Advertentie

GRIP-procedures toe aan vernieuwing

Burgemeesters zouden niet eerst moeten opschalen naar GRIP 3 voordat er ondersteuning in de communicatie komt. Dat zegt Wouter Jong naar aanleiding van de gebeurtenissen in Haren.

13 maart 2013

De GRIP-procedure is het Waterloo geworden voor Rob Bats, burgemeester van het geplaagde Haren. Na een vernietigend rapport over zijn aanpak van de facebookrellen heeft hij zijn ontslag ingediend. Eén van de majeure fouten die hij volgens Cohen maakte, was het opschalen naar GRIP 3 in het heetst van de strijd. Dit terwijl Bats alleen meer ‘communicatiehandjes’ nodig had. Tijd om het communicatiedeel los te knippen van GRIP vindt Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Opschaling is complicerend
De uitvoering van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) werkte niet goed tijdens de Facebookrellen  in Haren. Het bestuur had vanuit de driehoek moeten opereren in plaats van de opschaling naar GRIP 3. Dit werkte complicerend, vond Cohen. Maar Wouter Jong heeft wel begrip voor de beslissing van Bats: ‘Het is begrijpelijk dat hij op die rode knop heeft gedrukt, je zit in een crisis en er moet iets gebeuren. Bovendien was er qua procedure geen andere mogelijkheid.’


Kennis en expertise

Wat de oplossing volgens Wouter Jong zou zijn is de communicatie onafhankelijk van de GRIP in te zetten: ‘Dan kun je in situaties die beter in de driehoek passen toch gebruik maken van de kennis en expertise op het gebied van crisiscommunicatie. Dat helpt om balans te houden in situaties zoals in Haren, waar de politieorganisatie en crisiscommunicatie a-synchroon liepen.’


Standaardisering

‘Het verschilt ook per veiligheidsregio,’ vervolgt Jong, ‘in de regio Rotterdam-Rijnmond is het bijvoorbeeld al mogelijk communicatie apart in te zetten zonder meteen op te schalen. Ook in Amsterdam is de communicatie niet afhankelijk van de GRIP-situatie. Daar hanteren ze in plaats van de GRIP-structuur, de zogenoemde vijfhoek. Brandweer en ambulance zit daar standaard bij in. Ook hebben niet alle veiligheidsregio’s dezelfde functiebenamingen. Een van de aanbevelingen van commissie Noordanus over bovenregionale samenwerking is dan ook standaardisering bij de GRIP.’


'Weer GRIP 3'

Scheidend burgemeester Bats houdt vol dat de opschaling een goede keus is geweest. In zijn ontslagtoespraak zei hij daar over: ‘Een beslissing die we in de driehoek unaniem hebben genomen en waar ik de politie op deze plaats ook voor dank. De samenwerking was open, eerlijk, zoekend met elkaar naar het onbekende. (…) Onder vergelijkbare omstandigheden zou ik vandaag weer een GRIP3 afdwingen. Duidelijk en helder was dat de veiligheidsregio niet bereid was zonder die structuur tot inzet van mensen over te gaan.’Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem Treurniet
"Tijd om het communicatiedeel los te knippen van GRIP" lees ik. Het Referentiekader GRIP heeft deze koppeling volgens mij ook nooit beoogd. De vier GRIP-niveaus worden hierin namelijk gekarakteriseerd als *coördinatiealarmen*. Dit begrip drukt de essentie van de GRIP-regeling helder uit: GRIP is vooral bedoeld als hulpmiddel bij -a- het alarmeren van -b- coördinatiecapaciteit. Capaciteit waaraan soms behoefte is als er substantiële coördinatie noodzakelijk is tussen verschillende primaire processen. Zoals bijvoorbeeld crisiscommunicatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Tim Ranzijn / Professional Conflict- en Crisisbeheersing.
Mijn motto - ook in de basislessen Crisisbeheersing & Rampbestrijding - is dat GRIP vooral een middel is en geen doel op zich.

Als burgemeester kan je in je gemeentelijke organisatie best een beroep doen op een communicatie-adviseur zonder de GRIP 3 knop in te drukken. Kijk naar het trapincident in Utrecht waar locoburgemeester Rinda den Besten ook een beleidsteam bij elkaar riep terwijl het incident in GRIP 1 (bronbestrijding) werd afgewikkeld.Op de radio ving ik ook op dat de politie-opschaling afhankelijk zou zijn (gemaakt) van de GRIP structuur. Onzin. De politie kan monodisciplinair opschalen qua ME als er multidisciplinair gezien nog sprake is van routinefase. Met GRIP moet je kunnen spelen en GRIP heeft helemaal niets te maken met het aantal in te zetten manschappen, materiaal of materieel. GRIP gaat over (eenhoofdige) aansturing, effectbestrijding en eventueel politiek of bestuurlijke beslissingen of gevoeligheden.Overigens was een opschaling naar GRIP 3 in Haren een gerechtvaardigde opschaling. Zeker gezien de reactie van Nederland op de bestrijding van dit incident.Overigens was Bats onervaren. Ik vind het jammer dat hij is opgestapt. Een meer voor de hand liggende reactie had ik een verdieping in Crisisbeheersing en Rampbestrijding gevonden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Chris van Duuren / Multifunctioneel
Starre koppeling en een vertikale/hierarchische systeemorientatie gaan wederom niet met onze netwerksamenleving samen. Het wordt tijd voor meer horizontaal denken: zitten de juiste actoren bij elkaar, liggen de juiste beslispunten voor en worden tijdig de juiste beslissingen genomen en uitgevoerd. In plaats van leidt de driehoek en/of het BT en wie mag er bij aanschuiven, en zitten we in de juiste fase. Doel versus middel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
De wetshandhavers zijn weer de daders. Wat een land. Schiet de volgende keer gewoon gericht met scherp op dat laagste tuig van de samenleving. Dan is het binnen 5 minuten opgelost. En meneer Job die weet het wel te vertellen hoe een ander het moet doen. Zelf heeft hij nog nooit de veiligheid van burgers in Amsterdam kunnen garanderen. Wat een baantjesjager zeg. De nette burger zit hier in dit land achter de tralies en de criminelen lopen vrij rond. Moet echt niet erger worden
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arjan Nauta / Multidiscplinair crisisbestrijder
GRIP is gewoon een standaard knoppencombinatie om snel adequate leiding en coördinatiente krijgen. Echter, moet nooit noodzakelijk zijn om een monoproces te kunnen draaien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arian Kuil / communicatieadviseur
In de praktijk zie je dat communicatie vaak al in een veel eerder stadium 'opschaalt' richting crisiscommunicatie, dan de formele GRIP-opschaling. Je moet dan echter wel de mensen hebben om op te schalen, of de afspraken in de regio hebben gemaakt dat je ook buiten de GRIP-structuur communicatiebijstand van elders (bv andere gemeenten in Veiligheidsregio) kunt krijgen. Want in kleine gemeenten als Haren, heb je in de regel gewoon onvoldoende mensen om dergelijke klussen communicatief aan te pakken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Koen Kokkeler / OOV
M.i. een trieste discussie over de opschalingsprocedure bij rampen en crises. Dynamische maatschappelijke ontwikkelingen laten zich niet vangen in structuurdenken en aangepaste procedures. GRIP biedt een basis om snel de belangrijkste sleutelfunctionarissen en partijen te betrekken. Per incident moet er wel expliciet en verstandig worden nagedacht over extra onderdelen en maatwerk. Daar hebben we geen nieuw model voor nodig, alleen wat flexibiliteit, een goede politieke antenne en wat intelligentie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Vergoedt de overheid de schade die winkeliers e.a. hebben geleden? Lijkt me niet onredelijk als er zulke fouten zijn gemaakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie