Advertentie

Eerste Kamer gaat privatisering onderzoeken

De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten een parlementair onderzoek in te stellen naar de effecten van privatisering van overheidsdiensten op de verhouding tussen overheid en burgers.

29 september 2011
Voor de eerste keer in haar bestaan stelt de Eerste Kamer een parlementair onderzoek in. De Senaat besloot dinsdag de effecten van privatisering van overheidsdiensten in de afgelopen twintig jaar te onderzoeken.

Commissie
De Senaat neemt hiermee de aanbevelingen van de commissie Leijnse over. Die adviseerde een onderzoek van beperkte opzet naar besluitvorming over privatisering en verzelfstandiging in het recente verleden. Ook beschreef de commissie hoe de maatschappelijke gevolgen kunnen worden onderzocht. Met uitzondering van PVV en CDA stemden alle fracties voor.

Stemverklaring
De meerderheid kwam tot stand door een stemverklaring van de ChristenUnie waarin zij aanbevolen om het onderzoek tot bestaande documenten te beperken. De VVD verzette zich niet tegen het onderzoek onder de voorwaarde dat de opzet vooraf duidelijk wordt begrensd. Volgende week wordt bekend welke senator de onderzoekscommissie gaat leiden. Het onderzoek moet binnen een jaar klaar zijn. De Kamer wil met het onderzoek de politieke besluitvorming verbeteren.

Motie
Oud-senator Egbert Schuurman (CU) was initiator van het onderzoek. Hij kreeg in maart al de kleinst mogelijke meerderheid van de oude Eerste Kamer achter zich voor zijn motie. Die besloot tot het instellen van de commissie Leijnse om de motie uit te werken in concrete aanbevelingen. Daarbij vond de Eerste Kamer het instellen van een parlementaire enquête een onnodig zwaar middel. Na het advies wilde de Senaat een definitief besluit overlaten aan de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Die is nu akkoord gegaan met de stemverklaring van de ChristenUnie om met het parlementair onderzoek te beginnen. CU-fractievoorzitter Roel Kuiper is blij met het besluit. ‘Het is goed om grondig te reflecteren op de effecten van privatisering’, vindt hij.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.Wilkens
Direct na de eerste privatiseringsgolf stelde de Algemene Rekenkamer al een onderzoek hiernaar in. Berucht was toen de privatisering van het loodswezen waar de directeur V&W overstapte naar het nieuwe 'bedrijf' met een exorbitant hoog salaris. Men moest immers bedrijfje spelen. De toen ingezette trend is echter doorgezet met als gevolg een overheid die niet meer bij machte is als zodanig te functioneren.

Hoog tijd dat dit tij wordt gekeerd en dat men afstapt van de waanidee dat de overheid een onderneming is met de ambtenaren als werknemers als in het bedrijfsleven.
Het laatste dieptepunt hierin vormt het wetsvoorstel om de rechtspositie van de ambtenaren hierop aan te passen.
Wellicht dat de EK dit aspect ook zou kunnen belichten?

Uiteindelijk zijn hierdoor de problemen met de democratische rechtsstaat ontstaan die hebben geleid tot slechte regelgeving en niet op hun taak berekende ambtenaren.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Edward van den Bogaart / int.manager-jurist
De EK heeft wellicht ook inspiratie geput uit het Jaarverslag van de Raad van State 2010. Zeer kritische houding RvS tov privatisering en "op afstand zetten"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / adviseur
@W. Wilkens.
Ik ben het met uw eerste deel van het betoog wel eens, met uitzondering van de laatste alinea. Ik snap niet waarom hier weer op de ambtenaren wordt afgegeven. Ik hou het er eerder op dat dit geleid heeft tot demotivering van ambtenaren. Het altijd afgeven op ambtenaren en het slechte bestuur heeft zo zijn negatieve effecten.
Maar niet getreurd. Instroom van jongeren vindt bijna niet meer plaats, dus de ambtenaar wordt een uniek verschijnsel. Heeft voor iedereen voordelen, behalve voor de politiek. Die kunnen die ambtelijk lullo's niet langer de schuld van hun eigen falen geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie