Advertentie

Opnieuw oud-gedeputeerde Limburg in opspraak

Dat opnieuw een Limburgs bestuurder in opspraak is om een mogelijke integriteitsschending, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde brief van waarnemend gouverneur Johan Remkes aan de Limburgse Staten.

18 mei 2021
gouvernement-maastricht-limburg-provinciehuis.jpg

Tegen voormalig PvdA-gedeputeerde Eric Geurts is melding gemaakt van een mogelijke integriteitsschending. Geurts, tegenwoordig burgemeester van Beekdaelen, zou het innen door de provincie Limburg van een dwangsom van 360.000 euro bij een Brunssums bedrijf middels een mondelinge toezegging onmogelijk hebben gemaakt.

Brandveiligheid
Dat opnieuw een Limburgs bestuurder in opspraak is om een mogelijke integriteitsschending, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde brief van waarnemend gouverneur Johan Remkes aan de Limburgse Staten. De zaak speelt sinds enkele jaren rond een dwangsom wegens het almaar niet op orde hebben van de brandveiligheid bij het bedrijf. De bv weigerde het geld echter te betalen, waarop de provincie in 2019 een invorderingsprocedure startte.

Afspraak
Nu blijkt dat Geurts als gedeputeerde Toezicht en Handhaving in 2019 een toezegging heeft gedaan aan het bedrijf. Volgens Remkes interpreteerde Geurts het handhavingsbesluit van GS zó dat als het bedrijf alsnog de brandveiligheid op orde zou brengen, de dwangsom niet betaald hoefde te worden. Het bedrijf beriep zich vervolgens op die afspraak. De provincie besloot op 30 maart dit jaar tot nader onderzoek. Daarbij signaleerden Gedeputeerde Staten dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een integriteitsschending.

Bestuurscultuur
In april trad het voltallige college van GS af, en ook toenmalig gouverneur Theo Bovens stapte op in verband met een andere integriteitskwestie. Johan Remkes werd daarop waarnemend gouverneur, en die kondigde aan de bestuurscultuur in Limburg nader te bekijken. Op 28 april heeft Remkes formeel melding gedaan van een mogelijke integriteitsschending door de toenmalige PvdA-gedeputeerde.

In de weg
In zijn brief aan de Staten schrijft Remkes dat de belofte van de toenmalige gedeputeerde ‘een bijzondere omstandigheid oplevert die de invordering van de verbeurde dwangsom van 360.000 euro in de weg staat’. Remkes maakte hiervan melding bij de Adviseur Integriteit van de provincie voor een eerste toets. Als die toets daartoe aanleiding geeft, volgt een onderzoek naar een mogelijke integriteitsschending.

Middel
Geurts laat via zijn woordvoerster weten in gesprekken met het bedrijf 'de deur op een kier' te hebben gehouden 'zodat alsnog de gevraagde maatregelen werden getroffen'. Dwangsommen zijn volgens hem een middel, en geen doel op zich. 'Als de maatregelen getroffen zouden zijn, was het innen van de dwangsom niet meer noodzakelijk.' Geurts zegt het onderzoek met vertrouwen af te wachten. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Adriaan Zwaag
Staande jurisprudentie is dat een dwangsom niet invorderbaar is als de overtreding waarop de dwangsom betrekking heeft, alsnog wordt ongedaan gemaakt.De 'toezegging' van oud-gedeputeerde Geurts valt derhalve geheel binnen zijn bestuurlijk mandaat. Met integriteitsschending heeft dit niets van doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie