Advertentie

Eindhoven moet groter en krachtiger

Om de slagkracht van Brainport te vergroten, moeten gemeenten in het stedelijk gebied bevoegdheden aan Eindhoven overdragen. Doen ze dat niet, dan is herindeling tot een nieuwe gemeente Groot-Eindhoven onvermijdelijk. Dat stelt de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant in haar woensdag uitgebrachte advies.

16 mei 2013

De stedelijke gemeenten rond Eindhoven moeten met de lichtstad een nieuwe gemeente Groot-Eindhoven vormen. Dit adviseert de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant.

Zwaard van Damocles

Alleen dan kunnen de bereikte resultaten in Brainport verder worden verankerd en uitgebouwd. Deze aanbeveling wordt als zwaard van Damocles gepresenteerd, want gemeentelijke herindeling is wat de adviescommissie betreft alleen noodzakelijk als het de gemeenten in het stedelijk gebied niet lukt om op korte termijn vergaande beleidsinhoudelijke en financiële afspraken te maken met en bevoegdheden over te dragen aan Eindhoven. Dit is cruciaal zodat ‘vanuit één eenduidige regie met kracht en snelheid’ kan worden gehandeld ‘als ware het de grondgebiedgemeente voor het gehele stedelijke gebied’, aldus de commissie.


Opsplitsing

Als er een gemeente Groot-Eindhoven komt, moet Geldrop-Mierlo worden opgesplitst. Geldrop wordt dan bij Eindhoven gevoegd en Mierlo bij Helmond. Nuenen en Waalre staan, of er nu Groot-Eindhoven gaat ontstaan of niet, op de nominatie om op korte termijn te fuseren met Eindhoven. De commissie, onder voorzitterschap van Helmi Huijbregts, stelt in haar woensdag gepresenteerde rapport dat beide gemeenten te weinig bestuurskracht hebben om zelfstandig te blijven. Oirschot moet zich aansluiten bij het stedelijk gebied Eindhoven en zich losweken van de Kempen. 

Zwakke samenwerking

De bezem moet flink door Zuidoost-Brabant, vindt de commissie. Er moet een einde komen aan de lappendeken van samenwerkingsverbanden die over het algemeen nog te zwak zijn om de gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren. De commissie noemt het opvallend dat partijen zich zodanig lijken te organiseren dat er ‘als het ware een buffer ontstaat tegenover Eindhoven’. ‘De gemeenten in de regio profiteren allemaal van de economische motor van Eindhoven, maar bestuurlijke dominantie wordt kennelijk gevreesd in de ommelanden’, aldus de commissie in haar rapport.


Vier subregio's

Om de slagkracht van de regio te vergroten moeten de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant drie of vier sterke subregio’s vormen waarin gemeenten exclusief en niet-vrijblijvend met elkaar samenwerken. Naast Groot-Eindhoven zou het gaan om de Peellandgemeenten en één of twee regio’s in de Kempen.

Sterke counterpart

De commissie pleit niet voor een fusie van Eindhoven en Helmond. Een sterke regio rond Eindhoven heeft juist een sterke counterpart nodig.  Daartoe zullen in de ogen van de commissie de Peellandgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) intensief moeten gaan samenwerken, met Helmond als spil in het web. 

Stedelijk gebied

Provincie, Eindhoven en Helmond moeten – als voorloper van nieuwe regionale samenwerking – een tripartite-platform vormen. De samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen (de triple helix) moet verder worden versterkt. Gedrieën moeten zij financiële middelen voor de regio zien binnen te halen en een meer prominente rol gaan spelen bij cruciale (inter)nationale nota’s. De provincie moet overwegen om de financiële middelen voor economie, ruimte, wonen en mobiliteit naar de gemeenten in het stedelijk gebied te decentraliseren.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marc
Als ex-Eindhovenaar altijd al voorstander van geweest (al was het maar omdat Almere dadelijk Eindhoven inhaalt :-(. Maar het is echt belangrijk dat er buiten de randstad een paar sterke steden zijn, zeker als de economie daar al sterk is. Brainport is buiten de randstad van groot belang en groeit enorm. Belangrijk dat er goede verbindingen zijn (treinen naar Belgie en Duitsland, A69 naar Hasselt). Door een sterke stad (+/- 400.000 inwoners krijgt je als alle directe buurplaatsen bij Eindhoven voegt) sta je sterk, doe je dingen samen en kan de Randstad / Den Haag (Hilversum) je minder negeren :-)
Jan
Ja hoor, groter is altijd beter. Wanneer wordt die fictie eens verlaten? Alle onderzoeken wijzen nl. uit dat dit niet zo is en evenmin goedkoper voor de belastingbetaler. Integendeel.
Maurits
Helemaal mee eens.

Voor de dorpen rond Eindhoven wordt het veel te duur om een zelfstandige gemeente te blijven.

Bovendien wordt het ook steeds moeilijker om hoog opgeleide personen te vinden die in hun vrije tijd wethouder willen zijn. In deze complexe tijd is het beslist noodzakelijk dat er over de grensen van een besloten dorp heen gekeken wordt.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@Jan. Zie o.a. diverse positieve rapporten over fusie in Friesland en van Adviesbureau Van Leeuwendael.
Rogier
Alsof een grote gemeente met grote raad en groot ambtelijk apparaat efficient is. Ipv overdrachtsbevoegdheden of herindelingen kunnen gemeenten beter intern bekijken of alles wat ze doen wel echt nodig is/efficient gebeurt. Dat de kleinere gemeenten niet moeten zeuren omdat Eindhoven de economische motor is, is al helemaal geen argument. Alsof we dat allemaal aan de gemeente Eindhoven te danken hebben.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Eindhoven is een asociale buurman.

De gemeente Eindhoven meet zich een boven gemeentelijke taak aan op landelijk en internationaal niveau. dat mag ze.

Maar in die ambitie hebben kleinere buurgemeentes helemaal niets te zoeken.

Hooguit kunnen ze bouwgrond leveren.

Dat heeft de gemeente Nuenen gedaan, maar geen Eindhovenaar komt er naar toe.

De gemeente Eindhoven heeft met de vorige annexatie poging in 2001, de gemeente Nuenen veel schade berokkend.

Dat mag ze nu wel eens vergoeden aan een zelfstandig blijvende gemeente Nuenen.

Rondom de gemeente Eindhoven liggen landelijke gemeenten, due kunnen zich beter organiseren on tegenwicht te bieden aan de ongeïnteresseerde honger van Eindhoven.Laat die mensen in hun plattelands gemeenten wonen en zichzelf besturen. Ze zullen bewijzen dat samenwerken met gelijkwaardige gemeenten wel degelijk kan.

Alsof "fusies" altijd zo succesvol zijn.Als Eindhoven zo sterk is, kan het haar Europese ambities ook wel zonder die kleine gemeenten realiseren.Advertentie