Advertentie
digitaal / Nieuws

Drie gemeenten beginnen softwarecoöperatie

Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken.

18 november 2015

Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken. Ze voelen zich nu gevangen in het verdienmodel van de huidige twee grote aanbieders PinkRoccade en Centric. 


Met de coöperatie, die haar levensvatbaarheid het komende jaar moet bewijzen, stappen gemeenten voor het eerst sinds lange tijd weer zelf in softwareontwikkeling. Daarover zegt de Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs tegen de Volkskrant: ‘Het aantrekkelijke van de onderneming is dat de ICT, die een levensader is van elke gemeente, van ons wordt. […] De bestaande situatie is die van een feitelijk monopolie van twee grote leveranciers.’ 


In eigendom
Het kleine bedrijf Gemboxx is sterk betrokken bij het aanzwengelen van de coöperatie. De coöperatie moet de door dat bedrijf ontwikkelde softwareproducten (middels een nog uit te onderhandelen fusie) in eigendom krijgen en de deelnemende gemeenten (potentieel alle 393) zouden daarvan tegen een ‘instaptarief’ van 25.000 euro per jaar plus een gebruikstarief gebruik van kunnen maken – vanuit de ’cloud’. De exacte voorwaarden voor gebruik zijn nog niet vastgesteld, maar het betekent in ieder geval een afscheid van het licentiemodel van de huidige leveranciers. Die leveranciers kunnen eventueel wel nieuwe software aan de coöperatie gaan leveren.

0,79 euro
Gemboxx-directeur Swier Jan Miedema, die zich vorig jaar al tegenover de commissie-Elias beklaagde over de handelwijze van grote softwareleveranciers, denkt dat met de deelname van voldoende gemeenten de kosten van de gemeentelijke ICT in ieder geval kunnen worden verlaagd naar een bedrag dat ‘mijlenver’ af ligt van de huidige 1,25 miljard euro per jaar (volgens cijfers van M&I/Partners). Hij rekent voor dat bij een inwonersaantal van 100.000 de kosten per inwoner per jaar op 0,79 euro uitkomen, in plaats van de ruim 70 euro die gemeentelijke ICT nu kost. 

Concept
Om te bewijzen dat het concept werkt, ontwikkelde Gemboxx vorig jaar de software voor de CORV-aansluiting in Eindhoven voor 25.000 euro. Die software wordt nu door een hondertal gemeenten gebruikt. Inmiddels is een tweede versie voor de helft van dat bedrag ontwikkeld. Stapsgewijs werkt het bedrijf nu aan de ontwikkeling van meer onderdelen van het gemeentelijke softwarelandschap.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

August Biels / gewezen ambtenaar
Merkwaardig hoe deze drie gemeenten de vendor-lock-in van Pink en Centric met liefde inruilen voor een vendor-lock-in met een ander bedrijf.Hoewel het een stuk minder merkwaardig wordt als je geloof hecht aan de recente uitlatingen van een anonieme klokkenluider, waartegen Woerdense wethouder Duindam vandaag aangifte doet. Duindam heeft een belang in het bedrijf GemBoxx, zoveel heeft hij ook zelf al toegegeven. Bovendien is er in de opdrachtverstrekking geen aanbesteding toegepast. Genoeg vragen dus.Bovendien komt de vraag op, waarom gekozen voor een commerciële partner, als je streeft naar onafhankelijkheid van de markt? Er zijn voldoende gemeentelijke initiatieven om zich los te maken van de marktdictatuur. Denk alleen al aan de ontwikkelingen als Typo3 en Typo3Gem op gebied van CMS en vergelijkbare ontwikkelingen.Deze coöperatie, en haar werkwijze, roepen voorlopig meer vragen op dan dat ze problemen oplost.
Hendrik-Jan Bleumink / adviseur informatiebeleid
Wat is het verschil met Dimpact?
Johan
Zou de Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs weten dat haar gemeente al ooit een soortgelijke coöperatie heeft grund samen met Den Bosch. CIOB was de naam.
José / projectleider
Ja, ooit was CIOB een coöperatie van diverse gemeenten, o.a. eIndhoven. Toen het werd geprivatiseerd begon de gijzeling door datzelfde bedrijf. Op naar een nieuw verdienmodel dus en NOOIT meer privatiseren.
Transparantie
Het verschil met Dimpact lijkt mij evident. Dimpact werkt met de oude vertrouwde partners. Dit is andere software, een andere visie en een volstrekt ander prijskaartje.
Tolja van de Bilt / CEO
Als ik een gemeente was, zou ik meeliften op de kennis van een ander en niet alles gaan bouwen wat een ander allang doordacht en gebouwd heeft. In Nederland bestaan er as we speak al talloze goede en betaalbare ICT-oplossingen die gemeenten prima zouden kunnen gebruiken. Zorg wel voor de verbinding (infrastructuur, middleware en hoe de verschillende specialistisch systemen gaan samenwerken - koppelen). Dit is hoe de G4 (Wego4it) het nu ook insteekt als het gaat om de invulling van een (just in time) werkgeversbenadering en vacature-matching. Voor de systemen waar geen betaalbaar alternatief is in de markt kun je dan uiteraard kiezen voor zelfbouw. Ondermeer de opmerkingen van Nienhuis zijn dan wel relevant uiteraard.
B Nienhuis / beleidsmedewerker
Zelf software ontwikkelen?Wie zorgt dan duurzaam voor integratie met andere systemen?

Wie zorgt voor aanpassingen aan wijzigende wet- en regelgeving?

Wie zorgt voor technologische verbeteringen?Professionele software maken, gebruiken en bijhouden is een vak dat in de Nederlandse kleine gemeentemarkt nogal wat vergt (zie historie van de afgelopen 30 jaar).

Henk Verschoor / ZZP-adviseur Duurzaam Economische Ontwikkeling
Hulde voor de poging het monopolie van Centric en Pink Roccade te doorbreken. Zouden de initiatiefnemers erin slagen de gemeentelijke informatie-architectuur integraal in te richten vanuit de klantprocessen, zodat burger, ondernemer en raad weer centraal komen te staan? Dan gaat wat mij betreft de vlag uit!
Flip Zolderman
Het zijn niet alleen Centric en Pink Roccade die zich misdragen in deze markt, ook kleinere bedrijven als Brein die zich binnenbluffen en dan op een verbijsterende manier blijk geven van volstrekte incompetentie, daar moeten we als gemeenten definitief van af - hulde dus voor dit initiatief, al dienen de opmerkingen van Nienhuis serieus genomen te worden. Denk goed na over de langere termijn.
Advertentie