Freek Blankena (redacteur)

 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Stuw gehackt

  Het inzicht dat het hackers soms ook wel wat al te makkelijk wordt gemaakt, begon in Nederland zo’n vier jaar geleden. De gemeente Veere werd erop gewezen dat het wachtwoord waarmee haar op afstand bestuurde rioolgemaal werd beveiligd – ‘Veere’ – toch wel wat makkelijk was te achterhalen. Het rioolsysteem viel dus mogelijk te ontregelen met alle gevolgen van dien. De waterschappen vroegen zich af of zoiets ook mogelijk was bij al die stuwen, gemalen, sluizen en waterzuiveringsinstallaties die ze beheren? De Unie van Waterschappen riep meteen een stuurgroep in het leven.

  22 april 2016
  Stuw gehackt
 • ruimte en milieu / Achtergrond

  Wie weet wat de bebouwde kom is?

  De toekomstige omgevings vergunning en de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet zullen zijn gebaseerd op gecombineerde informatie die op velerlei plekken wordt bijgehouden. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de komende jaren wordt ontwikkeld door partijen als het ministerie van I&M, IPO, VNG/KING, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kadaster en RIVM, moet ervoor zorgen dat die informatie snel kan worden vergaard, eenduidig is, maar ook van goede kwaliteit.

  17 juni 2016
  Wie weet wat de bebouwde kom is?
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Op weg naar integrale omgevingsinformatie

  Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. De omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar.

  16 juni 2016
  Op weg naar integrale omgevingsinformatie
 • digitaal / Achtergrond

  Alle ict in eigen hand

  Een drietal gemeenten – Eindhoven, Boxtel en Woerden – heeft dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief genomen wat aan die situatie te doen, met de oprichting van een coöperatie. Die moet begin 2016 worden geformaliseerd en zich in de loop van het komende jaar bewijzen.

  04 december 2015
  Alle ict in eigen hand
 • digitaal / Nieuws

  Markttransparantie moet ICT-opdrachtgeverschap verbeteren

  Bij problematische gemeentelijke softwareprojecten wordt vaak naar de softwaremarkt gewezen. Maar gemeenten kunnen zelf ook veel doen, bijvoorbeeld door eens goed te kijken wat ze in huis hebben.

  18 januari 2016
  Markttransparantie moet ICT-opdrachtgeverschap verbeteren
 • digitaal / Nieuws

  ‘Ict-kosten gemeenten kunnen helft lager’

  De drie gemeenten hebben dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief met de oprichting van een coöperatie.

  07 december 2015
  ‘Ict-kosten gemeenten kunnen helft lager’
 • digitaal / Nieuws

  Drie gemeenten beginnen softwarecoöperatie

  Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken.

  18 november 2015
  Drie gemeenten beginnen softwarecoöperatie
 • digitaal / Achtergrond

  Pro-actief en waar mogelijk samen

  Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

  29 mei 2015
  Pro-actief en waar mogelijk samen
 • digitaal / Nieuws

  25 overheidsorganisaties wifi’en via govroam

  50.000 ambtenaren kunnen inmiddels via de nieuwe dienst govroam inloggen op de wifi van een willekeurige deelnemende overheidsinstantie.

  18 september 2015
  25 overheidsorganisaties wifi’en via govroam
 • digitaal / Nieuws

  Aanleg Amsterdamse glasvezel stokt

  De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat niet voortvarend genoeg, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

  17 september 2015
  Aanleg Amsterdamse glasvezel stokt
 • digitaal / Nieuws

  iPads verstrekken wordt niet lastiger

  De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de apparaten maar echt nodig zijn voor het werk.

  17 september 2015
  iPads verstrekken wordt niet lastiger
 • digitaal / Nieuws

  Nadruk op eID, open data en fraudebestrijding

  De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. eID, open data en identiteitsfraude krijgen meer aandacht.

  15 september 2015
  Nadruk op eID, open data en fraudebestrijding
 • digitaal / Nieuws

  274 gemeenten besteden samen mobiele telefonie aan

  De vraagbundeling die de VNG organiseert rond de aanbesteding van telecommunicatie krijgt handen en voeten met de eerste aanbesteding, voor mobiele telefonie- en datadiensten.

  09 september 2015
  274 gemeenten besteden samen mobiele telefonie aan
 • digitaal / Nieuws

  ‘Smart city is geen utopia’

  Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie.

  03 juli 2015
  ‘Smart city is geen utopia’
 • digitaal / Achtergrond

  Duizend gezinnen, duizend plannen

  De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders.

  24 april 2015
  Duizend gezinnen, duizend plannen
 • digitaal / Achtergrond

  ‘Maak mensen nieuwsgierig’

  Er verandert de laatste jaren veel op de Utrechtse gemeenteburelen. Dat het niet altijd even soepel gaat, vindt de in december 2010 begonnen gemeentesecretaris Maarten Schurink (39) niet zo gek. ‘De veranderingen hebben zich echt opgestapeld. Ik heb veel bewondering voor hoe de 4.000 medewerkers daarmee zijn omgegaan.’

  24 april 2015
  ‘Maak mensen nieuwsgierig’
 • digitaal / Nieuws

  Digitale Agenda (2020): meer samen doen

  Gemeenten moeten door met digitaliseren en dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.

  29 mei 2015
  Digitale Agenda (2020): meer samen doen
 • digitaal / Nieuws

  ‘Smart city Den Haag begint niet met technologie’

  Den Haag wil een ‘smart city’ worden, maar is ervan doordrongen dat uitgaan van alleen ‘een sexy technologieproject’ niet de juiste weg is.

  19 mei 2015
  ‘Smart city Den Haag begint niet met technologie’
 • digitaal / Nieuws

  Bestuurders waarschuwen voor ‘digitale dementie’

  Bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwen voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.

  24 april 2015
  Bestuurders waarschuwen voor ‘digitale dementie’
 • digitaal / Nieuws

  Eerst de berichtenstroom indammen

  De decentralisaties hebben veel consequenties voor de digitale informatievoorziening in gemeenten. Vooralsnog moet eerst aan de bedrijfsvoeringskant de berichtenstroom onder controle.

  26 april 2015
  Eerst de berichtenstroom indammen