of 58952 LinkedIn

Capra Advocaten

Capra Advocaten is specialist arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Voor de sector Overheid geldt dat wij al sinds 1928, het jaar van onze oprichting, de traditionele overheid bijstaan. Oorspronkelijk waren dat Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, politie, en de rechtspraak. En na hun oprichting geldt dat ook voor tal van veiligheidsregio’s.

 

Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij de sector overheid kennen als geen ander. We weten wat er speelt en hebben niet alleen oog voor de juridische kant van de zaak, maar ook voor de maatschappelijke belangen en de bestuurlijke verhoudingen. Onze advocaten zijn actief op diverse werkterreinen en kunnen antwoord geven op een breed scala aan vragen. Onze advocaten kennen de overheidssector erg goed door hun ruime ervaring. Hierdoor zijn we een gedegen partner in de ondersteuning en advisering van overheidsorganisaties en instellingen.

 

Ga naar capra.nl/overheid voor meer informatie.


 • Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? Voorkom dat onbedoeld een arbeidsovereenkomst ontstaat!

  Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

  Capra Advocaten Reageer
  Op 15 juli 2019 is een arrest gepubliceerd van het Gerechtshof Amsterdam, dat een aardig inkijkje geeft in een discussie die in het civiele arbeidsrecht geregeld wordt gevoerd, te weten of iemand …
 • Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing. Kan eenzijdige overplaatsing zomaar?

  Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

  Capra Advocaten Reageer
  Ik prijs mij al jarenlang gelukkig met een praktijk met klanten uit zowel het publieke als het private arbeidsrecht. Met de normalisering in aantocht stellen overheidswerkgevers de advocaten van …
 • Payrolling onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Hoe gelijk is gelijk?

  Payrolling onder de Wab

  Capra Advocaten Reageer
  Op 28 mei van dit jaar is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) door de Eerste Kamer aangenomen. Nu het stof is neergedwarreld komt de vraag op wat deze wet voor iedere organisatie betekent.
 • Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

  Reageer
  Zoals bekend, vallen per 1 januari 2020 de meeste ambtenaren onder het arbeidsrecht. Overheidswerkgever en werknemer krijgen dan ook te maken met het opzegverbod tijdens ziekte. Met de uitspraak van …
 • Uw gemeenschappelijke regeling Wnra-proof. Mogelijk moet de tekst worden aangepast.

  Uw gemeenschappelijke regeling Wnra-proof

  Capra Advocaten Reageer
  De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 heeft niet alleen gevolgen voor uw ambtenaren maar raakt ook de inhoud van uw gemeenschappelijke regeling. Dit kan …
 • Feitenonderzoeken en privacybescherming. Privacybelang van betrokkene staat in beginsel niet in de weg

  Feitenonderzoeken en privacybescherming

  Capra Advocaten Reageer
  Eind vorig jaar schreef ik in Capra Concreet over schadevergoeding na integriteits- en andere feitenonderzoeken. Daarbij ging het om twee aspecten, namelijk enerzijds schadevergoeding die kan worden …
 • De Cao Gemeenten beschouwd. Wnra heeft bepalingen die voorzien in de situatie dat een cao niet tijdig tot stand komt.

  De Cao Gemeenten beschouwd

  Capra Advocaten Reageer
  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment krijgt het overgrote deel van de ambtenaren te maken met het civiele arbeidsrecht. De Wnra …
 • Het belang van urenregistratie. Niet alleen voor de werknemer!

  Het belang van urenregistratie

  Capra Advocaten Reageer
  Urenregistratie is misschien niet het meest fascinerende, maar wel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit werd onlangs benadrukt in een uitspraak van het  Europese Hof van …
 • Model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar. Raadzaam om medewerkers die op 1 januari 2020 in dienst zijn ook een arbeidsovereenkomst te laten tekenen

  Model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar

  Capra Advocaten Reageer
  Vooruitlopend op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren stelt Capra Advocaten aan overheidswerkgevers twee model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar. Het ene model heeft …

Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

De Eerste Hulp bij Arbeidsrecht is de speciale helpdesk van Capra Advocaten. U kunt contact opnemen met de helpdesk als u een korte arbeidsrechtelijke vraag heeft of uw eigen oplossing voor een bepaalde kwestie wilt bespreken. U kunt uw ideeën toetsen of even kort sparren met één van onze deskundigen. De EHBA is iedere werkdag bereikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met een andere medewerker van Capra Advocaten.

 

Lees meer

Abonneer u op onze nieuwsbrief Capra Concreet

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid.

 

Meld u aan

Bekijk de agenda voor onze activiteiten

Capra Advocaten organiseert regelmatig activiteiten voor relaties en andere belangstellenden. Tijdens deze kennisbijeenkomsten gaan we in op actuele onderwerpen.


Bekijk onze agenda voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.

 

www.capra-academie.nl

Meest gelezen

Contactgegevens

Vestiging Den Haag

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC Den Haag

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

denhaag@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch  

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch     
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.nl


Vestiging Maastricht               
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl