John Bijl Columnist

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot. Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media.
 • bestuur en organisatie / Ingezonden

  Kamer moet installatie van Van Houwelingen tegengaan

  Zo’n onderhandse afspraak is tegen de geest van de wet, en misschien ook wel tegen de letter.

  17 januari 2024
  Kamer moet installatie van Van Houwelingen tegengaan
 • financiën / Column

  Ideeën en idealen langs de rekenliniaal

  Laat de CPB-berekeningen maar voor wat ze zijn: een advies aan partijen.

  16 augustus 2023
  Ideeën en idealen langs de rekenliniaal
 • bestuur en organisatie / Column

  Bestuurlijke hufterigheid

  De argumentatie van Van der Burg lijkt op die uit de sciencefictionklassieker Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

  18 augustus 2022
  Bestuurlijke hufterigheid
 • bestuur en organisatie / Column

  Ja, ook boeren stemmen mee over stikstofbeleid

  Het is niet meer dan logisch dat besluiten die Provinciale Staten nemen ook de belangen van individuele leden raken. Ook bij landbouwbeleid.

  05 juli 2022
  Ja, ook boeren stemmen mee over stikstofbeleid
 • bestuur en organisatie / Ingezonden

  Verdubbel het aantal raadsleden

  De armoedige opkomst bij de raadsverkiezingen is een noodsignaal en vraagt in ieder geval om één oplossing: versterk de gemeenteraad.

  28 maart 2022
  Verdubbel het aantal raadsleden
 • bestuur en organisatie / Column

  Mysteryburger: zijpaadjes er in gefietst

  ‘Ik ben blij dat we hier weer zijn,’ zegt burgemeester Annemieke van de Ven opgetogen. Sinds lange tijd zijn de raadsleden van Reusel-De Mierden weer in de échte raadszaal. ‘Het is in een virtuele vergadering niet altijd makkelijk om ook de non-verbale communicatie mee te krijgen,’ weet ze, ‘en die komt de discussie in de raad ten goede.’

  04 oktober 2021
  Mysteryburger: zijpaadjes er in gefietst
 • bestuur en organisatie / Column

  Groundhog Day

  Vrij naar een uitspraak die Albert Einstein nooit deed, het is waanzinnig te denken dat de uitkomst van dezelfde soort gesprekken met steeds dezelfde mensen ineens anders zou zijn. Maar per saldo is informateur Johan Remkes precies hetzelfde aan het doen als zijn lange rij aan voorgangers. Waarom niet met andere personen?

  21 september 2021
  Groundhog Day
 • bestuur en organisatie / Column

  Een constitutioneel bedrijfsongeval

  Wiersma, Weyenberg en Yesilgöz besloten met hun staatssecretariaat ook lid te blijven van de Kamer. Een dubbelfunctiemogelijkheid die in ons duaal politiek-bestuurlijk stelsel eigenlijk niet kan, stel John Bijl.

  08 september 2021
  Een constitutioneel bedrijfsongeval
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: De kunst van het oneens-zijn

  ‘We behandelen eerst de moties vreemd uit de vorige vergadering,’ stelt burgemeester Harald Bergmann voor. ‘Het zijn er vijf.’ Daarnaast zijn er voor deze vergadering ook nog eens zes nieuwe moties zonder agendapunt ingediend. Het belooft voor de raad van Middelburg weer een lange avond te worden.

  31 mei 2021
  Mystery Burger: De kunst van het oneens-zijn
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: energieke raadsleden

  ‘U bent blij elkaar weer te zien,’ constateert burgemeester Vincent van Neerbos blijmoedig. Na maanden virtueel vergaderen treft de gemeenteraad van West Maas en Waal elkaar in anderhalve meteropstelling. ‘Het presidium heeft besloten dat de agendapunten dat vragen,’ legt de raadsvoorzitter uit. Het is namelijk een nogal een persoonlijk besluit wat de raadsleden voorligt. En het gaat niet eens over de gevraagde beslissing.

  25 mei 2021
  Mystery Burger: energieke raadsleden
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: Vijf uur voor het nageslacht

  Dit is wat het is. Dit is ook waarom gemeenteraadsleden – net als hun begrotingen – aan het einde van hun kunnen zijn. En het beste bewijs dat er flinke veranderingen en forse investeringen nodig zijn om gemeenten nog als een democratie te laten functioneren.

  02 mei 2021
  Mystery Burger: Vijf uur voor het nageslacht
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: virtueel dualisme

  Wat in de landelijke politiek gebeurt, kan ook in de lokale politiek vorkomen, constateert de Mystery Burger in het Limburgse bergen. Openheid blijft een lastige zaak.

  05 april 2021
  Mystery Burger: virtueel dualisme
 • bestuur en organisatie / Column

  Kamer moet nú de regie van de formatie pakken

  Het behoeft weinig uitleg dat het vormen van een nieuwe regering momenteel een zeldzame puinhoop is. Maar zoals bij elk moeras is de vraag hoe er uit te komen belangrijker dan terugkijken hoe je er in bent gekomen. De oplossing lijkt mij eenvoudig — en te liggen bij precies degene aan wie de kiezer het vertrouwen heeft gegeven: de Tweede Kamer.

  30 maart 2021
  Kamer moet nú de regie van de formatie pakken
 • bestuur en organisatie / Column

  Moedig besluit, my ass

  ‘Integriteit weegt bij mij heel zwaar.’ En enkele zinnen later kondigt Geert Post zijn aftreden aan.

  30 september 2020
  Moedig besluit, my ass
 • bestuur en organisatie / Column

  Waar er twee kijven hebben er drie schuld

  Het gaat nog wel een tijdje over de #wegloopparlementariërs van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Ik snap dat wel. In meer dan tien jaar tijd zo goed als wekelijks een gemeenteraadsvergadering bijwonen heb ik wel eens raadsleden een zaal zien verlaten. Maar altijd omdat men boos was, soms echt woest, maar nooit om slinks een stemming te blokkeren.

  17 augustus 2020
  Waar er twee kijven hebben er drie schuld
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: Inner circle

  Aan deze lichteiken gesloten vergadertafel zitten de voorzitter, de griffier en, zo blijkt, de woordvoerders. Bij elk agendapunt wordt er gestoelendanst en nemen nieuwe raadsleden plaats aan het middenblok. Met hun ruggen naar de rest van de zaal en hun neuzen gericht op elkaar. Alsof er door deze ‘inner-circle’ vergáderd wordt in plaats van gedebatteerd.

  16 maart 2020
  Mystery Burger: Inner circle
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: Snakken naar het monisme

  ‘En dan zijn er nog drie moties die eerder behandeld zijn in de commissie’, zegt burgemeester Bouke Arends bij het vaststellen van de agenda. ‘De motie Oud papier hebben we van een andere inhoud voorzien,’ licht indiener Peter Duijsens (Westland Verstandig) toe.

  24 februari 2020
  Mystery Burger: Snakken naar het monisme
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: Veel drukte om niks

  Eerlijk is eerlijk, echt druk bezet zijn raadsvergaderingen doorgaans niet. In Westerwolde zijn er vanavond wél veel mensen. Zó veel dat de bode zelfs klapstoeltjes in de deuropening van de raadzaal moet zetten om de laatste mensen nog een plekje te geven.

  27 januari 2020
  Mystery Burger: Veel drukte om niks
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: Borstklopgesprek

  Al achttien jaar staat de huisvesting van turnclub SGS op de agenda van de raad van Lingewaard. En eerlijk gezegd, echt hun best om dit complexe en ingewikkelde dossier nu eens tot een goed einde te brengen, doen de raadsleden niet.

  16 december 2019
  Mystery Burger: Borstklopgesprek
 • bestuur en organisatie / Column

  Mystery Burger: Reken er niet op

  ‘Het college heeft opgeschreven geen zienswijze in te dienen,’ zegt Piet van de Vorst (Roerstreek Lokaal!). Lichtelijk geïrriteerd. Hij is niet de enige. Alle gemeenteraadsleden van Roerdalen ergeren zich aan de toon waar mee het college het rekenkamerrapport weg lijkt te zetten. Het ergste van alles is, dat het nog niet eens bedoeld is ook.

  18 november 2019
  Mystery Burger: Reken er niet op