Advertentie

Koepels wijzen formatie op duurzame investeringsagenda

Afvaardigingen van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen mochten vandaag aanschuiven aan de Haagse formatietafel. Voornaamste onderwerp van gesprek was de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ waarmee de drie koepels de energietransitie willen versnellen.

14 september 2017

Afvaardigingen van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen mochten vandaag aanschuiven aan de Haagse formatietafel. Voornaamste onderwerp van gesprek was de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ waarmee de drie koepels de energietransitie willen versnellen.

Gezamenlijk programma 

‘We hopen de onderhandelaars duidelijk te hebben gemaakt dat een dergelijke opgave alleen kan worden bereikt door samen met provincies, gemeenten en waterschappen in één programma op te trekken’, stelt IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten. ‘En dat daar dan ook een financiële inspanning van het rijk bij hoort.’ Eerder verlangden de drie koepels hiervoor jaarlijks 300 miljoen euro van het rijk. Bijleveld stelt dat het gesprek open en in een goede sfeer verliep.

Eigen kracht

Ook voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen kijkt met een positief gevoel terug op het gesprek, de eerste keer dat de drie koepels in een kabinetsformatie gezamenlijk optrekken. ‘Ons aanbod gaat uit van eigen kracht. Het commitment met de investeringsagenda wordt door alle partijen sterk gevoeld.’

Geen toezeggingen
Naast het klimaat kwamen ook de thema’s wonen, mobiliteit en het sociaal domein ter sprake. Financiële toezeggingen zijn de drie koepels niet gedaan. Ook is er nog geen vervolgoverleg gepland met de vier aan de coalitiebesprekingen deelnemende partijen. ‘We moeten nu het eerst het regeerakkoord afwachten’, zegt Oosters. Over een mogelijke minister van Klimaat (die de moeizaam verlopende energietransitie vlot zou kunnen trekken) en een verruiming van het lokale belastinggebied werd volgens betrokkenen niet gesproken.  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie