Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG teleurgesteld over uitspraak kinderpardon

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State dat kinderen zonder verbljifsvergunning die niet in beeld waren van het Rijk, niet in aanmerking komen voor het kinderpardon. Ook niet wanneer deze kinderen wel in beeld waren van gemeenten.

06 maart 2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State dat kinderen zonder verbljifsvergunning die niet in beeld waren van het Rijk, niet in aanmerking komen voor het kinderpardon. Ook niet wanneer deze kinderen wel in beeld waren van gemeenten.

Actieve houding
Van vreemdelingen mag een actieve houding worden verwacht om in beeld te blijven bij de vreemdelingeninstanties, meent staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Om in aanmerking te komen voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen – ook wel de kinderpardonregeling genoemd – moeten deze kinderen in beeld zijn van ten minste een van de vreemdelingeninstanties. Die instanties zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Vreemdelingenpolitie en de voogdij-instelling Nidos.
 

Onttrokken aan toezicht
Kinderen die niet in contact stonden met deze instanties, maar wel bij de gemeente waar ze wonen, vallen volgens Teeven onder de groep die zich heeft onttrokken aan toezicht. Daarmee kunnen ze geen beroep meer doen op de kinderpardonregeling. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft de staatssecretaris hierin gelijk.

Overheid is overheid
De VNG is teleurgesteld over die uitspraak. ‘Overheid is overheid. Het zou niet uit mogen maken of dit het Rijk is of de gemeente’, stelt de vereniging. ‘Het gaat om kinderen die al jaren bekend waren bij de gemeente waar ze wonen. Zij gaan er immers naar school en zitten op sportverenigingen’, aldus de VNG.
 

Veertig gezinnen
Staatssecretaris Teeven zal de komende dagen besluiten of enkele tientallen asielkinderen toch in Nederland mogen blijven in het kader van het kinderpardon. Het gaat om veertig gezinnen. Twee andere gezinnen mogen al in Nederland blijven maar hij zal de gronden voor hun vergunning opnieuw bekijken.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ellen
Beste heer Sprong, niet zo hijgerig reageren.

Het lijkt me hier vooral om de vraag gaan of een gemeente wel of geen overheid is. Dat is ook een politieke kwestie, maar wel van andere aard. En dat u jurist bent, is heel knap, maar ten eerste kan iedereen dat er wel bij zetten en ten tweede weet de lezer dan nog niet op welk gebied (kan ook scheepvaartrecht zijn, tenslotte) en ten derde kan de kundigheid beter uit uw bijdrage zelf blijken dan er apart bij vermeld worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim van Druten / Bestuusrwerk ea.
Beste Ellen, je speelt richting Sprong wel op de man maar geeft geen mening op de uitspraak, nog op de positie van gemeenten in het getrapte overheidsbestuur.Ik vind de uitspraak discutabel, overheid is overheid, en helemaal in relatie tot het gebruik van het begrip "pardon". Wat op enig moment in zicht is van een "overheid" zou hier onder moeten vallen. Dat je dan zegt; let op, vanaf nu gelden nieuwe of andere criteria. ala. Allen die zich inzetten voor de belangen van deze kinderen worden nu geconfronteerd met een interpretatie / zienswijze die ze vooraf niet konden zien of weten. De VNG mag daar bestuurlijk een mening over hebben namens haar achterban. En kan daarvoor zelfs naar de bestuursrechter (positie gemeente als overheid?). Zolang ze maar wegblijft van de vraag of ze het eens is met het pardon op zich. Het gaat om de bestuurlijk uitvoerbaarheid en reikwijdte van de regeling. En daar houden ze zich aan in de reactie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen
Beste Wim (burger), dit vind ik heel mooi geformuleerd. Ik had dat zeker niet zo gekund dus mijn dank hiervoor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John / Adm. medewerker
Voor een burger is de overheid de overheid. Zelfs het gros van de autochtone Nederlanders weet niet precies hoe de overheid in elkaar zit. Laat staan vluchtelingen die komen uit landen waar de overheid anders is georganiseerd. Een aantal jaren geleden waren er genoeg Nederlanders die dachten, dat als ze een verhuizing bij de gemeente hadden doorgegeven, alles goed kwam. Dus niet. Allerlei overheidsinstanties moesten apart worden geïnformeerd. En dan moet een vreemdeling precies weten wat hij moet doen. Belachelijk, het is gewoon de zoveelste wal opwerpen om te voorkomen, dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Laat de overheid eerst eens goede en duidelijke regels opstellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mr. Sprong / jurist
Zo, de VNG laat haar neutraliteit varen. En neemt t.a.v. dit dossier een scherpe politieke positie in. Is dit bestuurlijk zorgvuldig afgewogen, bv. middels een ledenraadpleging ? Of spreekt hier slechts de directie ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie