Advertentie

Vertrouwen raadsleden in GroenLinks/PvdA het grootst

Onderzoek onder raadsleden door Binnenlands Bestuur wijst uit dat partijen van Timmermans en Omtzigt beste score voor gemeenten opleveren.

13 november 2023
Frans Timmermans
Frans TimmermansShutterstock

Raadsleden geven aan dat GroenLinks/PvdA  in haar verkiezingsprogramma het meeste oog heeft voor de financiële belangen van gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder 588 lokale volksvertegenwoordigers.

Kloof

Met het oog op het ‘ravijnjaar 2026’ staat er voor gemeenten veel op het spel. In dat jaar belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe dat per 2027 van kracht wordt. Zij lopen hier gezamenlijk ruim 3 miljard euro door mis, waardoor hun begrotingen onder grote druk komen te staan. Diverse partijen hebben demissionair minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) opgeroepen snel iets te doen aan die dreigende financiële kloof.

Partijvoorkeur

Maar welke partijen hebben volgens raadsleden nu het meest oog voor de (financiële) belangen van de gemeenten? Volgens de 588 geënquêteerde raadsleden is dat GroenLinks/PvdA (20 procent), gevolgd door Nieuw Sociaal Contract (17 procent), VVD en CDA (13 procent), BBB (8 procent), D66 (7 procent), ChristenUnie (5 procent), SP (4 procent), PVV (3 procent) en SGP (3 procent). Die volgorde komt niet geheel overheen met de partijvoorkeur van de respondenten.

Zweven

Bij de verkiezingen op 22 november zegt 19 procent te gaan stemmen op GroenLinks/PvdA. Hoewel volgens 17 procent Nieuw Sociaal Contract de partij is die het meest oog heeft voor de (financiële) belangen van de gemeenten, denkt maar 9 procent straks op die partij te gaan stemmen. VVD (14 procent) en CDA (11 procent) kunnen onder de raadsleden op meer sympathie rekenen. BBB is volgens 8 procent van de respondenten dé gemeentepartij is, maar slechts van 3 procent van hen stemt er straks daadwerkelijk op. D66 en ChristenUnie scoren respectievelijk 6 en 4 procent,  PVV en SP 3 procent en SGP 2 procent. Twee op de tien raadsleden geeft aan nog niet te weten wie hun stem verdient: zij zweven zogezegd nog.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 21 van deze week.(inlog)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Houdt u er rekening mee dat deze plannen daags na de TK-verkiezing op 22 november in de prullenbak zullen belanden?

Bovendien heeft een aantal partijen deze keer de doorrekening van het CPB maar achterwege gelaten omdat de berekeningen maar ten dele een voorspellende waarde hebben.

Staar u dus niet blind, reken u niet rijk. Er zijn ook nog andere dingen belangrijk.

Voor wie wil controleren wat zijn partij heeft veroorzaakt de laatste jaren: vul de partijpeiler.nl in en word wijs.
Hielco Wiersma
Belangrijk voor de kiezer zijn o.a.
1. Bestaanszekerheid.
-hervorming belastingstelsel (o.a. herziening box 2 en 3, aanpassing toeslagenstelsel).
2. Wonen.
-bouwen (ontwikkeling via woningbouwcorporaties en beleggers), aanwijzing voldoende bouwlocaties, minder en snellere regels, regeling voor sociale woningbouw.
3. Migratiebeleid.
-indicaties/quota voor instroom (asielzoekers, arbeidsmigranten, studiemigranten), invoering spreidingswet, wijziging Europese asielwetgeving.
4. Algemeen bestuur
-minder bestuurslagen, regionalisering, kiesdrempels, Hooggerechtshof, kritischer houding t.o.v. besluitvorming in Europa, eerlijke en gelijke waterschapsbelasting en WOZ-waardering onroerend goed voor alle burgers en bedrijven.
Advertentie