Advertentie
digitaal / Nieuws

Knops: meer handhaving digitale toegankelijkheid

Nederlandse overheden maken te weinig vorderingen met digitale toegankelijkheid. Het aanjaagteam dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgezet, levert volgens demissionair staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) nog niet de gewenste resultaten op. Hij wil beter toezicht en betere handhaving. In Almelo, waar relatief veel laaggeletterden wonen, onderzocht de lokale rekenkamer de digitale dienstverlening. Een conclusie is dat de gemeente meer voor deze mensen kan doen.

29 december 2021
Digitale-dienstverlening-shutterstock-465653942.jpg

Nederlandse overheden maken te weinig vorderingen met digitale toegankelijkheid. Het aanjaagteam dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgezet, levert volgens demissionair staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) nog niet de gewenste resultaten op. Hij wil beter toezicht en betere handhaving. In Almelo, waar relatief veel laaggeletterden wonen, onderzocht de lokale rekenkamer de digitale dienstverlening. Een conclusie is dat de gemeente meer voor deze mensen kan doen.

Toezicht op medeoverheden

Knops is ‘nog niet tevreden met de resultaten’ van de initiatieven om de digitale toegankelijkheid te verhogen. De VNG heeft met subsidie een aanjaagteam opgezet, dat onder meer gemeenten adviseert en hulpmiddelen deelt, maar de staatssecretaris wil komend jaar ‘het toezicht en de handhaving verbeteren. Het Wetsvoorstel digitale overheid (Wdo) bevat een grondslag op basis waarvan het toezicht op medeoverheden nader ingevuld wordt.’

 

Werk te verzetten

Ook is de stijgende lijn van toegankelijkheidsverklaringen voor overheidswebsites en -apps volgens Knops ‘geen reden tot tevredenheid’. De cijfers laten een stijgende lijn zien, maar uit een verkenning blijkt er nog eens zo’n hoeveelheid websites en apps is waar geen verklaring voor is gepubliceerd. ‘Ook al zegt het ontbreken van een verklaring nog niets over de daadwerkelijke toegankelijkheid van een website of app, het is duidelijk dat er de komende jaren nog veel werk te verzetten is.’

 

Pijnlijk zichtbaar

Er zouden zo’n 4 miljoen Nederlanders zijn met onvoldoende digitale en bureaucratische vaardigheden om zelf zaken te doen met de overheid. ‘Niet iedereen lukt het om mee te komen met alle digitale veranderingen’, schrijft de staatssecretaris. Digitalisering kan overheidsdienstverlening moeilijker maken. ‘Ook als je voldoende vaardig bent, schiet overheidsdienstverlening soms tekort. De kinderopvangtoeslagenaffaire heeft dit pijnlijk zichtbaar gemaakt.’

 

Moeite

De rekenkamer in Almelo deed onderzoek naar de digitale dienstverlening. ‘Vooral de laagste inkomenscategorieën, ouderen en nieuwkomers zijn in Almelo goed vertegenwoordigd’, schrijft de rekenkamer. ‘Een deel van deze groep heeft ernstige moeite met de digitale dienstverlening van de gemeente Almelo.’ De verwachting is dat deze groep problemen zal blijven ondervinden en aangewezen zal blijven op het vangnet van helpende organisaties en het eigen netwerk.

 

Bredere aanpak

Er is ook een groep laaggeletterde inwoners die wel digivaardig is, maar liever geen gebruik maakt van de digitale dienstverlening van de gemeente. Zij vertrouwen het bijvoorbeeld niet, hebben snel antwoord nodig of zijn bang geen reactie te krijgen. ‘Voor deze groep is een bredere aanpak nodig.’

 

Samenwerking

De rolopvatting is volgens de gemeente ‘smal’: ze speelt ‘speelt geen rol als regisseur of belangenbehartiger voor minder digivaardige burgers’. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door actief de samenwerking te zoeken met relevante partners of door als opdrachtgever voorwaarden te stellen aan de toegankelijkheid. Iedere organisatie is nu zelf verantwoordelijk voor de toegang en een gezamenlijke aanpak zou kunnen helpen ‘de effecten van digitalisering voor niet digitaal vaardige burgers te verminderen’.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

per / gepensioneerd
Het zijn vooral mensen van Nederlandse afkomst boven de 50 jaar die hulp komen zoeken met digitale aanvragen en mensen met een migratie achtergrond ,dat is tenminste mijn inzicht als vrijwilliger bij een werkplein. De bibliotheken nemen ook veel mensen voor hun rekening maar dat zijn vooral mensen die hulp zoeken met belastingen en toeslagen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
Misschien dat meneer Knops eerst eens kan zorgen voor voldoende financiële middelen. Eerst gemeenten narr de rand van de financiële afgrond duwen en daarna gaan mekkeren wat er allemaal niet goed gaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Allemaal prima, maar kijk ook even in de keuken van het Rijk zelf. Daar is nog enoooo......rm veel meer te verbeteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie