Advertentie
sociaal / Nieuws

Kabinet: kom met extra geld voor sociaal domein

Het kabinet moet meer investeren in het sociaal domein. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend. Dat stelt de G40 in reactie op de Miljoenennota.

18 september 2018

Het kabinet moet meer investeren in het sociaal domein. Te veel steden hebben grote tekorten op de ouderenzorg, jeugd en werk en inkomen. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend. Dat stelt de G40 in reactie op de Miljoenennota.

Boeggolf

‘Als gemeenten voeren we preventief beleid, maar dat kost geld’, aldus G40-voorzitter Ferd Crone. ‘Oude’ cliënten worden door gemeenten geholpen, maar ook nieuwe cliënten die vanwege de preventieve aanpak instromen, worden ondersteund. ‘Deze boeggolf levert een dubbel tekort op, maar het kabinet zet de bezuinigingen door. We moeten als gemeenten nu kiezen om het preventieve beleid te schrappen of om drastisch te bezuinigen. Wij roepen het kabinet op ons ruimte te geven om in te groeien.’

Druk

De druk op de taken van steden in het sociaal domein – onder meer in de (jeugd)zorg – wordt steeds groter. Ook omdat het kabinet eenzijdig een aantal maatregelen heeft opgelegd, waaronder het Wmo-abonnementstarief, ‘zonder dat daar adequate financiering tegenover staat. De tekorten in de steden lopen inmiddels flink op’, aldus de G40. Volgens Crone moet er een krappe 300 miljoen euro bij voor de bijstandsuitkeringen (BUIG). Het bedrag dat voor de jeugdhulp moet worden opgeplust, hangt samen met het groeipercentage van het aantal kinderen in jeugdhulp. Dat wordt nu in kaart gebracht.

Sprankje hoop

Hoewel teleurgesteld dat er in de Miljoenennota geen extra geld voor het sociaal domein is uitgetrokken, gloort er toch een sprankje hoop bij Crone. ‘Ik merk uit gesprekken met Kamerleden en bewindslieden dat ze er wel mee zitten. Ik begrijp dat er goed wordt gekeken naar de financiële positie van gemeenten in het sociaal domein. Dat is beter dat het ‘njet’ dat we telkens hoorden voor het congres van de VNG’ (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red). Tijdens dat congres van eind juni hebben gemeenten via een motie gesteld dat de tekorten in het sociaal domein moeten worden opgelost, voordat ze kunnen investeren in grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie.

Hoe dan?

Jeugdzorg Nederland laat in een reactie weten vooral de bijbehorende financiële middelen te missen voor alle eerder dit jaar gepresenteerde actieplannen, zoals het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. 'Er zijn grote ambities voor de jeugdzorg. Dat bleek al uit het brede actieprogramma Zorg voor de Jeugd en de reeks actieplannen die het afgelopen jaar werden gelanceerd. Ambities die wij grotendeels delen, maar waarbij we wel steeds een financiële paragraaf misten. Ook in de stukken van vandaag lezen we veel mooie woorden, maar als het gaat om de bijbehorende middelen, blijven we opnieuw zitten met de vraag: hoe dan?'

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

GJ van Vorst / Coördinator bedrijfsvoering
Eén van de eerste dingen die gemeenten zelf kunnen doen, is over de schotten binnen de eigen organisatie heen kijken én stappen. WMO, Jeugd, Onderwijs, Huisvesting, Werk. Al deze apsecten komen samen in het sociaal domein maar zijn bij menig gemeente nog gesegregeerd georganiseerd met eigen budgetten, eigen wethouders, eigen ambtenaren. Daar waar die schotten worden weggehaald, zie je bewegingen die voorheen ondenkbaar zijn. Keuzes die i.h.k.v. passend onderwijs zijn gemaakt, hebben invloed op jeugdhulp. Keuzes in huisvesting vergroten of verkleinen de kans op succesvolle afbouw van intramuraal verblijf.

Zonder de eigen werkwijze te transformeren, zal de nodige verandering in het sociaal domein traag blijven gaan, kostenverhogend blijven zijn en nog menig teleurstelling opleveren. Maar het kán anders als gemeenten EN aanbieders bereid zijn uit hun eigen belang en agenda te stappen. Wie begint?
H. Wiersma / gepens.
Als het Rijk voor het Sociale Domein met te weinig budget t.b.v. de gemeenten over de brug komt is er maar één methode: niet meer uitgeven dan er wordt ontvangen! Zet het Rijk maar voor het blok.
H. Wiersma / gepens.
@GJ van Vorst. Gemeenten, die met hun tijd meegaan hebben het al lang zo georganiseerd. Over welke gemeente heeft u het?
Advertentie