bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Na stakingen toch akkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023

Recent waren de stakingen binnen de gemeentelijke sector in het nieuws.

16 maart 2023
Shutterstock Strike
Shutterstock

Het woord ‘staking’ is tegenwoordig een veelvoorkomende term in de media. Recent waren de stakingen binnen de gemeentelijke sector in het nieuws. Zo legden de vuilnisophalers al begin februari 2023 het werk neer in Utrecht. Vervolgens werden er stakingen met dezelfde strekking afgekondigd in meerdere gemeenten zoals Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Rotterdam, Groningen, Den Haag.

Wat willen de vakbonden hiermee bereiken?

De vakbonden eisten een loonsverhoging van 12%, een automatische prijscompensatie en vermindering van de werkdruk.

Op dinsdag 21 februari 2023 werd een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. Hierdoor worden de verdere aangekondigde stakingen binnen de gemeentelijke sector opgeschort.

Wat houdt het principeakkoord in?

In de nieuwe cao is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij het accent is gelegd op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarissen zullen vanaf 2 januari 2023 stijgen met € 240,- en daarna met 2%. Deze salarisstijging verschilt gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11.

Werknemers krijgen recht op een extra vakantie- en feestdag en kunnen meer uren aanwenden voor het verlofsparen (187 in plaats van 144). Zo hebben de medewerkers vanaf 2023 recht op zeven bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de twintig wettelijke vakantiedagen). Vanaf 2024 zal tevens 5 mei gaan gelden als een doorbetaalde feestdag.
Daarnaast krijgen alle medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per dag.

De bovenwettelijke ontslagbescherming van de zieke werknemer wordt afgeschaft. Nu hebben werknemers in de gemeentelijke sector bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid recht op drie jaar ontslagbescherming. Dit zogenoemde derde ziektejaar komt per 1 januari 2024 te vervallen.

Ook wordt de loondoorbetaling bij ziekte in overeenstemming gebracht met het BW. De regel dat de werkgever verplicht is tot loondoorbetaling tijdens ziekte zolang als het dienstverband duurt, wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Dat betekent dat de loondoorbetaling tijdens ziekte wordt beperkt tot maximaal twee jaar: 100% tijdens het eerste jaar en 70% tijdens het tweede jaar.

Ter compensatie krijgen werknemers een tegemoetkoming van € 10,- per maand in de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De aanspraak op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof wordt vereenvoudigd en medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2024 onder voorwaarden deelnemen aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), mits zij daarnaast voldoen aan de wettelijke en fiscale voorwaarden.

Voorts is van belang dat de Ontslagcommissie sector Gemeenten, die in plaats van UWV beslist over een verzoek tot het verlenen van reorganisatie-ontslag, wordt verlengd tot 1 januari 2026.

Tot slot

Het principeakkoord is gesloten tussen de vakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en PDO, en de werkgeversorganisaties VNG en WSGO. De volgende stap in dit proces is dat de Cao-partijen dit principeakkoord voorleggen aan hun achterban. Het raadplegen van de leden zal starten op maandag 27 februari 2023. De bekrachtiging van het principeakkoord volgt op zijn vroegst op 6 april 2023. In geval van bekrachtiging zal de nieuwe cao lopen tot en met 1 januari 2024.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Hebt u vragen of wilt u weten wat dit voor uw organisatie betekent? Neem gerust contact op Capra Advocaten.

Charlotte Vanweersch (juridisch medewerker)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.