Advertentie

Dordrecht: maximaal tien Wob-verzoeken per burger

De gemeente Dordrecht wil niet langer recordaantallen bezwaarschriften ontvangen en behandelen van een burger die puur wil treiteren. De gemeente wil nu een limiet van tien Wob-verzoeken per burger per maand.

15 februari 2013

De gemeente Dordrecht wil het aantal Wob-verzoeken per burger limiteren tot tien per maand. ‘De wetgever gaat erover, maar we willen zo een proefproces uitlokken.’

Naar 132 bezwaarschriften in een hoorzitting
Dat doet de gemeente niet zomaar. Maar liefst 87 bezwaarschriften in een hoorzitting behandelen zou namelijk best wel eens een record kunnen zijn, denkt de gemeente. Binnenkort wordt het verbeterd: 132 bezwaarschriften in een zitting. De gemeente is niet blij met het record. De bezwaren zijn namelijk afkomstig van dezelfde persoon.

Voortdurende bezwaarschriftenstroom
De bewuste burger verhuurt kamers aan arbeidsmigranten en lag een tijdje in de clinch met de gemeente over het beleid voor kamerverhuur. Dat heeft geleid tot dwangsommen, beslaglegging en zelfs executieveilingen. Die episode is nu voorbij. De pandjesbaas houdt zich aan de regels, maar blijft de gemeente bestoken met Wob-verzoeken, handhavingsverzoeken en bezwaarschriften.

Gemeente is al tonnen kwijt
Daarom is de gemeente nu dus overgegaan op bulkhoorzittingen. ‘We zijn al tonnen kwijt aan deze meneer’, stelt gemeentewoordvoerder Mark Benjamin. ‘Als we het op de normale manier zouden blijven doen, zou het een waanzinnige hoeveelheid geld kosten. Met dat gemeenschapsgeld willen we liever andere dingen doen.’

Puur om te treiteren

De gemeente was al veel tijd aan de meneer kwijt toen de zaak met zijn kamerverhuurpanden speelde, maar sindsdien is de stroom bezwaarschriften alleen maar toegenomen. ‘We zijn er erg veel tijd aan kwijt. We proberen het zo efficiënt mogelijk te doen en te standaardiseren, maar deze tsunami aan bezwaarschriften kost ons tonnen aan verwerking. Maar het is onze wettelijke plicht.’ In de lokale pers heeft de bezwaarmaker laten weten dat hij het puur doet om de gemeente te treiteren en op kosten te jagen, vertelt Benjamin. ‘Hij gokt erop dat wij reactietermijnen overschrijden, zodat hij dwangsommen kan opstrijken.’

Wob-verzoeken over allerlei onderwerpen
De bezwaarschriften gaan niet alleen over allerlei vergunningen op het gebied van kamerverhuur, maar over vergunningen over welk onderwerp dan ook. ‘En Wob-verzoeken doet hij op gebieden waarover al veel gegevens openbaar zijn, maar hij stelt ook vragen over zaken die niet openbaar zijn en wij ook niet openbaar mogen maken en dat weet hij ook.’ En naar verwachting worden alle 87 bezwaarschriften afgewezen. ´Dat is een B&W-bevoegdheid, maar het valt zo duidelijk niet onder de Wob. En dan komt er weer een bezwaar tegen de afwijzing.´ Uit staafdiagrammen die de gemeente heeft laten maken van het aantal Wob-verzoeken blijkt dat 280 verzoeken zijn ingediend door anderen. ‘En 450 door deze meneer. En het neemt dus toe.’

Misbruik van het recht
De gemeente heeft er schoon genoeg van en noemt de handelswijze “misbruik van het recht”. ‘Natuurlijk heeft hij het recht om de verzoeken in te dienen. Er zit geen wettelijk maximum aan. Maar als je doet wat hij doet, noemen wij dat wel misbruik.’ De Nationale Ombudsman heeft ook al eens opmerkingen gemaakt over dit fenomeen, stipt Benjamin aan. De gemeente wil nu op eigen houtje het aantal Wob-verzoeken per burger aan banden leggen om een proefproces uit te lokken. ‘Het is een zaak van de wetgever, maar we willen naar maximaal tien verzoeken per maand. Daar gaat deze meneer zeker tegen in beroep. Het gaat ons niet om het inperken van rechten, maar om het inperken van misbruik van rechten. En er zijn meer gemeenten die met dit fenomeen te maken hebben.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

PVe / sr. adviseur
Ik ken deze zaken vanuit de pers, waarin deze mijnheer dit ook heeft aangekondigd. Vooropgesteld dat er geen enkele wettelijke basis is om het aantal bezwaarschriften per burger te limiteren, kan ik mij de frustratie wel indenken. Een paar tips voor mijn woongemeente en ex-werkgever: wat al openbaar is gemaakt, hoeft niet opnieuw maar kan worden verwezen naar een vindplaats. Als de vragen die hij stelt niet gaan over het verstrekken van informatie die is neergelegd in documenten is de WOB niet van toepassing. Daarnaast vermoed ik dat een groot aantal bezwaarschriften als kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond buiten zitting kunnen worden afgedaan. Wellicht mogelijk, maar veel complexer, wordt het om de verzoeken niet in behandeling te nemen i.v.m. misbruik van recht. In zijn algemeenheid zal de bestuursrechter daar terughoudend over zijn. Ik zou mij wel kunnen voorstellen dat, nu ook uit zijn mededelingen blijkt, dat zijn kennelijk doel is het apparaat te ontwrichten, te onderzoeken of art. 6:162 BW (onrechtmatige daad) een mogelijkheid biedt om, zo mogelijk in kort geding, een verbod te eisen of een verklaring van recht, al dan niet met een forse dwangsom.
Jurist
Volstrekt kansloos... LJN: BY5866, ABRvS, 201101087/1/A4, LJN: BY5867, ABRvS, 201102168/1/A4 en LJN: BY6443, Rb Arnhem , 12/4034.Advertentie