Advertentie
carrière / Nieuws

Wethouder kan moeilijk nieuwe baan vinden

Zeven van de tien wethouders verwachten dat het moeilijk zal zijn om na het wethouderschap een andere baan te vinden. Dat blijkt uit een door de Wethoudersvereniging uitgevoerde enquête.

25 mei 2016

Zeven van de tien wethouders verwachten dat het moeilijk zal zijn om na het wethouderschap een andere baan te vinden. Dat blijkt uit een door de Wethoudersvereniging uitgevoerde enquête.

De praktijk geeft ze volgens de Wethoudersvereniging grotendeels gelijk. ‘Door het hoge publieke profiel in de (sociale) media en bij een gemiddelde leeftijd van 56 jaar komen voormalige wethouders steeds vaker moeilijk aan een nieuwe baan. Waar de publieke opinie spreekt over een baantjescarrousel, is de praktijk duidelijk anders’, aldus voorzitter Arne Weverling.

Lange werkweken

Uit de enquête blijkt ook dat 70 procent van de wethouders er financieel niet op vooruit is gegaan bij de aanvaarding van het wethouderschap. ‘Wethouders halen hun voldoening vooral uit hun bijdrage aan de samenleving. Zij maken daarvoor lange werkweken, vaak ten koste van hun privéleven. Aan deze werkhouding zal het dus niet liggen’, aldus Weverling, zelf wethouder in de gemeente Westland.

Eenzijdige versobering

Zonder het vangnet van de uitkeringsregeling zou blijkens de enquête bijna twee derde van de wethouders de overstap naar die politieke functie niet hebben gemaakt. Veel wethouders geven bovendien aan dat zij het een gemis vinden dat er geen cao voor politieke bestuurders is en er eenzijdig versoberingen kunnen worden aangebracht.

Rechtspositie

De Wethoudersvereniging heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Genootschap van Burgemeesters, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Dagelijks Bestuurders Waterschappen en de Vereniging van Voorzitters Waterschappen in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de bijzondere (rechts)positie van politieke ambtsdragers.

Vandaag staat in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg gepland over de rechtspositie van politieke ambtsdragers naar aanleiding van de kabinetsvisie op het politiek ambtsdragerschap.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Moet het pensioen omhoog of wil men het burgemeesterspensioen van 93%? ABP, let op Uw Saeck, de schutters komen eraan....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Als de uitkering voor wethouders verdwijnt, zal dit de kans vergroten op het krijgen van een baan. Gewoon de marktwerking heet dat! Een status aparte voor wethouders is niet meer van deze tijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjon Stout / ZZP'er
Arne Weverling kan mooi praten. Onlangs gesolliciteerd naar een passende functie bij gem Westland. Als oud wethouder wordt je ook daar genegeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Het is ook geen wonder. Vanuit de nederigste functies worden wethouders ineens op het schild getild, gaan zich heel wat voelen met al die macht die ze in de schoot geworpen krijgen en welke werkgever zit op zo iemand dan te wachten als het voorbij is?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
leo
volgens mij wordt de verkeerde discussie gevoerd. De vraag is vooral: hoe maken we het juist voor heel bekwame personen interessant om te kiezen voor het bijzonder afbreukgevoelige wethoudersambt? Je moet echt lef hebben om te kiezen voor afhankelijkheid van politieke willekeur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
De discussie gaat over de vraag of een wethouder een bijzondere rechtspositie moet hebben. Mijn antwoord is neen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
LET OP: De bron van deze informatie is verdacht. Net nu de kamer praat over versobering van de regelingen voor wethouders komt de wethoudersvereniging met 'feiten' dat de regeling echt noodzakelijk en kommer en kwel over salaris en vinden van werk. Hoe betrouwbaar is deze informatie?Zijn dit feiten of Of een kwestie van 'wij van wc eend adviseren wc eend?'Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Ach, ik heb heel wat wethouders meegemaakt. Niet alleen in de werksituatie maar ook in de woongemeente. Er is er bij mijn weten niet een die echt buiten de boot viel; tenzij ze dat zelf ambieerden.Zouden ze onder de Participatiewet vallen dan piepten ze wel anders 3 tot 5 x solliciteren op soms de meest vreemde banen. Hier in mijn woongemeente werd het onderwijzeresje wethouder en na gedane diensten directeur van de school en nu een goed pensioen. Het kan verkeren. Bij gebrek aan gewicht omhoog vallen is nog steeds mogelijk.Netwerkje enz.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / ja
Ook deze groep valt blijkbaar onder de noemer boven de 40 dus voor alles te oud. Laat ook deze bobo's maar voelen wat pietje puk te verduren krijgt....in o time naar de bijstant
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Interessant dat er onder wethouders een wens is tot een cao voor politiek bestuurders en tegelijk wordt gesproken over het afschaffen van ambtelijke status. Apart. Heel apart zelfs.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Opvallend hoe 'politiek Nederland' via allerlei toch al te gunstige regelingen zeer actief bezig is haar redelijk riante positie nog meer te verbeteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie