Advertentie

Burger wil meer zeggenschap

Uit een ondezoek van het Sociaal en Cultureel Planbureua (SCP) blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders meer invloed wil hebben op het beleid.

09 oktober 2015

Een meerderheid van de Nederlanders (55 procent) is voor een direct gekozen burgemeester. Eenzelfde percentage wil meer invloed hebben op beleid en nog eens 54 procent vindt het referendum geschikt om besluiten te nemen over de belangrijkste kwesties.

Dat blijkt uit 'Meer democratie, minder politiek?', een studie van de publieke opinie door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Als moet worden gekozen tussen het overlaten van besluiten aan politici of zoveel mogelijk referenda, kiezen de meeste Nederlanders echter voor representatie. Niet iedereen wil echt actief meedoen; ook is men sceptisch over de democratische competenties van medeburgers. ‘Dat lijkt erop te duiden dat burgers directe democratie zien als een poging om de representatieve democratie te verbeteren, in plaats van dat ze het systeem van representatie in zijn geheel zouden willen vervangen door een meer participatieve democratie’, concludeert het SCP. ‘Directe democratie is dan dus een aanvulling op de representatieve democratie, geen alternatief.’

Tevreden
Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders minder tevreden zijn over politici dan over democratie. ‘Politici luisteren niet naar gewone mensen, gaan hun eigen gang, zijn uit op eigenbelang, of praten te veel en doen te weinig’, tekenden de onderzoekers als voornaamste kritiek op. Ruim negen op de tien Nederlanders (93 procent) vindt een democratie de beste vorm van regeren; 95 procent vindt het belangrijk om in een land te wonen dat democratisch bestuurd wordt. Over de Nederlandse democratie is men tevreden.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ben
Goed artikel en ditto reacties!

Willen we burgers die keuzes maken over politieke onderwerpen (directe democratie) of willen we burgers die alleen beroepspolitici kiezen (representatieve democratie)? In beide gevallen kunnen burgers daarbij (wanneer we later terugkijken en erover oordelen) hele goede of bijzonder slechte keuzes maken.

Of willen we een politiek stelsel dat die 2 uitersten dichter bij elkaar brengt, zoals we bijvoorbeeld ook bij Spreid Je Stem ( http://www.spreidjestem.nl) beogen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Degenen die vóór een gekozen burgemeester zijn, hebben niet goed nagedacht over de gevolgen. Nu is het nog zo dat een selectiecommissie uit de gemeenteraad een aantal kandidaten screent en duchtig ondervraagt. Daaruit wordt de beste gekozen. Officieel benoemt de Kroon hem of haar, maar de praktijk is dat het altijd de door de raad gekozen kandidaat wordt. Er zou dus niets tegen zijn om ervan te maken: de gemeenteraad benoemt de burgemeester (desnoods met advies van de CdK). Hoe gaat het als de inwoners een burgemeester kiezen? Elke malloot kan zich kandidaat stellen en als hij maar populair genoeg is (bijvoorbeeld een zanger of een presentator) of genoeg geld heeft voor een gelikte reclamecampagne loopt hij een goede kans de meerderheid van de kiezers achter zich te krijgen. Dan zit je als gemeente opgescheept met een figuur zonder enige ervaring of bestuurlijke bekwaamheid. Gevolg is dat de praktijk ertoe noodzaakt dat het louter een lintenknipper en 100-jarenbezoeker wordt en dat al zijn huidige bevoegdheden (zoals openbare orde en veiligheid) wel moeten worden ondergebracht bij de wethouders. Die wethouders worden overigens ook door de raad gekozen en dus niet door de bevolking, maar daar hoor je nooit iemand over. En in het buitenland dan, zullen de voorstanders van een gekozen burgemeester tegenwerpen, daar is toch ook sprak van een gekozen burgemeester? Dat is zo, maar allereerst hoeven we niet alles over te nemen van het buitenland (zouden we hier bijvoorbeeld ook net als in België juryrechtspraak willen?) maar bovendien zijn het daar ook vaak slechts ceremoniële figuren zonder enige inhoudelijke taak. Wat heb je daaraan? Dat kan een benoemde burgemeester er toch best bij doen? Kortom: het lijkt heel democratisch en leuk zo'n gekozen burgemeester, maar het heeft alleen maar nadelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janneke
Als in de VS een tweede rangs acteur gekozen kan worden als president, ook nog eens herkozen wordt en de geschiedenis in gaat als president waar de Amerikanen zeer tevreden over waren, snap ik niet waarom men denkt dat in een klein land als Nederland, in een gemeente waar het veiligheidsriscico minimaal is (een burgemeester zit er ook niet alleen!) het gevaarlijk is zelf een burgemeester te kiezen.Absurd, ja. Dus laat de burger kiezen, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De lijststrekker van de grootste partij wordt burgemeester. Er gaat echt niets mis hoor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Janneke. Je brengt meteen al een beperking aan: de lijsttrekker van de grootste partij wordt burgemeester. Daarmee is nog niet gezegd dat dit de beste persoon voor die functie is en zeker niet dat hij boven de partijen staat. Maar afgezien daarvan: dat is niet wat de voorstanders van een gekozen burgemeester wensen hoor. Nee, iedereen moet volgens hen burgemeester kunnen worden. En wat je vergelijking met Reagan betreft: daar wordt heel verschillend over gedacht. Ik ben trouwens benieuwd hoe je reageert als Donald Trump tot president van de USA gekozen zou worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie