Advertentie

Dossier: Europa

In dit dossier vind u een aantal artikelen die over de Europese Unie en de Europes fondsen gaan. De publicatie van deze artikelen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het mediafonds van de Europese Unie.
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Eindbestemming EU-fondsen vaak buiten beeld

  De CONT-Commissie van het parlement, belast met de begrotingscontrole, wil graag weten wie de uiteindelijke ontvangers van de Europese fondsen zijn. De commissie wil beleid maken op basis van feiten. Als die feiten slechts deels bekend zijn, is het lastig sturen. Ook wil de CONT-commissie weten hoe er wordt gerapporteerd. Ook dat is een probleem. CEPS-onderzoeksleider Willem Pieter de Groen presenteerde de voorlopige resultaten voor de parlementaire commissie.

  17 maart 2021
  euro-verdeling-geld.JPG
  Eindbestemming EU-fondsen vaak buiten beeld
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Herstart Italië: miljarden in spoor

  Dat is het enorme bedrag dat is voorzien in de ‘Next Generation Italia’, het zogeheten nationale herstel- en veerkrachtplan. Het is nog opgesteld onder de vorige regering – die van Giuseppe Conte. Mario Draghi, de nieuwe premier, belooft het project te versnellen. Het herstart-geld zal in een relatief korte tijd moeten worden uitgegeven, met arbeiders die zonder ophouden aan het werk zijn: drie ploegen, 24 uur per dag – inclusief alle door de vakbonden toegekende garanties wat betreft rusttijden en vergoedingen.

  18 maart 2021
  Herstart Italië: miljarden in spoor
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Inclusie Roma gaat met te kleine stapjes

  De integratie van Roma en Sinti in Nederland mag wat sneller gaan. Er is vooruitgang geboekt, maar nu is er vooral inzet nodig voor goede schoolkeuzes en begeleiding naar studie of werk. Gemeenten en rijk moeten de handen ineen slaan. Dat gebeurt te zeer mondjesmaat.

  18 augustus 2021
  Inclusie Roma gaat met te kleine stapjes
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Een Wob-portal voor de 21e eeuw

  De Europese Commissie ontwikkelt een IT-systeem om binnenkomende Wob-verzoeken sneller te kunnen afhandelen. Het oude systeem kon het eenvoudigweg niet meer aan. Interessant voor gemeenten en provincies is dat als het nieuwe systeem eenmaal af is, de Commissie het toegankelijk maakt voor andere overheden.

  18 augustus 2021
  Een Wob-portal voor de 21e eeuw
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  ‘Gemeenten moeten burger betrekken bij EU’

  De Conferentie over de Toekomst van Europa, een breed debat met de burger in alle hoeken van de EU gaat nu echt beginnen. Wat zit er voor gemeenten in? ‘Er staat wat op het spel’, zegt de een. ‘Welnee’, zegt de ander.

  18 augustus 2021
  ‘Gemeenten moeten burger betrekken bij EU’
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Lodi wacht nog op de echte klap

  Het Italiaanse Lodi, een jaar later. Een dramatische tijd van verloren levens en onzekerheid is achter de rug. Het werkloosheidscijfer daalde zelfs. Maar de vrees is dat de echte klap nog komt. Staatssteun en het daaraan gekoppelde ontslagverbod verbloemen de economische schade.

  18 augustus 2021
  Lodi wacht nog op de echte klap
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Brussel richt pijlen op regeldruk

  De groene en digitale revoluties vereisen betere regels. Daarom roept de E uropese C ommissie lokale en regionale overheden op om samen regels die de transities in de weg staan, aan te passen. E en regel erin betekent een andere regel eruit.

  19 augustus 2021
  Brussel richt pijlen op regeldruk
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Wens: EU-debat in elke gemeente

  Verplicht is het niet, gewenst wel: elke gemeente zou met haar inwoners in debat moeten gaan over de toekomst van Europa. De grote zorg is of er straks echt wat met de uitkomsten ervan gebeurt.

  19 augustus 2021
  Wens: EU-debat in elke gemeente
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Italië kleurt groen met EU-geld

  In Italië vindt met behulp van Brussels geld de komende decennia een groene revolutie plaats. Tientallen miljarden uit het door Europa beschikbaar gestelde corona-herstelfonds gaan onder andere richting duurzame landbouw, hernieuwbare energie en waterstof.

  19 augustus 2021
  Italië kleurt groen met EU-geld
 • bestuur en organisatie / Achtergrond

  Meedoen belangrijker dan winnen

  Op jacht naar Europese subsidies: een recept voor teleurstelling of hoe dan ook een verrijking? Winnen is belangrijk, maar meedingen levert ook al veel op, zeggen ervaringsdeskundigen. Drie voorbeelden uit de Nederlands-Europese subsidiepraktijk.

  19 augustus 2021
  Meedoen belangrijker dan winnen
Advertentie
Advertentie