Advertentie

Burgemeester wijkt niet voor druk cdk over herindeling

Waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel is meerdere malen door de Gelderse commissaris van de koning John Berends op zijn vingers getikt over zijn houding in het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel. Klein denkt er niet over om op te stappen.

11 september 2021
scherpenzeel-gemeentebord--klein.jpg

Tot twee keer toe is waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel door de Gelderse commissaris van de koning John Berends op het matje geroepen over zijn houding in het omstreden herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel. Ook telefonisch, per brief en per mail is Klein door Berends diverse keren tot de orde geroepen. De druk vanuit het provinciehuis valt Klein zwaar, maar hij piekert er niet over op te stappen.

Onprettig gesprek

De commissaris van de koning heeft bij Klein onder meer aangedrongen op het nemen van maatregelen in het Scherpenzeelse gemeentehuis, waaronder het ontslag van een of meerdere ambtenaren. Dat deed Berends in een gesprek begin juli, zo is deze week bekend geworden. Klein heeft geweigerd. Op de vraag of Berends het ontslag van Klein zelf heeft geëist, wil hij niets zeggen, behalve dat hij de gesprekken met Berends als ‘onprettig’ heeft ervaren. De woordvoerder van cdk Berends wil niet ingaan op de vraag of Klein ontslag boven het hoofd hangt.

 

Opschorten besluit

Aanleiding voor Berends om burgemeester Klein tot twee keer toe voor een stevig gesprek uit te nodigen, zijn een mail van Klein aan Provinciale Staten (PS) van 6 juli en antwoorden op raadsvragen van de Scherpenzeelse oppositie daarover van eerder deze week. In de mail riep Klein de Statenleden op pas een besluit te nemen over de door GS gewenste herindeling als de integriteit van het proces ‘boven elke twijfel verheven is’. Klein, maar ook anderen, hebben twijfels over de integriteit van het tot nu toe gelopen proces. Klein stuurde de mail enkele uren voordat PS een besluit zouden nemen.

 

Geen idee

Bijzonder is dat bij het gesprek van 8 juli − toen Klein voor het eerst op het provinciehuis tot de orde werd geroepen en waar het ontslag van ambtenaren ter sprake kwam – ook de Barneveldse waarnemend burgemeester Jan Luteijn aanwezig was. Klein heeft geen idee waarom zijn ambtsgenoot bij dat bewuste gesprek aanwezig was. Dat laat hij schriftelijk weten op schriftelijke vragen van Binnenlands Bestuur. Een verzoek tot interview wijst Klein vooralsnog af.

 

Geheime informatie

Deze week werd Klein opnieuw tot de orde geroepen. Dit maal na de beantwoording van raadsvragen van de Scherpenzeelse oppositie, die Klein een hele reeks vragen hadden gesteld over die bewuste mail van 6 juli. In de beantwoording klapt Klein, zij het in omfloerst taalgebruik, uit de school over contacten (zowel persoonlijk als per brief en email) tussen hem en Berends, zoals over het door Berends gewenste ontslag van Scherpenzeelse ambtenaren. Ook blijkt daaruit dat Klein kort voor het herindelingsdebat in PS, informatie heeft gekregen ‘die mogelijkerwijs een ander niet correct beeld kan geven’.

 

Hart op de tong

Wat hij daarmee bedoelt, blijft onduidelijk. Zeer waarschijnlijk heeft hij informatie gekregen die bewijzen dat het herindelingsproces niet integer is verlopen. Vragen hierover wil hij niet concreet beantwoorden. ‘Een burgemeester moet niet altijd het hart op de tong hebben. Ik vind dat ik een goede reden en aanleiding had (om de mail mede na die ontvangen informatie naar PS te sturen, red). Ik sta dan ook nog steeds van harte achter de mail van 6 juli. Ik kies er bewust voor om – gezien alle gevoeligheden in dit dossier – discreet met informatie om te gaan, juist omdat ik niets of niemand in verlegenheid wil brengen door wel te communiceren. Deze afweging is door mij als bestuurder gemaakt en ik blijf achter mijn besluit hieromtrent staan.’

 

Onoorbaar

Over de inhoud van het gesprek met Berends van deze week wil Klein niets zeggen. ‘Ik vind het ongepast, onoorbaar en niet prudent, om gespreksinhoud te delen met derden, en doe hierover verder geen mededelingen.’ Overduidelijk is dat de druk van Berends hem niet in de koude kleren gaat zitten. ‘Ik ervaar deze verwikkelingen als indringend en intensief. Ik betreur het dat mijn energie en aandacht niet meer kunnen uitgaan naar wat echt belangrijk is voor Scherpenzeel.’

 

Integere benadering

Scherpenzeel heeft recht op een burgemeester die dienstbaar aan de gemeenschap is, benadrukt Klein. Dat motiveert hem om door te gaan. Zijn tweeledige opdracht als waarnemer ziet hij daarbij niet als tegenstrijdig. Zijn inspanningen voor een zorgvuldig proces zijn ‘uitstekend verenigbaar met zowel de opdracht die ik van de commissaris kreeg om het herindelingsproces te begeleiden, als met mijn opdracht om een goed burgemeester voor de gemeenschap Scherpenzeel te zijn.’ Hij refereert naar en citeert uit zijn in juni verstuurde ambtsbericht aan de cdk. ‘De taak als waarnemend burgemeester zal ik, ondanks de actuele tegenstellingen kunnen volbrengen. Waar ik behoefte aan heb, is de integere benadering door alle actoren in het herindelingsproces.’

 

Zelfstandig

Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. GS stellen echter dat het de gemeente onder meer aan bestuurskracht ontbreekt. PS hebben op 6 juli met het herindelingsvoorstel van GS ingestemd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken beslist over uiterlijk twee maanden of ze een wetsvoorstel tot herindeling van beide gemeenten gaat voorbereiden.  

 

Binnenlands Bestuur volgt het herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel op de voet. Lees in het dossier Scherpenzeel alle artikelen hierover.   

 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dieuwe / adviseur
Lijkt me hoogste tijd dat de heer Berends een keer op het matje geroepen wordt....
Jan / gemeenteambtenaar
Een CdK, die een burgemeester opdraagt ambtenaren te ontslaan. Hoeveel bestuursrechtelijke missers passen er in 1 zin. In dit hele dossier doemt het beeld op van een kleine dictator in het provinciehuis: wat meneer Berends wil moet gebeuren. Hoe dan ook.
B. Janssen / Ambtenaar
Als het waar is dat deze CdK Berends zich de vrijheid permitteert om aan te dringen op ontslag van ambtenaren in het gemeentehuis van Scherpenzeel dan wordt het tijd om deze man een cursus Hongaars aan te bieden, zelfs Orban kan nog wat van hem "leren".
H. Wiersma / gepens.
Als Klein niet via de pers wil communiceren hoe kan BB dan op de hoogte zijn van het feit dat hij tweemaal tot de orde (????) zou zijn geroepen door de CdK? Als de CdK met beide gemeenten wil spreken is het toch logisch dat beide gemeenten ook vertegenwoordigd zijn? De uiterst conservatieve plucheplakkers (maar de vermoorde onschuld spelende) Klein c.s. lijken hier vooral de luis in de pels te spelen.
P.Pluim
Scherpenzeel houdt vol! CdK moet zijn brutale bek houden!
B. Janssen / Ambtenaar
@P.Pluim: dhr. Berends moet juist niet zwijgen: hij moet zich juist open en onomwonden uitspreken. Hij moet ook vooral dhr. Klein vragen om dat te doen. Het is aan de politiek de schone taak te zoeken waar de consensus zit en wat de overeenkomsten in de visie op de toekomst van Scherpenzeel zijn. Het is te makkelijk om iemand het zwijgen op te leggen omdat je het er simpelweg niet mee eens bent.
Scherpenzeeler
Het lijkt nu wel echt tijd om een onafhankelijk integriteitsonderzoek naar het handelen van de CdK. Het is gezond om een standpunt te hebben, maar een moddergooiende en scheldende CdK ondergraaft het vertrouwen in de overheid. Nu een herindeling doordrukken onder deze omstandigheden zou een zeer slecht teken zijn richting burgers. Ik heb bewondering voor burgemeester Klein die onder moeilijke omstandigheden standvastig blijft en het belang van de burgers van Scherpenzeel voorop stelt. Vergeet niet dat we vroeger trots waren op democratie en hierbij past het dictatoriale karakter van CdK Berends geheel niet bij (we zijn toch niet in Afganistan?).
Advertentie