of 65101 LinkedIn

Bijl gaat fout raad over vluchtelingen niet corrigeren

De Purmerendse burgemeester Bijl is niet van plan een raadsvoorstel over de vluchtelingenopvang alsnog in stemming te brengen. Het amendement dat daaromtrent door de raad is aangenomen, is volgens hem voldoende. Nee, zegt hoogleraar Engels. Zonder raadsbesluit is er geen grond van handelen voor de gemeente.

De Purmerendse burgemeester Don Bijl is niet van plan een raadsvoorstel over de vluchtelingenopvang alsnog in stemming te brengen. Het amendement dat daaromtrent door de raad is aangenomen, is volgens hem voldoende. Nee, zegt hoogleraar Engels. Zonder raadsbesluit is er voor de gemeente geen grond van handelen.

Kleinschalige opvang

Na een eerder tumultueus verlopen en uiteindelijk geschorste raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van een asielzoekerscentrum in Purmerend, kreeg de raad vorige week tijdens een raadsvergadering zonder publiek de handen op elkaar voor een compromis. Een D66-amendement om voor kleinschalige opvang te kiezen, behaalde een raadsmeerderheid. Hierdoor achtte burgemeester Bijl het onnodig het voorstel zelf nog in stemming te brengen. Het voorval werd maandag in de column van de Mystery Burger beschreven. ‘Er is beraadslaagd en er is gestemd,’ aldus Bijl desgevraagd in een reactie.


Geen handelingsgrond

‘De redenering van de burgemeester is niet overtuigend’, zegt hoogleraar staatsrecht en decentraal bestuur Hans Engels. ‘Een amendement is een amendement. Een raadsbesluit is een raadsbesluit.’ Volgens de burgemeester is er sprake van een bijzondere situatie. Het amendement bevatte een complete vervanging van de tekst waardoor een stemming overbodig zou zijn, zo meent Bijl. ‘Ik ben me van geen kwaad bewust.’ Engels vindt die gedachtelijn ‘leuk geprobeerd.’ Volgens de hoogleraar moet de gemeenteraad alsnog stemmen over het voorstel. ‘Anders is er voor de gemeente geen grond om te handelen.’


Bezwaar

Of er vaker een geamendeerd voorstel niet door de burgemeester in stemming wordt gebracht, durft de gemeente Purmerend niet te zeggen. Volgens een woordvoerder was de procedure bij de laatste raadsvergadering ‘een uitzondering.’ Toch doet de gemeente er goed aan dat te controleren, meent Engels. ‘Als er meer geamendeerde voorstellen niet in stemming zijn gebracht, hebben burgers de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij gemeentelijk handelen,’ legt Engels uit. ‘Er is immers geen rechtsgrond.’ Purmerend geeft aan geen reden tot verder handelen te zien.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door een ander geluid op
Wat een bureaucratisch geneuzel. De burgemeester geeft al aan hoe het zat. Er is door D66 een tegenvoorstel gemaakt dat wel een raadsmeerderheid haalde. Daarmee hoefde het oude voorstel niet meer in stemming te worden gebracht. (dat was toch weggestemd). Volgens de puristen is dat geen amendement. Dat klopt. Maar raadsleden zijn soms gewoon mensen (het lijken wel volksvertegenwoordiger :-) en maken een nieuw voorstel als het huidige voorstel niet voldoet. Als je wat vaker bij raadvergaderingen zit weet je ook dat raadsleden met verschil tussen een motie en een amendement niet begrijpen. Ze vinden iets soms gewoon niet goed en maken iets beters. Als je aan de raadsleden vraagt wat ze hebben besloten is dat voor eenieder helder. Het volk heeft besloten.
Door kritische burger (Kritische burger) op
Waarom doet deze burgemeester zo lastig. Gewoon even bekrachtigen. Hij zet zichzelf nu echt voor aap.
Door Krelis op
De hoogleraar zit mis volgens mij. Voor het opvangen van asielzoekers in kleine centra is geen raadsbesluit nodig. In veel gemeenten worden nu opvangpcentra ingericht zonder dat de raad daar aan te pas komt. De burgemeester kan dat zelfstandig beslissen.
Door Els Boers (auteur/adviseur) op
Een amendement is geen concept besluit maar echt slechts een wijzigingsvoorstel van een besluit. Helemaal terecht dat als een amendement is aangenomen het besluit zelf nog niet genomen is en dus nog over het aangepaste besluit zelf gestemd dient te worden.
Op zich zijn de regels echt niet zo ingewikkeld, maar toch blijkt te vaak dat als er zich iets voordoet dat afwijkt van het gangbare, in dit geval het complete besluit wordt gewijzigd, men ineens de regels anders interpreteert. Heel bijzonder. Hans Engels heeft natuurlijk gelijk bij deze op zich simpele casus.
Door Jaap van der Hoest (juridich adviseur) op
De kritiek op de aan de orde gestelde besluitvorming door de raad van Purmerend is te algemeen, waardoor er - mede, omdat de feiten beperkt zijn gegeven - een misvatting ontstaat. Zodoende wordt niet duidelijk hoe het raadsvoorstel (met concept-raadsbesluit) eruit zag en hoe de volledige inhoud van het door de raad aangenomen amendement luidde. Indien dit amendement gezien kan (en derhalve mioet) worden als alternatief voor het ter tafel gelegde concept-raadsbesluit, komt het goedbeschouwd in de plaats van het concept-raadsbesluit en is daarmee het concept-raadsbesluit van tafel. De burgemeester stelt dan bij de afronding van de besluitvorming vast, dat 'aldus is besloten'.
De hiervoor geschetste gang van zaken doet zich niet voor ingeval van een amendement dat geen volledige alternatief voor het voorgelegde concept-raadbesluit biedt. Dat moge duidelijk zijn.
Door Toeschouwer (Waarnemer) op
Natuurlijk heeft de heer Engels gelijk. Zuiverheid van besluitvorming is een waarde die een gemeentebestuur, kan het zijn onder de bezielende leiding van de burgemeester, moet (willen) nastreven. Een geloofwaardig gemeentebestuur komt daarmee dichterbij dan ooit. Kost helemaal niets. Daarbij hoort dat je de ander ook eens gelijk laat hebben!

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners