Advertentie
carrière / Nieuws

Daling klachten over ongewenst gedrag

Het aantal klachten over ongewenst gedrag binnen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen is fors afgenomen. Vorig jaar werden vijf klachten ingediend. In de jaren ervoor waren dat er vier keer zoveel. De opvallende afname van het aantal klachten blijkt uit het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid.

05 augustus 2013

Het aantal klachten over ongewenst gedrag binnen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen is fors afgenomen. Vorig jaar werden vijf klachten ingediend. In de jaren ervoor waren dat er vier keer zoveel.

Van twintig naar vijf klachten

De opvallende afname van het aantal klachten blijkt uit het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid. Voor 2011 werden door de commissie jaarlijks zo’n twintig klachten in behandeling genomen.

Leidinggevenden reageren niet op tijd

Ook in de aard van de klachten lijkt sprake van een verschuiving. In de eerste jaren van het bestaan van de commissie – in 2007 ingesteld – ging het veelal over zuivere seksuele intimidatie en pesten. Die aspecten lijken zich volgens de commissie nu te mengen met lopende arbeidsconflicten. De ervaring is dat veel kwesties escaleren omdat leidinggevenden niet juist of tijdig reageren op spanningen binnen de organisatie.

Ongewenste tongzoen

Alle vorig jaar ingediende klachten kwamen uit de hoek van de gemeenten. Twee klachten hadden betrekking op seksuele intimidatie. Twee klachten gingen over intimidatie en pesten en waren nauw verwant aan een lopend arbeidsconflict. De vijfde klacht sprak van ‘niet integer handelen’ door een leidinggevende. Vier van de vijf klachten werden ingediend door vrouwen. In één geval ging het om een ongewenste tongzoen van een collega op de werkplek. Het advies: een disciplinaire maatregel jegens de aangeklaagde.

Geen landelijke dekking klachtencommissie

Lang niet alle decentrale overheden zijn overigens aangesloten bij de landelijke commissie. Van alle 408 gemeenten geldt dat bijvoorbeeld maar voor maar 194 gemeenten. Ook zijn slechts één waterschap en één provincie aangesloten.

De klachtencommissie heeft als taak een klacht over ongewenst gedrag te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan het bevoegd bestuur. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan dat gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten, alsmede discriminatie.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Govert Apol / Juridisch adviseur / Consultant
Jammer dat het artikel niet vermeldt waarom er zo'n spectaculaire daling is in het aantal klachten. Wordt er minder geklaagd omdat het toch niets oplevert?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie