carrière / Partnerbijdrage

Arbeidsmobiliteit terug op de agenda

Expertisebijeenkomst over Locked@thejob

04 april 2023
Lockedatthejob

POSG organiseert voor haar klanten en geïnteresseerden vaak bijeenkomsten waarin de nieuwste inzichten op het gebied van duurzame loopbaanontwikkeling centraal staan. Ook afgelopen donderdag 16 maart. Vanuit het hele land mochten we relaties van POSG ontvangen op ons kantoor in Den Haag.

Het goede gesprek

Centraal stond het verhaal van Dr. Merel Feenstra-Verschure. Zij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen locked at the job. Het gaat dan populair gezegd over de vraag of je nog op je plek zit in je huidige baan. Vaak zijn er situaties waarin dat in mindere mate of helemaal niet zo is. Het is voor een werkgever belangrijk te weten wie er goed op zijn of haar plek zit en wie niet. Uit het onderzoek van Merel blijkt echter dat hier binnen organisaties vaak weinig aandacht voor is. Blijkbaar zijn er volop HR-gesprekscycli maar wordt ‘het goede gesprek’ gemeden. Terwijl dit nu juist nodig is om te weten of de betrokkenheid van medewerkers optimaal is.

De relevantie van de inzichten zijn dus evident. Juist in een tijd waarin de werkdruk hoog is en er veel gevraagd wordt van  medewerkers is het van belang dit goede gesprek te blijven voeren.  Zo blijf je betrokken bij je medewerkers en blijven medewerkers betrokken bij de organisatie. Het maakt het ook makkelijker om het extra potentieel te benutten. En het levert meer inzicht op in de mobiliteitswensen van medewerkers.

De juiste persoon op de juiste plek en op het juiste moment

Dat laatste werd tijdens de bijeenkomst geleid door POSG-adviseur Ingrid Konst verder uitgewerkt. Samen met haar collega, senior managing consultant Johan Kok, vertelde zij hoe je in een vroeg stadium de dienstverlening van POSG kunt inzetten om tot een optimale allocatie van medewerkers te komen: de juiste persoon op de juiste plek en op het juiste moment.

Leuk natuurlijk al die wetenschap en theorie maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Om die vraag te beantwoorden hebben twee professionals van POSG hun verhaal gedeeld. Hierna zijn ze in gesprek gegaan met Merel. Hieruit bleek dat locked at the job in de praktijk veel voorkomt. En zo ontspon zich een mooi gesprek met alle deelnemers, waarin geconcludeerd werd dat iedereen binnen een organisatie eraan kan bijdragen het locked-at-the-job-gevoel te verkleinen – bij collega’s en bij de direct leidinggevende. En natuurlijk ook met een goed gefaciliteerde HR-inzet.

Na deze inspirerende sessie met bijbehorende casuïstiek en vragenrondje was het tijd om op informele wijze nader kennis te maken met elkaar. Met een hapje en een drankje. Met onze kennissessies verbinden we bij POSG theorie en praktijk, maar belangrijker nog, mensen en ideeën. Ideeën die uiteindelijk gaan over duurzame loopbaanontwikkeling en hoe je mensen verder brengt.

Wilt u meer informatie over het Mobiliteitsdienstverband, Locked@thejob? Wilt u ook een keer een kennissessie bijwonen?
Of heeft uw organisatie interesse in de training “het goede gesprek”? 

Neem contact met POSG via 088 330 20 00 of stuur ons een mail.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.