Advertentie

Groningen maakt namen bezwaarmakers niet meer openbaar

De gemeente Groningen gaat voortaan niet meer de namen en adresgegevens openbaar maken van indieners van zienswijzen bij de procedure van een Omgevingsvergunning.

13 augustus 2014

De gemeente Groningen verandert de regels wat betreft het openbaar maken van de NAW-gegevens van indieners van zienswijzen. Deze verandering volgt op een uitspraak van de Ombudsman. Bij de recente plannen voor de uitbreiding van een moskee werden alle namen en adressen van bewoners met een bezwaar openbaar gemaakt. De bezwaarmakers wisten dit niet van tevoren en voelden zich in hun privacy aangetast. Over deze specifieke kwestie zijn in april nog Kamervragen gesteld door Gerard Schouw van D66.

Verwarring
Er was zelfs onder deskundigen verwarring over de regelgeving rond het openbaar maken van de persoonlijke gegevens bij de procedure. De gemeente Groningen beriep zich op een uitspraak van de Raad van State in 2011. Maar na vragen van Binnenlands Bestuur bleken de gemeentejuristen in Groningen het toch niet helemaal met elkaar eens. Minister Plasterk had geen eenduidig antwoord en wilde naar aanleiding van de Kamervragen het oordeel van de gemeentelijke Ombudsman afwachten.


Uitspraak Raad van State
Deskundige Rob Wertheim, advocaat en docent Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen wijst op een recentere uitspraak van de Raad van State (RvS). ‘In 2012 sprak de RvS uit dat burgers bij het indienen van zienswijzen er rekening mee moeten houden dat deze openbaar gemaakt wordt. Maar dat geldt niet voor de persoonsgegevens, daar doen de burgers volgens de RvS namelijk niet automatisch afstand van.' Overigens is Groningen volgens de bestuursrechtdeskundige lang niet de enige gemeente die namen publiceert: 'Er zijn ongeveer evenveel gemeenten die dit wel als niet doen.'


Vrees voor overlast
Overigens heeft de verandering in de regels geen invloed meer op de zaak over de moskee in Groningen. De moskee is al zo’n 20 jaar gevestigd in een kleine boerderij in een ecologisch park. Op een aantal incidenten na, zijn er nooit grote problemen met de omwonenden geweest. Maar nu de moskee uitgebreid wordt met twee verdiepingen tot één van de grootste in Noord-Nederland, vrezen bewoners voor overlast in de rustige buurt.

Niet passen

 ‘Wanneer het om een kerk, een winkel of een andere grote publiekstrekker zou gaan, had ik ook bezwaar gemaakt,’ zegt een bewoner die anoniem wil blijven. ‘Ik vind dat gewoon niet passen in een ecologisch parkje. Maar ik ben nu bang dat mensen die mijn naam en adres op de lijst zien, denken dat ik tegen moskeeën in het algemeen ben. Ik wist niet dat de gemeente de lijst met alle namen naar iedereen zou sturen, anders had ik geen zienswijze ingediend.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

M. Schagen
Gaat het nu om zienswijze of bezwaar?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
We kunnen dan wel de NAW gegevens weglakken bij zienswijzen, bezwaar en beroep, maar hoe moet dat dan bij de hoorzitting. Ook degenen die een zienswijze hebben in gediend maar een boerka aantrekken?

Ik denk eerder dat het achterliggende probleem aangepakt moet worden. Namelijk de vrees voor represailles van de aanvrager. In de jaren zeventig betrof het vaak de projektontwikkelaar die er een knokploeg op af stuurde, in Alkmaar dreigde Dirk Scheringa zijn supporters op winkelier Van Til los te laten toen die bezwaar had tegen winkels in het AZ-stadion en hier gaat het om gevreesde wraakacties van moskeegangers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Overheden moeten vooraf duidelijk maken of de naam van de bezwaarmaker voluit wordt gepubliceerd of niet. Of de bezwaarmaker de keus geven.Na het besluit op de inspraak of bezwaar ronde, moet de overheid zo goed mogelijk duidelijk maken welke reacties democratisch gelegitimeerd worden.Alleen al de uitspraak van een burger dat hij geen zienswijze had ingediend, als hij van openbaar maken had geweten, is een luide alarmbel, dat de democratie op het spel staat.Dat soort signalen, moet leiden tot oeen soort legitimerings document, waarin de overheid, evt de volksvertegenwoordiging uitlegt en leditimeert, wat ze heeft besloten.

Zo'n uitleg is het minimale dat overheids organen, incl volksvertegenwoordigers moeten doen voor de democratie, en een veilige samenleving.

Alleen het verslag van de raadsvergadering is volstrekt onvoldoende.

Een apart legitimerings document is nodig.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Zeker met een supergevoelig bezwaarobject als een moskee kan ik me heel goed voorstellen met de snel toenemende binnenlandse terroristische ISIS-dreiging de personalia van bezwaarmakers in een fatsoenlijke democratie niet op straat komen. Chapeau voor de schriftelijke vragen van Gerard Schouw !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacques M / burger
De maatregelen beginnen aan de verkeerde kant: niet anonimisering van bezwaarmakers maar het aanpakken van de dreiging is noodzakelijk. Ecologie als vermomming voor "overlast"? Maar ja we zijn tolerant nietwaar?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dirk van Jurie / Verslaggever
Het zou, zonder medeweten van de bezwaarmakende, nooit zo mogen zijn dat persoonsgegevens openbaar gemaakt worden. Als ik zou weten dat mijn NAW-gegevens openbaar gemaakt zouden worden zou ik zeker nooit bezwaar maken. Daarom was dit de omgekeerde wereld en is het volkomen juist dat deze praktijk een halt is toegeroepen.Nóg merkwaardiger vind ik het dat gemeenten persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder dat betrokkenen daarvan op de hoogte zijn of worden gebracht. Het zou standaard zo moeten zijn dat er geen Naw-gegevens aan derden worden verstrekt.Heeft u uw gegevens al "geheim" laten maken?http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoons …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Wie voorkomt dat er binnen de organisatie gelekt wordt? Op termijn zit het er in dat bij gevoelige zaken zoals een mosknee geen bezwaren meer worden ingediend. De kans is dan levensgroot aanwezig dat de organisatie uitgaat van wie zwijgt stemt toe. We kunnen wel alles willen reguleren maar dat is een onmogelijkheid. Laat staan dat in dit soort situaties gezegd zal worden: als het kalf verdronken is, dempt men de put.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie