Advertentie
sociaal / Nieuws

Van Rijn wil nog niet ingrijpen in eigen bijdrage Wmo

Zorgmijding door te hoge eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen is onacceptabel, stellen zowel verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) als de Tweede Kamer. Ingrijpen wil Van Rijn nog niet, tot frustratie van vooral PVV, SP en CDA.

10 maart 2016

Zorgmijding door te hoge eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen is onacceptabel. Daarover zijn verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) en de Tweede Kamer het roerend eens. Ingrijpen wil Van Rijn nog niet, tot frustratie van vooral PVV, SP en CDA. 

Onderzoek

De staatssecretaris wil eerst het kwantitatief (CBS) en kwalitatief onderzoek afwachten naar het aantal Wmo-gebruikers dat afziet van zorg door (te) hoge eigen bijdragen en de gevolgen daarvan. Het onderzoek van het CBS wordt pas in het najaar verwacht. Het kwalitatieve onderzoek hoopt Van Rijn voor de zomer te kunnen opleveren, maar een harde belofte deed hij donderdag niet in het Kamerdebat over de eigen bijdrage in de Wmo. Aanleiding van het debat was het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar de gevolgen van de eigen bijdrage. Daaruit bleek dat een kwart van de Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. Ook worden burgers vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen.


Gemeenten aan de bak

Tot die onderzoeken van Van Rijn er zijn, moeten vooral gemeenten aan de bak, zo werd tijdens het Kamerdebat duidelijk. Gemeenten moeten hun inwoners goed informeren over het feit dat ze een eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen moeten betalen en hen aan het keukentafelgesprek daarvan ook een indicatie geven. Gemeenten moeten goed in de gaten houden of mensen hierdoor afzien van zorg. Als blijkt dat inwoners die eigen bijdrage financieel niet kunnen opbrengen en dreigen van zorg of ondersteuning af te zien, moeten gemeenten op zoek naar een (maatwerk)oplossing, aldus Van Rijn. ‘De Wmo moet voor iedereen toegankelijk zijn. De hoogte van de eigen bijdrage mag geen reden tot zorgmijding zijn.’ Gemeenten moeten bij de toewijzing van zorg altijd kijken naar de financiële situatie van de zorgvrager.


Verlagen eigen bijdrage

Gemeenten hebben wettelijke mogelijkheden om de eigen bijdrage te verlagen, benadrukte Van Rijn. Een aantal gemeenten doet dat al of overweegt het beleid aan te passen. ‘Gemeenten moeten die mogelijkheden beter benutten’, stelde Kees van der Staaij (SGP). ‘Gemeenten zijn moreel en wettelijk verplicht maatwerk te leveren als de zorg door de eigen bijdrage onbetaalbaar wordt’, betoogde PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. 'Het mag niet zo zijn dat gemeenten minima helemaal ontzien en dat mensen met een inkomen daar boven het maximum aan eigen bijdrage moeten ophoesten', stelde VVD-Kamerlid Sjoerd Potters.


Moties

Vooralsnog willen alleen SP, PVV en CDA nu al concreet iets doen aan de hoogte van de eigen bijdrage. De overige fracties leggen, met Van Rijn, de bal vooralsnog neer bij gemeenten. De SP wil het innen van eigen bijdrage opschorten tot het moment dat besloten wordt tot eventuele maatregelen om de eigen bijdrage-pijn te verzachten; dus tot het moment dat debat is gevoerd over de onderzoeken van Van Rijn. De PVV wil dat Van Rijn maximum uurtarieven vaststelt, op basis waarvan de eigen bijdrage wordt berekend. Ook moet de eigen bijdrage worden kwijtgescholden als de rekening langer dan acht weken, nadat de zorg is toegekend en/of is gegeven, op zich laat wachten. Het CDA wil terug naar de fictieve (lage) uurtarieven die onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) golden.


Informatievoorziening

D66 en PvdA dienden een motie in waarin de staatssecretaris ervoor moet zorgen dat de informatievoorziening vanuit gemeenten wordt verbeterd; over zowel het feit dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd als wel de financiële ondersteuning die de gemeente kan bieden. Gemeenten moeten daarnaast in de gaten houden of en waarom mensen afzien van zorg. Van Rijn ontraadde de moties van SP, PVV en CDA. Die van D66 en PvdA ziet hij als ondersteuning van zijn beleid en laat het oordeel over aan de Kamer. Die stemt volgende week over de moties.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
Ik ben het helemaal met Van Rijn eens. Kamerleden moeten eens leren om op hoofdlijnen te besturen. En nogmaals: Het gewraakte onderzoek gaat over 0,13 % van alle wmo-klanten..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben Oosterhoff / Sociaal juridisch hulpverlener
Tot die tijd laten we het dus maar bij cliënt en de rechter liggen? Wie bezwaar maakt maakt kans op aanpassing (desnoods via de rechter). De rest is de klos (zie onder meer BB 26-02-2016).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@ Broadcaster op 11 maart 2016 09:28. Het gaat niet om gratis. Dat wordt zo gebracht. Net zoals gebracht wordt dat mensen meedelen graag langer thuis te wonen. Dat is een fictie want een politiek verzinsel om zaken anders te kunnen regelen. Het gaat om de redelijkheid en billijkheid en die lijkt zo te zien (net als het verstand in politiek Nederland) over de schutting te zijn gegooid. Het is natuurlijk prachtig om de Messias uit te hangen voor mensen uit verweggistan met al dan niet hun problemen. Maar om het voormalig Kindje Jezus in de Nederlandse Augiasstal met het badwater weg te gooien is onchristelijk zeg maar respectloos en duivels.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
de Vrolijke Nood
Neemt u contact op met de Vrolijke Nood:

www.vrolijkenood.nl

Werkelijk, u krijgt er geen spijt van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elmie Cleven / verzorgende ig
Gewoon deze bedragen weer als ziektekosten aftrekbaar maken, het wordt ook over bruto inkomen berekend, dan blijft werken voor de partner nog te doen. Nu gaat er van dat bruto inkomen 42 % belasting af en 12% eigen bijdrage.van bruto 10 euro hou je dan nog 4,60 over. Dan heb je als partner de keus, beetje lamballen ipv werken, of blijven werken en gaan scheiden. Als dan ook nog huur en zorgtoeslag van toepassing is, hou je zelfs meer over met de lamzak uit te hangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ge
Meebetalen is geen probleem en kan ik prima begrijpen, maar wij kunnen met ons modaal inkomen geen 500,- per maand missen. Onze vaste lasten zijn namelijk hetzelfde gebeleven vóór ik ivm met gezondheid minder ben gaan werken en tenslotte arbeidsongeschikt ben geraakt. Door te bezuinigen heb ik die terugval in inkomsten kunnen opvangen. Nu blijkt dat ik pers. begl. vanuit de WMO nodig heb. Als ik echt mijn best doe lukt het misschien wel om nóg eens 200,- per maand te betalen, maar 500 lukt echt niet. Ik ga mijn zelfredzaamheid niet op het ene gebied vergroten en op het andere, fianciële gebied ondermijnen. Dan maar thuis lijden. Dat is beter dan mezelf in de schulden steken. Ik heb immers geen uitzicht op verbetering van mijn inkomenspositie?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
N.Stuurman / mantelzorger en afgekeurd
Wij mijn man en ik (man heeft progressieve MS ) zitten ook flink in de problemen door de eigen bijdrage , wij zitten inmiddels in de schulphulpverlening ! De eigen bijdrage is in een paar jaar gewoon verdubbeld ik lig er s, nachts gewoon wakker van ! Ik kan niet zonder de hulp mijn man verzorgen heb zelf al 4 hernia, s achter de rug ! Ik hoop dat er snel verandering in komt zie onze toekomst steeds donkerder worden !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H B / watchdog
Wat is nu belangrijker zorg of alle regelarij er om heen.

Duidelijk dus: ZORG.Het is werkelijk te gek dat hierover zoveel te doen is en dat de regering bij monde van van Rijn er zo makkelijk mee om gaat.Nederlanders verworden in hun eigen land tot een tweederangs burger waar geen investering in wordt gedaan.Stop het uithollen van onze rechtsstaat door met geld te smijten wanneer het gaat om asielzoekers, statushouders, buitenlandse hulpverlening etc. en besteed dat geld aan het op peil houden van de voorzieningen van de eigen burgers.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Waarom zou je geen eigen bijdrage mogen vragen? Waarom moet alles in dit land gratis zijn? Gratis bestaat niet. De centen die er mee gemoeid zijn moeten we met zijn allen ophoesten. Dat is onbetaalbaar geworden en daarom gaan onze sociale voorzieningen op de fles. Een eigen bijdrage is daarom helemaal niet verkeerd want dan beseft een ieder dat een beroep op schaarse middelen geld kost en zal er dan ook zorgvuldiger mee omgaan. Gratis bestaat niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Het is toch te gek voor woorden dat middeninkomens keihard gepakt worden en minima volledig ontzien worden? Dit zet de solidariteit in onze samenleving erg onder druk en middeninkomens hebben ook recht op (arbeidsmatige) dagbesteding! Minima moeten ook een klein deel zelf betalen, al is het maar 12 Euro per maand aan eigen bijdrage WMO.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Eens met @M
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie