bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden: een mysterie ontrafeld

Goed werkgever- en werknemerschap kan uitkomst bieden.

16 december 2022
Tim Koomen

Met grote regelmaat geef ik cursus over ‘het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden’ – in het publieke domein wel te verstaan. Het is niet het gemakkelijkste onderdeel van het arbeidsrecht; het heeft een enorm ‘afhankelijk van de omstandigheden van het geval’-gehalte.

De normalisering

Voor de publiekrechtelijke werkgevers is dit onderwerp misschien zelfs bovengemiddeld lastig. Tot 1 januari 2020 gold voor deze werkgevers een ‘eenzijdigheid’ in de relatie tot de ambtenaar. Het bevoegd gezag stelde de rechtspositie van de ambtenaar vast en kon een persoonlijke toelage ‘gewoon’ intrekken. Met de inwerkingtreding van de Wnra hebben de meeste publieke werkgevers gedwongen afscheid moeten nemen van het ‘eenzijdige ambtenarenrecht’. De eenzijdige rechtspositie werd namelijk een ‘tweezijdige’ cao en het eenzijdige aanstellingsbesluit werd vervangen door een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Het niet ‘zomaar’ eenzijdig kunnen wijzigen van arbeidsvoorwaarden was voor deze groep werkgevers dan ook nieuw. Dat stuit nog wel eens op problemen, bijvoorbeeld als de wens bestaat om arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren. Al speelt dat natuurlijk niet enkel bij publiekrechtelijke werkgevers.

Het wijzigen van een arbeidsvoorwaarde

Lees verder op de website van Capra Advocaten

Wilt u weten of u over kunt gaan tot het eenzijdig wijzigen van een (of meer) arbeidsvoorwaarde(n) in verband met bijvoorbeeld een harmonisatie of veranderde omstandigheden? Neem dan contact met mij op of met uw vaste contactpersoon binnen Capra.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Fred IJspeerd
De overheidswerkgevers zijn als eigen risicodrager van de WW nog wel heer en meester over de reïntegratie van werkloos geworden ambtenaren.
Fred IJspeerd
De overheidswerkgevers zijn als eigen risicodrager van de WW nog wel heer en meester over de reïntegratie van werkloos geworden ambtenaren.
Hans Bakker
Capra kan zich beter richten op zzp recht.
Ik heb collega’s die zich nu laten inhuren op zzp basis. Schijnzelfstandigen dus. Was vroeger helemaal niet mogelijk. Dan moest je één beperkte opdracht hebben en een grote kring van opdrachtgevers. Anders kreeg de werkgever een naheffing. Financieel zeer voordelig voor de zzp ers van tegenwoordig.
Wat nu als mijn werkgever mijn contract niet wil omzetten in een zzp contract? Omdat ik werk in een sector waar de arbeidsmarkt minder krap is? Nou! Discriminatie!!!
De overheid maakt er een potje van. De inhuur kosten rijzen de pan uit en de kwaliteit daalt. Als werkgevers onderling afstemmen geen zzp ers meer in te huren, dan zullen deze mensen wel moeten solliciteren.