroot. In 2008 had een derde te hoge verwachtingen.


Kopiëren
‘Veel gemeenten kopiëren de inkomsten vaak van het ene begrotingsjaar naar het volgende’, zegt Van de Reijt. ‘Ze nemen niet de moeite om de gerealiseerde inkomsten uit te zoeken. Ondertussen wordt de kloof met de werkelijkheid steeds groter.’ ?Andere gemeenten zien in de teruglopende inkomsten een reden om de tarieven te verhogen om zo de begroting op peil te houden. ‘Ze denken: die parkeervoorzieningen hebben ons zoveel gekost, dus moet ze ons ten minste net zoveel opbrengen, dus moeten de tarieven omhoog. Terwijl die eigenlijk al te hoog zijn. Ze stammen nog uit de tijd dat alles voor de wind ging.’ ?Het resultaat is dat nog meer mensen parkeren te duur vinden en alternatieven zoeken. Dan lopen de inkomsten verder terug en moeten de tarieven nog meer omhoog. ‘Tegen vrijwel alle gemeenten die ons om advies vragen, zeggen we dat het zeer risicovol is om nu de tarieven te verhogen’, zegt Van de Reijt. ‘De mensen komen niet en de winkeliers gaan failliet.'

Rekensommetje
Ook armlastige gemeenten die momenteel overwegen om parkeren te gaan belasten om zo extra inkomsten te genereren, adviseert Van de Reijt meestal om dat niet te doen. ‘We maken dan een rekensommetje en bij heel veel gemeenten blijkt dat negatief uit te pakken. Dat komt doordat ze alleen naar opbrengsten- en niet naar de kostenkant van betaald parkeren hebben gekeken. Ambtenaren snappen dat meestal ook wel, maar ze moeten ons inhuren om hun politieke bazen te overtuigen.’

Politiek
Papendrechts financiële man Bert Plieger bemoeit zich liever niet met de politiek. ‘Ik probeer zo droog mogelijk naar de cijfers te kijken. Ik kan wel zeggen: er klopt helemaal niks van die ramingen van jullie, maar als financieel adviseur wil ik me niet bemoeien met de beleidskeuzes. Geld verdienen aan parkeren is inmiddels onderdeel van een bredere discussie. Bijvoorbeeld over de vraag wat de gemeente nu eigenlijk wil: mensen zoveel mogelijk op de fiets of zoveel mogelijk in de parkeergarage? Dat is lastig, daar hou ik me buiten.’

Betaald parkeren afschaffen
Ondertussen neemt een groeiend aantal gemeenten de stap om betaald parkeren af te schaffen. Veendam deed dat al in 2010, in een poging het verloren gegane winkelpubliek terug te halen uit Winschoten, Hoogezand en Stadskanaal. Ook in Dokkum, Delfzijl, Ootmarsum en Lochem is parkeren weer gratis.

Correcties & Aanvullingen

Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten; BB20. Abusievelijk werd gemeld dat Hengelo dit jaar een tekort van 2 miljoen euro heeft inzake de parkeerinkomsten. Dat tekort betreft echter de totale gemeentebegroting. Aan parkeeropbrengsten dreigt Hengelo dit jaar 3 ton minder op te halen.

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem Kamps
Simpel. Zoals in het stuk eigenlijk al wordt gesuggereerd: verláág de tarieven. Je denkt wel drie keer na of je je auto voor een paar uurtjes in de parkeergarage wilt zetten. En reken de werkelijk geparkeerde tijd af. Geen afgeronde uren.
Peter / nvt
Volle fietsenstallingen, lege parkeergarages. Prima! De conclusie lijkt mij logisch: bouw betere fietsenstallingen, het liefst met gratis bewaking. Alhoewel in Zoetermeer het parkeren de eerste drie uur gratis is, zijn ook daar de fietsenstallingen goed gevuld.
Gerard Elkhuizen / lid adviescommissie Gemeente Ridderkerk
In Ridderkerk wilde men het betaald parkeren bij 4 grootte winkelcentra invoeren.

Heb een ondernemer 3 jaar geleden geïnformeerd dat het er aan kwam.

Toen er tussentijds een nieuw college kwam, stond het in het nieuwe collegeakkoord.

Weer geïnformeerd. en zo kwam er een grootte handtekeningenactie.

Met succes, het ging niet door.

Voor een supermarkt zou dat een inkomstenderving van 100.000 euro per week worden.

De overige ondernemers zouden dan ook hun inkomsten zien dalen.

In Keizerswaard in Rotterdam daalde de omzet gemiddeld met 10% toen betaald parkeren werd ingevoerd

Bolhuis
In de gemeente waar ik woon is in het centrum een buurtstalling. Die stalling staat voor zeker meer dan de helft leeg. De gemeente heeft aangekondigd de prijs te gaan verhogen. Ik sta er inmiddels met 2 voertuigen en heb aangegeven dat mijn buren en ik juist daardoor weg gaan. De gemeente snapt dit niet en denkt dat de enigedoplossing een prijsverhoging is. Ik ben benieuwd hoeveel er voor de laatste parkerrplek betaald moet gaan worden.. Volgend jaar heb ik mijn voertuigen ook ergens anders.
Rex Rotary / Coördinator
De gemeente Haarlem heeft zojuist besloten de parkeertarieven met 28% te verhogen. Dit geldt zowel voor de parkeergarages als de parkeer vergunningen voor particulieren. De parkeer vergunningen voor bedrijven gaan met 113% omhoog! Ondertussen staat de parkeergarage die bedoeld is voor het winkelecentrum Conjé vrijwel leeg en dat zal op deze manier aleen maar erger worden. Ook mij zie je voor mijn aankopen niet meer in de binnenstad. Je rijdt in 10 minuten naar IJmuiden of Beverwijk. Daar kun je voor een redelijk bedrag bijna in de winkel parkeren. Ik snap niet waarom waarom een winkeliersvereniging binnenstad Haarlem dit allemaal pikt. Waarschijnlijk allemaal ook strategisch gestemd.
Peter / ICT'er
Opvallend is dat alle reacties (behalve die van Alfred) getuigen van het besef dat een hogere prijs leidt tot een lagere vraag (eerste jaar economie op de middelbare school). Waarom snapt men dat in het stadhuis dan niet?@Redactie: Minder inkomsten dan begroot is geen verlies, maar minder inkomsten. Het heet verlies als je meer uitgeeft aan parkeren dan er binnenkomt.
Alfred
Ik vraag me altijd af hoe men erbij komt dat als je de parkeertarieven verlaagt dat dan de inkomsten verhoogt, of dat dan de kosten omlaag gaan.Als de gebruiker van de parkeervoorziening niet betaalt, dan betalen alle burgers. Hetzij in verhoging OZB of afschaffen / verminderen van diensten.Je zou je moeten afvragen of het wel eerlijk is dat iemand die geen auto heeft of kan veroorloven moet meebetalen aan een peperdure parkeervoorziening. Mijn antwoord is daarop nee. De gebruiker betaalt. Als je een auto hebt hoor je met parkeerkosten rekening te houden, net zoals met wegenbelasting en verzekeringen. Het afwentelen van de kosten die de eigenaren van de heilige koe maken op iedereen is onterecht.In Papendrecht betekent het dat ieder huishouden € 55,00 betaalt aan het verlies van de parkeergarage. Of je nu een auto hebt / gebruikt of niet. Is dat redelijk?Overigens zie dat in de duurste plaatsen van Nederland de straten mudvol staan.Het gaat dus eigenlijk om bange politici. Die durven niet tegen de autobezitters te zeggen: dames en heren, de voorzieningen voor uw auto kosten heel veel geld. Die moet u betalen. Ze doen het liever sneaky via korten op de voorzieningen of verrekenen het via de OZB.
Jan Pieters
Tariefsverhoging (of verlaging) betekent niet altijd dat dan het tarief gevonden wordt dat hoort bij het beste exploitatieresultaat. Door veranderingen in de mobiliteitsvraag, ben ik bang dat er veel onrendabele garages bij zullen komen (En dat net als bij de falende banken de belastingbetaler de rekening krijgt)
Arie van Staveren
't Kan nog erger! In Amsterdam blijven de tarieven stijgen; de gemeente en commerciële garages staan half leeg EN de gemeente heeft vergevorderde plannen nog 3 nieuwe garages (waarvan 2 onder de gracht) te bouwen. Kosten €125 miljoen.
Janneke
Sinds wanneer bouwt een gemeente parkeergarages om inkomsten uit parkeren te verkrijgen (en daaraan te verdienen). Parkeergarages zijn nodig om parkeerproblemen op te lossen. En daarbij hoort de boodschap dat degene betaalt en die deel uitmaakt van dat probleem en dat zijn de autobezitters.

Dat durven de bestuurders inderdaad niet te vertellen. Iedereen die een auto heeft weet dat hij moet betalen. Op straat lager tarief dan in garage. Bij winkels kort parkeren en/of gratis zodat ze klanten houden.

En wat betreft hogere tarieven meer inkomsten, lagere tarieven meer parkeren en daardoor meer inkomsten, dit heet prijs-elasticiteit in de marketing en daar moeten gemeenten van wegblijven. Een gemeente heeft als doel de burger te bedienen of problemen op te lossen.
A. Wassenburg
Tja, het houdt natuurlijk een keertje op. Mensen gaan door de hoge parkeertarieven vanzelf wel zoeken naar alternatieven. Bijvoorbeeld: internet. En voor de daagse boodschappen wijkt men dan uit naar de supermarkten in de wijkwinkelcentra. Zo wordt elke binnenstad een dooie boel. Kortom: de kruik gaat zolang te water tot ze barst....
Bas Zweng
Problematiek parkeergarages doet me denken aan de leegstaande kantoren en al die winkelcentra in Nederland. Te veel. Het zal me niet verbazen dat t.g.v. een veranderde tijdgeest (o.a. internet) in de toekomst verliesgevende parkeergarages wellicht tot woningen zullen worden omgebouwd. In Katwijk zal dat een probleem worden waar dit jaar in duin een parkeergarage van 22 miljoen euro wordt gebouwd om o.a. citaat wethouder anno 2013 'het internetwinkelen tegen te gaan'. Gelukkig hebben we nog Rijnsburg en Valkenburg. Zonder solidariteit kan een gemeente immers niet overleven.Hartelijke groeten uit Athene aan Zee.
J. Derckx
Gemeentes bouwen parkeergarages om hun plaats meer aanzien te geven, bestuurders op een kleinere plek door meerdere etages samen te stapelen om dichterbij de winkels te parkeren. Wie voordeel heeft betaalt mee, de ondernemer via een hogere OZB, de bestuurder door hogere parkeerkosten. In de gemeentebegroting worden de hogere OZB opbrengsten echter niet toegerekend aan de parkeeropbrengsten. Daardoor lijkt er een groter verlies dan werkelijk.
Harry
Wel een geparkeerd bij ziekenhuis de Gelderse Vallei?

Trek je portemonnee maar open. Al kom je daar niet voor je plezier, ze zorgen dat je je scheel betaald. Is dat a-sociaal? Ja, dat is enorm A-sociaal en wel laten het ons gewoon gebeuren, of moeten we de boel een weekje dicht gooien?
True
Het slimme gereformeerde dorp Huizen (NH) had eind vorige eeuw een gloednieuwe parkeergarage in het centrum, gewoon gratis. De hele regio winkelde daar, weet niet of het nog steeds zo is maar laat het een les zijn.

Hennie / Zelfstandig
Dat centrum ondernemers dat maar allemaal gewoon pikken. Mensen, doe er eens wat aan eer je failliet gaat. Ga desnoods bij een politieke partij en bestuur via die weg de gemeente mee. Wel allemaal in dezelfde partij gaan, hebben jullie een meerderheid, en krijg je het snel voor het zeggen. Veel succes met deze enige weg naar jullie toekomst.
alexander / ambtenaar
@Afred, inderdaad de lokale belastingbetaler, ook die zonder auto, is bij niet sluitende exploitatie de pineut. Hoe redelijk is dat.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Parkeerheffingen innen is duidelijk wat anders dan parkeerondernemertje spelen. In het laatste geval heb je naast de lusten ook de lasten. Wie het niet goed doet, zit op de blaren. Duidelijk een terrein waar gemeenten ver weg van moeten blijven of uiterst voorzichtig moeten opereren. Niet overal blinkt het goud!
Jan Bron / wethouder
Graag rectificatie voor uw gegevens over De gemeente Hengelo. Uw redacteur heeft de website van de gemeente niet goed gelezen. Broodje aap verhaal. Inkomsten in Hengelo zijn redelijk stabiel en rond de 1 miljoen.
Wiet ten Doeschate / directeur ixad-communicatie en vormgeving. Maastricht
Auto's zijn onverminderd de melkkoe van iedere overheid. Gemeentes heffen parkeerbelasting, provincies hanteren opcenten en het rijk is de grootste 'graaier' op dit gebied. De BV Nederland verdient meer aan een liter benzine dan een oliesjeik om over alle andere rechten en belastingen nog maar te zwijgen.Verlies leiden is iets anders dan je tarief verhogen en denken dat de afzet onveranderd blijft zodat je in je begroting met een te hoge aanname zit. Met andere woorden, de meeste gemeentes verdienen gewoon nog heel veel, maar iets minder dan wat ze optimistisch begroot hadden.

Rogier
@Alfred: laten we jouw De gebruiker betaalt -redenering eens los op het OV: dan rijdt geen trein of bus meer. Beetje aardiger zijn voor de automobist die de OV-reiziger dik subsidieert!
Hans Schalkwijk / adviseur
Een uit de kluiten gewassen hobby. De gemeente als risicodrager, die de middenstand moet helpen. Zelfs busbanen moeten wijken om de dure verkeerd gesitueerde en ontworpen parkeergarages rendabel te maken. Gelukkig kan je nog met de fiets naar de stad.
Jan / gepensioneerd
Mochten deze gemeenten vertrouwen op externe adviseurs?

En in hoeverre zijn die dan aansprakelijk?
Roelvink
@Jan.

De beste stuurlui zijn de externen en niet aansprakelijk volgens mij.
Advertentie