Eigen keuze
De boodschap in overheidscampagnes is volgens haar voortdurend dat iedereen een eigen keuze heeft: je hebt controle over jouw gedrag. 'Maar dat is niet zo. Vaak kunnen mensen er niks aan doen dat ze bijvoorbeeld dik zijn. Je kan wel blijven wijzen naar deze mensen, maar daar bereik je niks mee. Ze raken dan gedemotiveerd, gaan zich slecht voelen en gaan juist nog meer eten'.

'Goed' mens

Tegelijkertijd gaan mensen die aan de gezondheidsnorm voldoen onbewust denken: 'ik doe goed mijn best, waarom doe jij dat niet? Omdat jij ongezond eet of onvoldoende beweegt, veroorzaak jij extra kosten voor onze samenleving. Het geld dat de overheid aan jou uitgeeft omdat jij zo dik bent, komen wij tekort bij onze scholen.' De huidige overheidscommunicatie roept volgens haar onbewust de vraag op of iemand een ‘goed’ mens is of niet. 'Dat moet dringend veranderen', vindt Täuber. Haar onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology. (ANP)