Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG stemt voor cao voor onderkant arbeidsmarkt

De Cao is bedoeld voor mensen die werken met een indicatie beschut werk en mensen die onder de banenafspraak vallen. Door de arbeidsvoorwaarden in een Cao af te spreken, kan worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet Arbeidsmarkt in balans is opgenomen.

30 juni 2020
beschut-werk-shutterstock-638910199.jpg

Er komt een cao voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, als het aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ligt. De leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel. 

De cao is bedoeld voor mensen die werken met een indicatie beschut werk en mensen die onder de banenafspraak vallen. Door de arbeidsvoorwaarden in een cao af te spreken, kan worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet arbeidsmarkt in balans is opgenomen. Van de 355 gemeenten brachten 243 een stem uit. Daarvan stemde 99 procent in met het voorstel.

Randvoorwaarden
Om een cao te kunnen realiseren heeft de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) twee randvoorwaarden benoemd. Ten eerste moet er voor de doelgroep een financiële prikkel blijven bestaan om door te stromen naar een reguliere baan: de reguliere baan moet dus aantrekkelijker blijven. Daarnaast mag de financiering van de arbeidsvoorwaarden niet ten koste gaan van bestaande budgetten.

Naar het rijk
De KIA gaat, in overleg met de VNG-commissies Financiën en Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en het College voor Arbeidszaken na hoe de eerste randvoorwaarde in een pakket kan worden uitgewerkt. Vervolgens gaat de KIA, mogelijk met de vakbonden, naar het rijk en zal op basis van de kosten van het arbeidsvoorwaardenpakket een financiële claim neerleggen. Afhankelijk van het antwoord wordt het voorstel verder uitgewerkt en in het najaar in de vorm van een ledenraadpleging voorgelegd aan gemeenten.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Als de CAO voor de werknemers, die bij de gemeenten onder de participatiewetgeving vallen, op dezelfde wijze wordt gevuld als de CAO voor de gemeenteambtenaren dan wordt het vast geen vetpot.
Advertentie