Advertentie

Jongeren willen massaal meepraten in hun gemeente

Drie van de vier jongeren zijn door de gemeente echter nog nooit om hun mening gevraagd, zo blijkt uit een jongerenpeiling van Unicef.

04 juli 2022
Jongeren

Vier van de vijf Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar willen hun mening geven over dingen die zij belangrijk vinden in hun gemeente. Drie van de vier zijn volgens eigen zeggen echter nog nooit om hun mening gevraagd. En de meeste jongeren hebben geen idee hoe ze hun stem binnen hun gemeente kunnen laten horen.

Denkkracht

Dit blijkt uit een representatieve peiling van Unicef onder ruim duizend jongeren die vandaag openbaar wordt gemaakt. ‘Zo’n 1,2 miljoen Nederlandse jongeren zijn blijkbaar heel erg bereid om te participeren binnen de gemeente’, zegt Johan Kruip, expert kinderrechten van Unicef. ‘Hier ligt een enorme kans voor gemeenten. Bij jongeren zit grote denkkracht die kan bijdragen aan effectief en duurzaam beleid.’

Verreweg de meeste jongeren geven aan dat zij nog nooit door de gemeente om hun mening zijn gevraagd. Waar gaat het volgens u mis?

‘De meeste gemeenten weten, vermoed ik, niet zo goed hoe ze jongeren bij hun beleid kunnen betrekken. Nu gaat het toch vaak om schijnparticipatie, om een afvinklijstje dat bij één ambtenaar ligt. Steeds meer gemeenten hebben wel een kinder- of jongerenraad ingericht, of kennen een kinderburgemeester. Dat is een mooie ontwikkeling die we zeker moeten stimuleren, maar je bereikt hiermee wel een homogene groep jongeren. Over het algemeen zie je dat vooral vwo-ers  zichzelf aanmelden voor dit soort functies, daarmee ben je er dus niet. Ik denk dat gemeenten de participatie van jongeren op een betere en creatievere manier kunnen regelen.’

Hoe dan bijvoorbeeld?

‘Zoek jongeren op waar ze zich bevinden, bijvoorbeeld op straat, op school of op het sportveld. Ga met ze in gesprek en blijf dat structureel doen. Alleen dan weet je als gemeente wat er onder jongeren speelt en wat hun behoeften zijn. Ook kunnen jongeren worden opgeleid tot onderzoeker zodat zij namens de gemeente leeftijdsgenoten kunnen interviewen. Dat is veel effectiever dan jongeren alléén te laten meepraten over een door ambtenaren opgesteld beleidsdocument. En als je jongeren om hun mening vraagt, is het heel belangrijk om achteraf altijd te laten weten wat je daarmee hebt gedaan.’

Hoe kan meer participatie de situatie van jongeren daadwerkelijk verbeteren?

‘Gemeenten zouden jongeren met mentale problemen bijvoorbeeld kunnen vragen hoe het voor hen is om langdurig op een wachtlijst voor hulp te staan. En wat zij nodig hebben om deze periode zo goed mogelijk te overbruggen. Voor een goed jeugdzorgbeleid is het ook belangrijk dat gemeenten de mentale gezondheid van jongeren structureel monitoren, liefst op wijkniveau. Ook daarvoor moeten ze blijvend met jongeren in gesprek gaan. Dat past ook bij het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut waarin gemeenten samen optrekken.'

Wat was voor Unicef de aanleiding voor deze peiling?

‘Volgens artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag moeten beleidsmakers de mening van kinderen serieus nemen. Bij gemeenten zijn steeds meer taken belegd die jongeren direct aangaan, zoals plekken om te sporten of te chillen, de jeugdzorg en de aanpak van discriminatie. Daarom is het des te belangrijk dat ook gemeenten de stem van jongeren horen. Met deze peiling toont Unicef aan dat jongeren dat ook heel graag willen, maar ook dat er voor gemeenten nog veel werk aan de winkel is op het gebied van jongerenparticipatie.’    

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie