Advertentie
sociaal / Nieuws

Lokaal weinig aandacht voor topsport

Topsport is voor gemeenten 'nauwelijks een thema'.

08 februari 2024
Hockey sport Shutterstock
Shutterstock

Gemeenten besteden niet veel aandacht aan het faciliteren van topsport. Zo blijkt uit een analyse van de herijkte lokale sportakkoorden uitgevoerd door het Mulier Instituut. Veel gemeenten hebben ten opzichte van het eerste sportakkoord vooral meer aandacht voor thema’s als inclusie en diversiteit.

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

Teammanager Planvorming

HLTSamen
Teammanager Planvorming

Sportakkoorden

In december 2022 tekende de minister van VWS en vertegenwoordigers van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), VNG, NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) in Den Haag het tweede sportakkoord. Dit tweede akkoord loopt tot 2026 en bouwt voort op het eerste sportakkoord, dat liep van eind 2018 tot en met 2022. De ambities zijn onder andere het vergroten van het bereik van het lokale sportaanbod en de betekenis van sport voor de maatschappij.

Resultaten zien

Misschien wel het belangrijkste resultaat van het eerste sportakkoord was de verstevigde samenwerking tussen gemeente, sportaanbieders en alle relevante maatschappelijke partijen die zich bezighouden met het stimuleren van bewegen. Nu willen de samenwerkingspartners vooral resultaten zien: verduurzaming van sportinfrastructuur, hogere kwaliteit van mensen in de sector, meer aandacht voor veilige sport, en het vergroten van de sociale- en praktische toegankelijkheid. Zo lezen een aantal van de doelstellingen.

Topsport

Ook het faciliteren van topsport, en met name het versterken van de maatschappelijke waarde ervan, is één van de doelen. Hieronder valt bijvoorbeeld het behouden van waardevolle topsport prestaties, een betere benutting van het platform topsport als bijdrage aan maatschappelijke doelen, en het lokaal vergroten van de zichtbaarheid en het bereik van topsport. Gemeenten kunnen topsport niet alleen faciliteren, maar ook gebruiken bij het stimuleren van breedtesport, zo is de achterliggende gedachte.

Nauwelijks een thema

Maar dat gebeurt nog weinig, blijkt uit een tussentijdje rapportage van het Mulier Instituut. Op het thema topsport werd geen tot zeer weinig voortgang geboekt. Volgens de onderzoekers is topsport ‘nauwelijks een thema’. Slechts één op de vijf gemeente heeft meer aandacht voor het thema dan bij het vorige akkoord, en twee derde van de gemeente heeft het helemaal niet over topsport.

Nader onderzoek

Als gemeenten zich wel inzetten voor topsport gaat dat vooral door het organiseren van sportevenementen. Ook wordt de verbinding tussen breedte- en topsport gezocht, bijvoorbeeld door het inzetten van rolmodellen. De gemeenten die wel aandacht besteden aan topsport geven aan dat ze dat vooral doen vanuit de overtuiging dat het verbindend kan werken en maatschappelijke impact heeft. Daarnaast bestaat de overtuiging dat meer topsport ook meer breedtesport stimuleert. Het Mulier Instituut kondigt aan dat er vanuit de monitoring van Topsport in Nederland (TiN) nog een nadere analyse gemaakt zal worden specifiek over topsport in de lokale sportakkoorden.

Sociale veiligheid

De aandacht voor sociale veiligheid is wel sterk toegenomen. In zes op de tien gemeenten is hier meer aandacht voor ten opzichte van het eerste sportakkoord. Ook de thema’s inclusie en diversiteit en ruimte voor sport krijgen nu meer aandacht dan in de voorgaande periode. Vrijwel alle gemeenten hebben hier aandacht voor. De komende jaren wordt meer duidelijk over wat het tweede sportakkoord concreet oplevert.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een stilzwijgende taakverdeling is altijd geweest dat Gemeenten met name de recreatiesport subsidieert en dat het Rijk met name de topsport voor haar rekening neemt. Er lijkt weinig aanleiding om daarin veranderingen aan te brengen.
Advertentie