Advertentie

Ruim helft BBB-Statenleden ‘agrarisch verbonden’

BBB-Statenleden hebben bij elkaar 62 boerenbedrijven, waarvan ruim de helft op minder dan 5 kilometer van een beschermd Natura 2000-gebied.

13 april 2023
BBB-vlag
Shutterstock

Van de 137 Statenleden van de BoerBurgerBeweging (BBB) zijn er 79 ‘verbonden’ met de agrarische sector. 35 Statenleden zijn zelf boer, 19 Statenleden hebben directe familieleden met een boerderij. De overige Statenleden hebben banen of bestuursfuncties bij onder meer FrieslandCampina of LTO. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

10 procent

In de vorige Statenperiode waren minstens 18 Statenleden direct uit de agrarische sector afkomstig, bleek vorig jaar zomer uit onderzoek van NRC. Follow The Money (FTM) meldt verder dat naast de 79 met de agrarische sector verbonden Statenleden van de BBB in ieder geval nog 11 Statenleden (van VVD en CDA) boer zijn. In totaal zijn er 570 Statenleden, dus ruim 10 procent van de Statenleden is boer of heeft directe familie met een boerderij.

Intensief

Verder blijkt dat de BBB-Statenleden bij elkaar 62 boerenbedrijven hebben, waarvan ruim de helft (34) op minder dan 5 kilometer van een stikstofgevoelig natuurgebied. 21 boerenbedrijven zijn zelfs binnen drie kilometer van een dergelijk gebied gevestigd. Die boerenbedrijven zijn vrij intensief, want 22 van de 62 bedrijven zijn melkveehouderijen en hebben gemiddeld tweeënhalf keer meer koeien dan de doorsnee-melkveehouderij. Een BBB-Statenlid uit Friesland mag zelfs 801 koeien houden. Op het ene varkensbedrijf waarvan FTM de natuurvergunning kon vinden (in totaal vonden ze die bij 27 van de 62 bedrijven) mogen ruim 10.000 varkens en ruim 3000 kalkoenen worden gehouden. De gemiddelde varkenshouderij heeft 4700 varkens.

Subsidie

Uit een overzicht dat Follow the Money van Europese landbouwsubsidies maakte, blijkt daarnaast dat BBB-Statenleden relatief veel subsidie kregen, wat erop wijst dat hun bedrijf groot is. Van 52 bedrijven kon FTM de subsidiedata vinden. Daarvan kregen 38 meer subsidie dan gemiddeld. Al die Statenleden met boerenbedrijven of directe familie met een boerderij zullen meebeslissen over het provinciale stikstofbeleid, en dus over de vraag of er boeren (gedwongen) worden uitgekocht. FTM concludeert dat er voor hen persoonlijk ‘nogal wat op het spel staat’.

Kunnen zij de waardebepaling van hun boerenbedrijf beïnvloeden? In dat geval lijkt het mij goed als een Statenlid zich onthoudt van stemming

Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden

Belangenverstrengeling

Zeker nu de provincies stikstofplannen moeten uitwerken, ligt volgens experts die het platform heeft gesproken belangenverstrengeling op de loer. Zolang het om een ‘indirect persoonlijk belang’ gaat, stelde hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard eerder al, mogen Statenleden met een boerderij gewoon meedoen met debatten en stemmingen over het algemene stikstofbeleid van de provincie. Maar als er in het kader van stikstofplannen wordt besloten over ‘deelgebieden’ kan dat al anders worden. ‘Kunnen zij de waardebepaling van hun boerenbedrijf beïnvloeden? In dat geval lijkt het mij goed als een Statenlid zich onthoudt van stemming’, aldus Boogaard tegenover FTM.

Integer

Uiteindelijk is het aan het Statenlid zelf om belangenverstrengeling te voorkomen. Henk Vermeer, medeoprichter en campagneleider van de BBB, laat aan FTM weten dat de partij Statenleden heeft opgeroepen ‘integer’ met dit soort kwesties om te gaan. ‘Zodra het gaat om een deelgebied waarbij het Statenlid een persoonlijk belang heeft of een individueel bedrijf waarmee een Statenlid een directe familieband heeft, zal hij of zij zich dus moeten onthouden van zowel besprekingen als stemmingen.’

Gedeputeerde

Dat BBB’ers met boerenbedrijven (in de familie) intensiever zijn dan het gemiddelde bedrijf, vindt hij niet gek. ‘Zij kunnen een parttime functie in de Provinciale Staten beter opvangen dan boeren met een kleiner bedrijf.’ Verder sluit Vermeer niet uit dat BBB-boeren gedeputeerde worden. In het geval van ‘eventuele persoonlijke belangen, belangen van directe familiebanden of een relatie met nevenactiviteiten’, dient de desbetreffende gedeputeerde zich volgens hem ‘te onthouden van zowel besprekingen als stemmingen’.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Schande!! Maar moet je eens kijken hoe D66 aan het lijntje loopt van VNO-NCW als het over flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat. Hoe D66 alle neoliberale maatregelen zoals het snoeien in de sociale zekerheid heeft voorgestaan. “We laten iedereen vrij, maar we laten niemand vallen”. Jaja. Ze doen het allemaal. Het is het belang van één of het belang van de ander. Met regeren heeft het weinig te maken. Wat jammer nou. We hebben maar één land en als we dat verzieken hebben we niets meer. En we zijn het aan het verzieken. Met distributiecentra, met een mega asielinstroom waar de wereld niets mee opschiet, met een gigantische arbeidsmigratie al decennia voor een groot deel in de agrarische sector (kassen en slachterijen). Dit laatste wordt nogal eens vergeten: de agrarische sector is voor een niet onaanzienlijk deel verantwoordelijk voor een decennia lange bevolkingsgroei en dus voor ruimtedruk en de daarmee gepaard gaande stikstof problematiek. We poepen ons eigen nest vol. Nogmaals: we hebben maar één land en als we dat verzieken, dan hebben we NIETS meer.
Nico Bos
Oeps, laat Friesland-Campina en LTO nu juist de 2 grootste provinciale lobbyisten zijn die sinds 2015 voor het huidige foute mestbeleid verantwoordelijk waren, dat schiet niet erg op. Gelukkig biedt oud minister Veerman uitkomst met zijn koehandeltje :-).
PJ Westerhof LL.M MIM
Tja, het heet niet voor niets 'BoerBurgerBeweging'.
Prima geregeld dus.
De rest is het gebruikelijke vijanddenken. Niemand die zich ooit druk maakte over de verwevenheid van politici met het bedrijfsleven.
PJ Westerhof LL.M MIM
Tamelijk merkwaardig dat bij de BBB-vlag een rechtenvermelding van Shutterstock staat.
Zo werkt dat niet. De BB-redactie behoort dat te weten.
Advertentie