Advertentie

‘Gegevens jeugd-ggz mogen niet naar gemeenten’

Jeugdhulpverleners die gegevens over jeugdige ggz-cliënten doorgeven aan gemeenten zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gevraagd aan de cliënt, handelen in strijd met hun beroepsgeheim.

31 maart 2015

Jeugdhulpverleners die gegevens over jeugdige ggz-cliënten doorgeven aan gemeenten zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gevraagd aan de cliënt, handelen in strijd met hun beroepsgeheim. Dit concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en de minister van Veiligheid en Justitie.

Lacune in de wet
Volgens het College gaat het om een lacune in de wet. Een bepaling over het doorbeken van de geheimhoudingsplicht ontbreekt. Voor de financiële afwikkeling en controle op de jeugdzorg door de gemeente dienen jeugdhulpverleners gegevens over jeugdige ggz-cliënten te verstrekken. Tegelijkertijd moeten ze zich aan hun geheimhoudingsplicht houden.

Geheimhoudingsplicht
Bij gebrek aan een specifieke wettelijke regeling mogen jeugdhulpverleners deze gegevens nu vanwege hun geheimhoudingsplicht niet verstrekken, tenzij ze daarvoor toestemming van hun cliënt hebben. Die toestemming wordt op dit moment niet altijd gevraagd en is bovendien als structurele oplossing voor het rechtmatig verstrekken van gegevens onwenselijk omdat het zeer de vraag is of die toestemming wel altijd vrijwillig is gegeven en voldoende specifiek is.

Onrechtmatig
In de gevallen waarin nu geen toestemming wordt gevraagd, verstrekken de jeugdhulpverleners deze persoonsgegevens aan de gemeente in strijd met hun beroepsgeheim. Bovendien is de verwerking van deze persoonsgegevens door de gemeente in deze gevallen onrechtmatig. Het CBP dringt er bij de bewindspersonen op aan zo snel mogelijk te zorgen voor een specifieke wettelijke bepaling die doorbreking van de geheimhoudingsplicht in deze gevallen mogelijk maakt.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

doeterniettoe / -
Ach, nog een 'foutje' van de decentralisatie?

Wie had dat nu verwacht?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen
Nouja, waarom zouden kinderen in de jeugd GGZ ook recht op privacy moeten hebben zeg? Ze kosten geld, dus op straat met alle vertrouwelijke gegevens. We weten immers dat gemeenten allemaal hun informatiebeveiliging zo op orde hebben dat je net zo goed je dossier tegen je raam kan plakken.

De oplossing om dan maar het beroepsgeheim op te heffen lijkt me wel de grootste gotspe. En dan te denken dat gemeenteraden zelf in de hoogste boom hangen als een raadslid mogelijk iets vertrouwelijks gelekt heeft. Maar van kwetsbare jeugd mag alles op openbaar worden blijkbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel / ggz zorg
Helaas is het bij mij bekend dat de ggz dit ook dagelijks doet er is geen beroepsgeheim waar hulpverleners zich nog aanhouden.

We zitten in de participatie periode dus alles gaat over de tafel.

Het komt ook gewoon bij de burger terecht.

Ook dit moet streng aangepakt worden.

Medische gegevns,persoongegevens gezinsgegevns,schulden relatieproblemen etc.

Bij kindermisbruik-verleden is het zeer ernstig als hier het beroepsgeheim niet gehanteerd wordt we leven nu eenmaal in een makkelijke wereld momenteel door de bemoeizorg.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Ik ben ook erg benieuwd hoe het is gesteld met de borging van de privacy in het kader van de hele decentralisatie (3 d).

Niet geregeld dus.... er zijn veel externe, tijdelijke krachten ingehuurd die nu alles proberen recht te breien en rommelen maar wat in de kaartenbakken met allerlei privacy gevoelige gegevens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Patrick Loman / Interim Financial
Ik ben een van die externen die bij de decentralisaties betrokken is geweest en overzichten heb gezien van BSN, zorgindicaties en PGB's. Wat ik wel mooi vind is dat er steeds met het vingertje gewezen wordt naar gemeenten voor alles wat er fout gaat. Maar laat duidelijk zijn dat de 3D van bovenaf kwalitatief uitermate teleurstellend geregeld is en dat ik in mijn beleving niet overdrijf wanneer ik zeg dat het grotendeels over de schutting is gegooid. Sowieso is het een beetje dom dat het Rijk bij iets zo belangrijk en ingrijpend als de 3D allerlei verschillende gemeenten opnieuw het wiel laat uitvinden. Vlak ook de zorginstellingen niet uit die geen sjoege geven wanneer hen wordt gevraagd om te komen met een kostprijsberekening voor de zorg die ze leveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
@ patrick: precies, ik ben het met je eens. Dit vraagt om een parlementaire enquete of onderzoek van de rekenkamer! Het is inderdaad over de schutting gegooid en de zorgvragers zijn de klos.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cor Top
In het landelijk berichtenverkeer over de financiele afwikkeling is een heel stelsel bedacht met toekennings- en declaratieberichten. In deze berichten is het gebruik van persoonsgegevens voorgeschreven (Zie bijv Vektis, JW321-bericht voor GGZ). Deze standaard is voor zover mij bekend bijna 1 op 1 overgenomen uit het berichtenverkeer van voor 1 januari 2015, het verkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het verschil is dus dat deze informatie nu bij gemeenten terecht komt ipv zorgverzekeraars, maar de informatie werd altijd al gedeeld. Dit geldt voor alle jeugdzorg, dus niet alleen GGZ. Als het anders moet en gemeenten mogen deze informatie niet verwerken, dan is dat een zeer fundamentele wijziging in het stelsel en leidt dat tot administratieve chaos want alle administratieve processen en software ontwikkelaars maken gebruik van deze standaarden. Ook heeft dat zeker effect op de rol die gemeenten kunnen spelen mbt "1 gezin, 1 plan". Juist het niet delen van informatie heeft in het verleden grote consequenties gehad, zelfs met dodelijke afloop. Wie en hoe moet je de afweging maken tussen privacy en risico's? Zie ook de discussies in Duitsland na het neerstorten van het Germanwings toestel. Het kan dus zeker niet zwart-wit geregeld worden. Medisch ehtici hebben hier vast een opvatting over.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan-Pieter Wind / adviseur
Het CBP geeft in zijn brief blijk van een uitleg van paragraaf 7.4 van de Jeugdwet die mogelijk te beperkt is. Mocht de uitleg echter juist zijn, dan kan het met een spoedwet die terugwerkt tot 1 januari 2015 vrij makkelijk worden gerepareerd, bijvoorbeeld door toevoeging aan artikel 7.4.4, eerste lid van een onderdeel e met betrekking tot financiële afwikkeling en controle op declaraties.

Zie ook de brief van het CBP https://cbpweb.nl/sites/default/files/atoms/file … .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman
Als je je werk verstaat en het goed voor hebt met de ander dan hou je je altijd aan het beroepsgeheim.

Zo niet dan leidt dit zeer zeker tot de dood.

De ander hoort de persoons regels te bepalen en is hier de baas over.

Je mag een mens op geen enkele wijze opzettelijk schade toebrengen en derden ongevraagd verwittigen.

Het is niet goed zoals het nu gaat.

De meesten denken nog steeds als het mij maar niet overkomt de rest kan me niet schelen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie