Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten jaren zoet met nieuwe generatie vluchtelingen

Gemeenten zijn er nog lang niet met het verschaffen van onderdak aan de de tienduizenden vluchtelingen die we de komende tijd nog krijgen. Het integratie- en inburgeringsbeleid moet zo snel mogelijk weer worden afgestoft.

25 september 2015

De VNG waarschuwt gemeenten nu al goed na te denken over de volgende grote stap in de vluchtelingenkwestie. Noodopvang realiseren is een megaklus, maar het is nog niets vergeleken bij wat de gemeenten de komende jaren te wachten staat. Het volgende traject, de integratie, moet namelijk uit de eigen vaak schamele gemeentekas moet komen.

Boedapest ver weg

Het is inmiddels een vertrouwd tafereel op het hoofdstedelijke Centraal Station. Een jonge mannelijke asielzoeker met Afrikaans uiterlijk, backpack op de rug, tentje in de hand, belt aan bij het kantoor van de spoorwegpolitie. De deur in blijft eerste instantie dicht. Cao-acties blijken daar de reden voor. Maar wanneer de opgetogen jongen “refugee” in de intercom roept gaat de deur van het slot. Hij wordt binnengelaten, tekent een formulier en ontvangt een dagkaartje voor de trein. Een enkeltje aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is rustig op perron 1. Toeval, want tegenwoordig staat er veel vaker een rij vluchtelingen te wachten op een ticket voor het laatste parcours van hun reis. Een hulpvaardige agent heeft tijd om de Afrikaan via de roltrap naar de drukke stationshal te begeleiden. Hij wijst hem het juiste perron: 10A richting Zwolle en daar overstappen naar Emmen. Vervolgens de bus naar Ter Apel en daar overstappen op de speciale pendelbus naar het aanmeldcentrum. Het station van Boedapest is wel erg ver weg, letterlijk en figuurlijk. De NS heeft zelfs de toiletjuffrouwen van Amsterdam CS op stand-by gezet voor het geval er buiten openingstijden vluchtelingen stranden. In het holst van de nacht zijn de openbare toiletten binnen 30 minuten operationeel, als het moet.


Integratiebeleid afstoffen

Maar met een voortreffelijke logistiek en gastvrije opvang ben je er nog lang niet. Sterker nog, dit is slechts het begin van een lange en vooral dure weg. Er landt op dit moment een hele nieuwe generatie vluchtelingen in de Nederlandse gemeenten. De tijd lijkt gekomen om het aloude integratie- en inburgeringsbeleid weer af te stoffen. Groot verschil met vroeger: daar zijn dit keer geen potjes voor. ‘Gemeenten zijn in een heel lastig pakket gekomen,’ bevestigt integratiedeskundige Peter Scholten. Hij is directeur van IMISCOE, een internationaal netwerk van instituten op het gebied van migratie en integratie.  ‘Aangezien we de illusie kunnen laten varen dat deze vluchtelingen ooit weer terugkeren moet deze nieuwe generatie gaan integreren in onze samenleving. Vroeger kon de burgemeester dan teruggrijpen op geld, onderwijs, instituties, kennis en huisvesting. Dat kan nu dus niet,’ waarschuwt Scholten, ‘Gemeenten staan echt voor een hele ingewikkelde, zo niet onmogelijke opgave.’ Hij adviseert gemeenten dan ook de lobby richting Den Haag flink op te voeren. ‘Er komt nu iets af op de gemeenten waar ze totaal niet op voorbereid zijn. Integratie staat niet meer op de radar van Den Haag, dat heeft ook met het politieke klimaat te maken.’


Nieuwe start

Vluchtelingenwerk Nederland drukt gemeenten op het hart om van het algemene beleid af te stappen en weer doelgroepenbeleid in te voeren. ‘De vluchtelingen zijn in het begin op een bijstandsuitkering aangewezen,’ vertelt Erna Lensink van Vluchtelingenwerk, ‘maar die is vooral bedoeld als vangnet. Voor vluchtelingen is zo’n uitkering helemaal geen vangnet, maar juist een nieuwe start. Dat vraagt een hele andere benadering. De Work First-aanpak of een verplichte tegenprestatie terwijl ze de taal nog niet kennen heeft bijvoorbeeld helemaal geen zin.’ Verder adviseert Vluchtelingenwerk de gemeenten om vooral met de mensen om wie het draait in contact te komen. ‘Praat niet alleen óver ze, maar ook mét ze. Vraag wat ze nodig hebben, wat ze willen, dat werkt het beste.’

Communicatie
Volgens Lensink rust er nóg een essentiële verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeente, namelijk de communicatie naar de buitenwereld. ‘Gemeenten moeten zich echt inzetten voor het behoud van draagvlak,’ pleit ze. ‘Er zijn gelukkig veel hartverwarmende reacties op de komst van de asielzoekers. Maar er zijn uiteraard ook negatieve geluiden. Dat de vluchtelingen alle huizen innemen bijvoorbeeld. Gemeenten moeten dan duidelijk maken dat de woonhuisvesting al een probleem was voordat de vluchtelingen er waren, dat het niet aan hen ligt.’


Kinderen moeten naar school

De VNG is ondertussen druk bezig met anticiperen op een toekomst van gemeenten die vele duizenden extra vluchtelingen telt.  Er worden momenteel gesprekken gevoerd met verschillende  ministeries. ‘Met Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de integratie,’ legt een woordvoerder uit, ‘en met OCW over onderwijs. Dat is namelijk een van de eerste zaken waar de gemeente mee te maken krijgt. De kinderen moeten zo snel mogelijk naar school.’ Daar gaat de sectororganisatie primair onderwijs over (PO-Raad). Die is inmiddels ook in actie gekomen. ‘Scholen kunnen de opvang nu nog maar nauwelijks aan,’ meldt de PO-Raad. ‘Teveel basisscholen zijn niet zijn voorbereid op een dergelijke grote instroom van asielkinderen. Zo dreigt onder meer een tekort aan schoollocaties, gespecialiseerde NT2-leerkrachten en lespakketten.’ De eerste stap in de Nederlandse samenleving wordt namelijk de kinderen van de vluchtelingen gezet; zodra een kind een status krijgt moet die binnen drie dagen onderwijs krijgen volgens het Kinderrechtenverdrag. En dat is in Nederland momenteel dus een acuut probleem.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
Ik ben politiek zeer correct, maar ik denk dat wij als gemeenten ons eneorm gaan verslikken in deze nieuwe traak.

Noodopvang is lastig, integratie bijna onmogelijk.

Ervaringen uit het verleden zijn niet hoopgevend voor een participatie in de moderne westerse samenleving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik ben helemaal niet politiek correct, want ik laat me in geen enkel hokje stoppen. Het is natuurlijk een voorbeeld van wanbeleid dat mensen zonder beroepskwalificaties hier moeten gaan inburgeren. Daar waar de Nederlandse maatschappij al jaren niet meer in staat is om honderdduizenden Nederlanders een fatsoenlijke arbeidsplek met toekomst te bieden, gaan we er ook nog een grote stroom mensen met een totaal andere cultuur en vaak geen beroepskwalificaties, hier toelaten. Het spreekt toch vanzelf dat alleen hulp in de regio een adequate oplossing is voor dit probleem? Elke vorm van opvang hier moet tijdelijk zijn. Die mensen moeten hun eigen land gaan opbouwen en hier geen extra druk op de arbeidsmarkt veroorzaken. Dit loopt gewoon mis. Bovendien mogen gemeentes nu de shit opruimen die voortvloeit uit het volkomen falende buitenlandbeleid van de Europese Unie. De PVV krijgt zo meer zetels dan de regeringscoalitie. Hoe zo draagvlak onder de bevolking ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Beste jonkheer, onze vvdér de Boer die voorzitter is van de werkgeversvereniging heeft allang bepaald dat alle asielzoekers hoogopgeleid zijn (waarbij hij vergeet dat veel universiteiten in het Miden-Oosten hooguit een LBO of BLO-nivo heeft, maar dit terzijde) en allemaal geplaatst kunnen worden warbij hij aantoont lak aan de Nederlndse werkelozen te hebben. Ook onze aankomende prmier Pechtold van d'66 vindt de emigratie geen probleem want dat is beschaving. Dat Nederlanders langer op een huurhuis moeten wachten vindt hij niet erg. Hijzelf en zijn kinderen kopen wel... Over andermans rug de samaritaan spelen heet dat...Bevolking wil dit niet maar burgemeesters zoals die sullige cad'er uit Nijmegen die geen aandacht heeft voor de eiegn bevolking waar primair zijn taak ligt, wil scoren met asielzoekers... Misselijk wordt je van dit mensen... Ook Klaver moet maar afgeserveerd worden die tijdens een tv-uitzending zei dat het volk één per vier jaar kiest en hij dus dan vier jaar lang rotzooi mag trappen. Laat dit kind gauw buiten spelen...Dordrecht past democatie en transparamntie wel heel bizar toe. Lak hebben aan de eigen bevolking en asielzoekers voortrekken...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mw Dikkers
De Nederlandse bestuurders maken weer dezelfde fouten: onderschatting, wegwuiven, probleem niet benoemen. Wat moet Nederland met zoveel alleenstaande mannen. Kindvrouwen die feitelijk hier in Nederland recht hebben op onderwijs, wat ik niet zie gebeuren. Bestuurders zet in op massale terugkeer naar de roots van de vluchtingen. Laat de vluchteling een tijdelijk verblijf krijgen en geen status. Behandel de vluchteling met respect en wees duidelijk naar de toekomst. Er komt een periode, dat zij veilig hun eigen land kunnen opbouwen met dan ook weer hulp van het westen. Ik wens een ieder die beslist veel wijsheid en een grote portemonnee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Massie
NL moet echt filteren bij de grens; Syrische vluchtelingen dienen een terugkeer garantie ondertekenen en mogen hier dan tijdelijk verblijven. Anders is het met de Afrikaanse vluchtingen, merendeels gelukzoekers met een totaal verkeerd beeld over hun kansen op de arbeidsmarkt en weinig flexibiliteit in hun denken over normen/waarden en velen ook laag opgeleid. Deze groep zal op termijn een drab vormen voor de politiek, waar de gemeenten vooral veel last van zullen krijgen( grote druk op de uitkeringen, onderwijs en huisvesting). Dit is de groep waar vooral de onderkant van de huidige arbeidsmarkt en mensen die onder de armoedegrens leven in NL mee moet 'concurreren'. "Gemeenten, bezin eer u begint", jullie hebben nu al moeite t.a.v. de sociale woningbouw, schuldhulpverlening, (jeugd)Zorg en haal je dan ook nog dit op jullie conto.. Waarom kijk ik er niet meer van op als de PVV straks de grootste partij gaat worden?! Politiek moet ballen tonen en die zgn. gelukzoekers durven terug te sturen omdat ze gewoonweg hier niets te zoeken hebben. Wil men zich niet aanpassen, dan moet dit een reden zijn om het verblijf hier in NL te beëindigen. Dit durf ik te zeggen na tientallen jaren gewerkt te (moeten) hebben met Afrikaanse asielzoekers. Toen was het al een zware dobber, nu helemaal gezien het feit dat NL een enorme toename kent van mensen die onder de armoedegrens leven en groot aantal uitkeringsgerechtigden. Ik ben inmiddels de tel kwijt hoe vaak ik wel niet onheus bejegend werd als vrouw. Politiek, jullie weten totaal niet wat wij als uitvoerders hebben moeten doorstaan. Ga je daar eens in verdiepen alvorens je weer een nieuw voorraad aan dit soort intolerante (vaak claimende en ondankbare) vluchtelingen 'in huis haalt'. Geef ze in ieder geval niet direct een status, is mijn advies. Wees eerst eens duidelijk welke perspectieven die mensen hebben als zij zich hier willen vestigen. Antwoord hierop is momenteel 'nadda, noppes, niets' en vormen zij slechts een zware last op de gemeentebudgetten aan uitkeringen, toeslagen, regelingen en onderwijsfaciliteiten. Dit geldt voor alle vluchtelingen. Om humanitaire redenen is een tijdelijk verblijf het maximaal haalbare, wil de politiek nog enig draagvlak hebben en/of krijgen. Zij komen al met valse verwachtingen en verkeerde beeldvorming en met deze houding en organisatorische chaos, verergert het probleem alleen maar. Blij dat ik niet meer bij de gemeente werk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie