of 63623 LinkedIn

Investeren in de ‘klapstoeltjes van de arbeidsmarkt’

In de energietransitie zijn volop 'verschijnbanen' te vinden, aldus Erik Dannenberg.
In de energietransitie zijn volop 'verschijnbanen' te vinden, aldus Erik Dannenberg.

Zodra de coronasteunmaatregelen aflopen, moeten gemeenten klaarstaan om de golf aan werklozen op te vangen en hen zo snel mogelijk aan nieuw werk te helpen. De infrastructuur van de ‘crisisdienstverlening’ komt langzaam maar zeker op gang.

Investeren
We moeten ons uit de crisis investeren – dat was de boodschap die het kabinet op Prinsjesdag 2020 meegaf. Dat gold in het bijzonder voor werkgelegenheid. Het kabinet besloot niet te bezuinigen op uitkeringen en andere sociale voorzieningen, maar juist extra geld in te zetten om een 'crisisdienstverlening' op te zetten met als doel om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

Overstap
De vooruitzichten wat betreft de werkloosheid zijn inmiddels rooskleuriger dan voorheen, maar het feit blijft dat de steunmaatregelen een beperkte houdbaarheid hebben. Op het moment dat de steun wordt afgebouwd, zal de werkgelegenheid hoe dan ook een klap krijgen. Daarom moeten werknemers en zelfstandigen zich, wat het kabinet betreft, nu al gaan oriënteren op de post-corona arbeidsmarkt. Voor sommigen kan dat een overstap naar een andere sector betekenen. De nieuwe crisisdienstverlening moet daarbij de begeleiding en eventuele omscholing verzorgen.

Anticyclisch
‘Er komen grote groepen mensen die in korte tijd van de ene sector naar de andere begeleid moeten worden’, verwacht Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein. Dannenberg juicht de keuze om te investeren dan ook toe. 'Anticyclisch investeren, daar pleiten we bij Divosa al jaren voor.’

Klapstoeltjes

Je kunt een behoorlijk deel van de samenleving grofweg in twee groepen indelen, legt Dannenberg uit. Aan de ene kant zijn er mensen die economisch productief genoeg zijn om op de arbeidsmarkt in hun bestaanszekerheid te voorzien. Aan de andere kant zijn er mensen die permanent zorg en ondersteuning van de overheid nodig hebben. Maar ergens tussen die twee groepen valt een aantal mensen tussen wal en schip. 'Dat zijn de spreekwoordelijke klapstoeltjes van de arbeidsmarkt', aldus Dannenberg. 'Soms hebben we je nodig, soms niet.'

‘Waardeloos’
Als de werkgelegenheid terugvalt, is die groep als eerste de klos. Dannenberg: 'Tot nu toe zagen we in tijden van laagconjunctuur dat niet alleen de arbeidsmarkt, maar ook de overheid zich terugtrok. Dat is waardeloos, want daarmee wordt die groep dubbel in de steek gelaten. Je ziet nu, in de coronacrisis, voor het eerst dat de overheid de tegenovergestelde beweging maakt. Chapeau daarvoor.'

Zonnepanelen
Dannenberg pleit voor een meer 'ademend systeem' van sociale zekerheid, dat mee kan buigen met de 'buitengewoon dynamische arbeidsmarkt'. Zo kan de beroepsbevolking ook beter inspelen op wat Dannenberg 'verdwijnbanen' en 'verschijnbanen' noemt. 'Er verdwijnen altijd banen en er verschijnen altijd banen. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat er zo ontzettend veel mensen nodig zijn om zonnepanelen te leggen?'

Warm getraind
Daarom moeten de mensen op de 'klapstoeltjes van de arbeidsmarkt' flexibel ingezet kunnen worden. 'Die groep wordt vaak de arbeidsmarktreserve genoemd. Behandel ze dan ook zoals de reservisten in het leger, of de reservespelers in voetbal. Zorg dat ze helemaal warm getraind zijn. Daar zijn we in Nederland slecht in: we geven bakken met geld uit aan uitkeringen, maar weinig aan begeleiding en scholing.'

Dijkverhoging
Al met al is Dannenberg overwegend enthousiast over de beweging rondom de nieuwe crisisdienstverlening. Wel benadrukt hij dat er een breder pakket aan voorzieningen nodig is. Daarvoor zijn permanente investeringen in het sociaal domein nodig. Dannenberg heeft de hoop dat die investeringen er kunnen komen als gemeenten, samen met het UWV en de sociale partners, de nieuwe crisisdienstverlening goed weten uit te voeren. ‘We hebben veel extra geld gekregen van het rijk en we moeten nu laten zien dat we dat vertrouwen waard zijn. Bij onze leden zie ik al de goede dingen gebeuren. Dan kan er bij een nieuw kabinet de overtuiging ontstaan dat deze noodsituatie van tijdelijke dijkversterking moet worden omgezet in een structurele dijkverhoging. Dat gebeurt in het waterstaatkundige, maar in het sociale zou ik dat ook willen zien. Want we zaten al voor corona in een situatie waar het water tot de rand stond.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 8 van deze week. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het lijkt mij dat burgers zonder werk primair zelf moeten klaar staan om nieuw werk te zoeken. Secondair ...... Een probleem is o.a. ook dat burgers het bordje van de Overheid te gemakkelijk en te veel belasten.
Door Gerben op
"Gemeenten moeten klaarstaan" Prima gedachte en in de regel staan ze ook klaar, ware het niet dat door de onophoudelijke bezuinigingen er sprake is van een ongekende leegloop bij de gemeente. De voortdurende veranderingen in de gemeentelijke organisatie en het uitkleden van de arbeidsvoorwaarden van de eigen werknemers zijn hier debet aan.