Advertentie
 • bestuur en organisatie

  Mijn laatste column

  Dit is mijn laatste column voor Binnenlands Bestuur. Na een lange periode van 38 jaar stap ik met mijn opinie-column over naar een ander podium, hoewel ik zo af en toe voor BB een essay blijf schrijven. Het Nederlandse openbaar bestuur kent ongeveer 15.000 politieke en bestuurlijke ambtsdragers. 

  20 december 2019
  Mijn laatste column
 • bestuur en organisatie

  Democratie kiezers boven die van partijen

  Wie speelt een beslissende rol bij de vervulling van een vacature in de gemeenteraad? Zijn dat de burgemeester als voorzitter van het stembureau en de griffier, of zijn dat de fractie en de partij waar de vacature is gevallen?

  06 december 2019
  Democratie kiezers boven die van partijen
 • bestuur en organisatie

  Optie ontbinding kan crisis uitlokken

  Niemand wist meer van het fenomeen ‘ontbinding van volksvertegenwoordigingen’ dan wijlen oud-collega en D66-senator Jan Vis. Voor de ‘Staatscommissie-Dualisme en lokale democratie’ – waarvan hij lid en vicevoorzitter was – zocht hij nauwgezet uit wat de voor- en nadelen zijn van het ontbinden van gemeenteraden en Provinciale Staten. In de Tweede Kamer is nu het initiatief genomen om nog eens te laten uitzoeken of het wenselijk is om een dergelijke ontbinding in gemeente en provincie mogelijk te maken door middel van een wijziging van de Grondwet. 

  22 november 2019
  Optie ontbinding kan crisis uitlokken
 • bestuur en organisatie

  Specialistische jeugdzorg moet weg bij gemeente

  Veel bureaucratie, langere wachtlijsten, oplopende kosten per kind en geen afname van het beroep op de specialistische jeugdzorg zoals beoogd. Er zijn vele redenen om het systeem van de jeugdzorg zo spoedig mogelijk te ontvlechten. Eerstelijns signalering behouden bij de gemeenten en de specialistische jeugdzorg naar de medische/ semi-medische sector waar deze thuis hoort. Op die manier kan ook de geheel onaanvaardbare financiële molensteen om de nek van de gemeenten worden opgeheven.

  08 november 2019
  Specialistische jeugdzorg moet weg bij gemeente
 • bestuur en organisatie

  Burgemeester worstelt met moties

  Het aantal moties in gemeenten is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Meestal hebben de moties betrekking op het beleid dat door college of burgemeester wordt voorgesteld. Soms zijn er buitenissige moties, zoals de uitspraak van een gemeenteraad waarin de Chinese regering voor de laatste keer wordt gewaarschuwd om nu eens te stoppen met de schending van de mensenrechten. Of de motie waarbij de dienstwagens van de gemeente niet meer bij Shell mochten tanken vanwege de betrokkenheid van dit bedrijf bij het apartheidsregime in Zuid-Afrika. 

  25 oktober 2019
  Burgemeester worstelt met moties
 • bestuur en organisatie

  Verhaal grondwet is overtuigend

  Voermans toont het lef en heeft de ‘guts’ om de verschijnselen grondwet en constitutionele ordening multidisciplinair en wereldwijd aan te vliegen.

  11 oktober 2019
  Verhaal grondwet is overtuigend
 • bestuur en organisatie

  Collegialiteitsbeginsel beslissende maatstaf

  De Limburgse commissaris van de koning Theo Bovens betoogt in een reactie in Binnenlands Bestuur dat ik en anderen onvoldoende op de hoogte waren van de feiten in de kwestie rond de aankoop van een huis door de burgemeester van Maastricht. Daarom zouden we in de beoordeling op een verkeerd spoor zijn terechtgekomen. 

  27 september 2019
  Collegialiteitsbeginsel beslissende maatstaf
 • bestuur en organisatie

  Concordantie in rijk heeft ook nadelen

  Het Statuut van het Koninkrijk regelt de verhoudingen tussen de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In het Statuut staat dat er wordt gestreefd naar concordantie op de belangrijkste rechtsterreinen, zoals het privaatrecht en het strafrecht.

  13 september 2019
  Concordantie in rijk heeft ook nadelen
 • bestuur en organisatie

  Veelkleurige GS-coalities zijn nadelig

  Het politieke profiel van het provinciale bestuur loopt gevaar. Bij de verkiezing van Provinciale Staten in maart was het niet de provinciale politiek of het provinciale bestuur, maar de verkiezing van de Eerste Kamer die de meeste aandacht trok. De relatie tussen het bestuur dat in de provincie wordt gevoerd en de uitslag van Statenverkiezingen wordt daardoor steeds dunner en dat heeft een nadelige invloed op de democratische legitimatie van dit midden-bestuur. 

  30 augustus 2019
  Veelkleurige GS-coalities zijn nadelig
 • bestuur en organisatie

  Wachtgeld voor politici moet blijven

  Diverse indicaties geven aan dat de wachtgeldregeling nog steeds zeer functioneel is en er zijn weinig argumenten die als contra-indicatie kunnen dienen.

  16 augustus 2019
  Wachtgeld voor politici moet blijven
Advertentie
Zoeken
Advertentie